ข่าวสาร

ห้องข่าว

ไฟล์ภาพ

สื่อมวลชนติดต่อเราที่

ห้องข่าว

ตาดีได้ตาร้ายเสีย โอกาสทางการค้ารับเทรนด์ Telemedicine..., SME Startup

https://www.smethailandclub.com/startups-6630-id.html

23 ธันวาคม 2020

Telehealth Fills the Gap in ASEAN Hospitals..., SME & Entrepreneurship Magazine

https://sme.asia/telehealth-fills-the-gap-in-asean-hospitals/

23 ธันวาคม 2020

Telehealth services rush to relieve ASEAN hospitals' COVID burden..., Nikkei Asia

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Telehealth-services-rush-to-relieve-ASEAN-hospitals-COVID-burden

22 December 2020

Bolstering healthtech: Thailand’s bid to become Asia’s medical hub..., E27

https://e27.co/bolstering-healthtech-thailands-bid-to-become-asias-medical-hub-20201220/

21 ธันวาคม 2020

Life Sciences. Health. Tech..., Bio Asia Pacific

https://www.youtube.com/watch?v=3QJNySvUYRc&t=2268s

28 ตุลาคม 2020

Thailand's Telemedicine Success: Innovative Contactless Healthcare That Touches Many Lives..., Change Magazine

http://www.changemag-diinsider.com/blog/thailand-s-telemedicine-success-innovative-contactless-healthcare-that

27 ตุลาคม 2020

50 แอพที่ควรมีไว้ในมือถือ ชีวิตง่ายขึ้นแน่นอน!..., SpecPhone.com

https://specphone.com/web/50-apps-must-havein-smartphone-ios-android/298985

24 กันยายน 2020

Delivering modern, accessible virtual healthcare solutions with the cloud..., AWS

https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/delivering-modern-accessible-virtual-healthcare-solutions-cloud/

23 กันยายน 2020

Amazon cloud offers silver lining for Thai start-ups..., The Nation Thailand

https://www.nationthailand.com/noname/30394326?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

11 กันยายน 2020

AWS on the ‘incredible’ cloud tech response of the crisis..., TechWire AWS

https://techwireasia.com/2020/07/aws-on-the-incredible-cloud-tech-response-of-the-crisis/

31 กรกฎาคม 2020

The Application That All Thais Must Have on Your Device in the New Normal Time..., Elite Plus Magazine

http://www.eliteplusmagazine.com/home/content/861/7#gsc.tab=0

02 มิถุนายน 2020

Five startups that are shining bright in Southeast Asia in 2020..., Tech Collective

https://techcollectivesea.com/2020/06/01/five-startups-that-are-shining-bright-in-southeast-asia-in-2020/

01 มิถุนายน 2020

Telemedicine startups get pandemic lift..., Bangkok Post

https://www.bangkokpost.com/business/1904590/telemedicine-startups-get-pandemic-lift

22 เมษายน 2020

The doctor will screen you now..., Bangkok Post

https://www.bangkokpost.com/business/1896920/the-doctor-will-screen-you-now

10 เมษายน 2020

3 แอปพลิเคชัน คุณหมอออนไลน์ ปรึกษาจากที่ไหนก็ได้..., ChillPaiNai.com

https://www.chillpainai.com/scoop/11621/

04 เมษายน 2020

Exclusive Interview: Chief Business Transformation Officer, Bumrungrad Hospital

https://govinsider.asia/health/interview-david-boucher-chief-business-transformation-officer-bumrungrad-hospital-bangkok-thailand/

04 สิงหาคม 2019

ตาดีได้ตาร้ายเสีย โอกาสทางการค้ารับเทรนด์ Telemedicine..., SME Startup

https://www.smethailandclub.com/startups-6630-id.html

23 ธันวาคม 2020

Telehealth Fills the Gap in ASEAN Hospitals..., SME & Entrepreneurship Magazine

https://sme.asia/telehealth-fills-the-gap-in-asean-hospitals/

23 ธันวาคม 2020

Telehealth services rush to relieve ASEAN hospitals' COVID burden..., Nikkei Asia

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Telehealth-services-rush-to-relieve-ASEAN-hospitals-COVID-burden

22 December 2020

Bolstering healthtech: Thailand’s bid to become Asia’s medical hub..., E27

https://e27.co/bolstering-healthtech-thailands-bid-to-become-asias-medical-hub-20201220/

21 ธันวาคม 2020

Life Sciences. Health. Tech..., Bio Asia Pacific

https://www.youtube.com/watch?v=3QJNySvUYRc&t=2268s

28 ตุลาคม 2020

Thailand's Telemedicine Success: Innovative Contactless Healthcare That Touches Many Lives..., Change Magazine

http://www.changemag-diinsider.com/blog/thailand-s-telemedicine-success-innovative-contactless-healthcare-that

27 ตุลาคม 2020

50 แอพที่ควรมีไว้ในมือถือ ชีวิตง่ายขึ้นแน่นอน!..., SpecPhone.com

https://specphone.com/web/50-apps-must-havein-smartphone-ios-android/298985

24 กันยายน 2020

Delivering modern, accessible virtual healthcare solutions with the cloud..., AWS

https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/delivering-modern-accessible-virtual-healthcare-solutions-cloud/

23 กันยายน 2020

Amazon cloud offers silver lining for Thai start-ups..., The Nation Thailand

https://www.nationthailand.com/noname/30394326?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

11 กันยายน 2020

AWS on the ‘incredible’ cloud tech response of the crisis..., TechWire AWS

https://techwireasia.com/2020/07/aws-on-the-incredible-cloud-tech-response-of-the-crisis/

31 กรกฎาคม 2020

The Application That All Thais Must Have on Your Device in the New Normal Time..., Elite Plus Magazine

http://www.eliteplusmagazine.com/home/content/861/7#gsc.tab=0

02 มิถุนายน 2020

Five startups that are shining bright in Southeast Asia in 2020..., Tech Collective

https://techcollectivesea.com/2020/06/01/five-startups-that-are-shining-bright-in-southeast-asia-in-2020/

01 มิถุนายน 2020

Telemedicine startups get pandemic lift..., Bangkok Post

https://www.bangkokpost.com/business/1904590/telemedicine-startups-get-pandemic-lift

22 เมษายน 2020

10 เมษายน 2020

3 แอปพลิเคชัน คุณหมอออนไลน์ ปรึกษาจากที่ไหนก็ได้..., ChillPaiNai.com

https://www.chillpainai.com/scoop/11621/

04 เมษายน 2020

04 สิงหาคม 2019