banner
banner

รู้จักกับหมากฝรั่งเลิกบุหรี่

หมากฝรั่งเลิกบุหรี่ หรือที่มักเรียกกันว่าหมากฝรั่งนิโคติน คือยาช่วยเลิกบุหรี่ชนิดหมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว โดยในหมากฝรั่งจะมีส่วนผสมของนิโคติน (Nicotine) ทดแทน เพื่อใช้เคี้ยวสำหรับช่วยในการเลิกบุหรี่ แม้ว่าผู้ใช้จะยังได้รับนิโคตินเหมือนเดิม แต่จะได้รับในปริมาณที่น้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ไม่ได้รับสารพิษชนิดอื่นๆ ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเลิกบุหรี่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

รู้จักกับหมากฝรั่งเลิกบุหรี่

หมากฝรั่งเลิกบุหรี่ หรือที่มักเรียกกันว่าหมากฝรั่งนิโคติน คือยาช่วยเลิกบุหรี่ชนิดหมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว โดยในหมากฝรั่งจะมีส่วนผสมของนิโคติน (Nicotine) ทดแทน เพื่อใช้เคี้ยวสำหรับช่วยในการเลิกบุหรี่ แม้ว่าผู้ใช้จะยังได้รับนิโคตินเหมือนเดิม แต่จะได้รับในปริมาณที่น้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ไม่ได้รับสารพิษชนิดอื่นๆ ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การเลิกบุหรี่ง่ายขึ้นกว่าเดิม


product

฿230

Nicorette Coolmint 2 mg. สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ 1 – 19 มวนต่อวัน

หมากฝรั่ง Nicorette Coolmint ขนาด 2 มิลลิกรัม ประกอบด้วย Nicotine Resinate 10 มิลลิกรัม เทียบเท่านิโคติน 2 มิลลิกรัม ลักษณะเม็ดสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบน เคลือบน้ำตาล สีขาว 1 แผงมีจำนวน 15 เม็ด ช่วยลดความอยากบุหรี่และอาการขาดบุหรี่ในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่


product

฿230

Nicorette Coolmint 2 mg. สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ 1 – 19 มวนต่อวัน

หมากฝรั่ง Nicorette Coolmint ขนาด 2 มิลลิกรัม ประกอบด้วย Nicotine Resinate 10 มิลลิกรัม เทียบเท่านิโคติน 2 มิลลิกรัม ลักษณะเม็ดสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบน เคลือบน้ำตาล สีขาว 1 แผงมีจำนวน 15 เม็ด ช่วยลดความอยากบุหรี่และอาการขาดบุหรี่ในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่

icon

สินค้าเป็นของแท้ 100%

icon

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

icon

บริการปรึกษาแพทย์ และถามเภสัชกรฟรีบนแอป


product

฿230

Nicorette Coolmint 4 mg. สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวันขึ้นไป

หมากฝรั่ง Nicorette Coolmint ขนาด 4 มิลลิกรัม ประกอบด้วย Nicotine Resinate 20 มิลลิกรัม เทียบเท่านิโคติน 4 มิลลิกรัม ลักษณะเม็ดสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบน เคลือบน้ำตาล สีครีม 1 แผงมีจำนวน 15 เม็ด ช่วยลดความอยากบุหรี่และอาการขาดบุหรี่ในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่


product

฿230

Nicorette Coolmint 4 mg. สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวันขึ้นไป

หมากฝรั่ง Nicorette Coolmint ขนาด 4 มิลลิกรัม ประกอบด้วย Nicotine Resinate 20 มิลลิกรัม เทียบเท่านิโคติน 4 มิลลิกรัม ลักษณะเม็ดสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบน เคลือบน้ำตาล สีครีม 1 แผงมีจำนวน 15 เม็ด ช่วยลดความอยากบุหรี่และอาการขาดบุหรี่ในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่

icon

สินค้าเป็นของแท้ 100%

icon

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

icon

บริการปรึกษาแพทย์ และถามเภสัชกรฟรีบนแอป


ปริมาณการใช้:

นิโคเร็ทท์ คูลมินท์ขนาด 2 มิลลิกรัมเหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 20 มวนต่อวัน

นิโคเร็ทท์ คูลมินท์ขนาด 4 มิลลิกรัมเหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน

ควรใช้ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ โดยเริ่มต้นจากขนาดยาที่สูงก่อน แล้วค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งหยุดยา โดยทั่วไปจะแบ่งการรักษาเป็น 3 ระยะ

  • สัปดาห์ที่ 1-6 ใช้ยา 1 ชิ้นทุก 1-2 ชั่วโมง จำนวน 8-12 ชิ้นต่อวัน
  • สัปดาห์ที่ 7-9 ใช้ยา 1 ชิ้นทุก 2-4 ชั่วโมง จำนวน 4-6 ชิ้นต่อวัน
  • สัปดาห์ที่ 10-12 ใช้ยา 1 ชิ้นทุก 4-8 ชั่วโมง จำนวน 1-3 ชิ้นต่อวัน

ขนาดยาสูงสุดที่ใช้ต่อวันต้องไม่เกิน 30 และ 24 ชิ้น สำหรับนิโคเร็ทท์ คูลมินท์ขนาด 2 และ 4 มิลลิกรัม

วิธีการใช้:

ระหว่างการเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคเร็ทท์ คูลมินท์ นิโคตินจะถูกปล่อยออกและดูดซึมผ่านเยื่อบุช่องปากบริเวณกระพุ้งแก้ม การกลืนน้ำลายมากเกินไปจะทำให้นิโคตินถูกทำลายที่บริเวณกระเพาะอาหารและอาจเกิดอาการระคายเคืองได้ จึงไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคเร็ทท์ คูลมินท์เร็วเกินไป ควรค่อยๆ เคี้ยวช้าๆ จนกระทั่งมีรสชาติเผ็ดซ่า จากนั้นเก็บหมากฝรั่งไว้ที่กระพุ้งแก้ม จากนั้นจึงเคี้ยวหมากฝรั่งอีกครั้งแล้วเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มอีกข้างหนึ่งจนหมากฝรั่งจืด (1 เม็ดใช้เวลา 30 นาที)

partner

เลิกบุหรี่ด้วย Nicorette Coolmint

ปริมาณการใช้:

นิโคเร็ทท์ คูลมินท์ขนาด 2 มิลลิกรัมเหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 20 มวนต่อวัน

นิโคเร็ทท์ คูลมินท์ขนาด 4 มิลลิกรัมเหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน

ควรใช้ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ โดยเริ่มต้นจากขนาดยาที่สูงก่อน แล้วค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งหยุดยา โดยทั่วไปจะแบ่งการรักษาเป็น 3 ระยะ

  • สัปดาห์ที่ 1-6 ใช้ยา 1 ชิ้นทุก 1-2 ชั่วโมง จำนวน 8-12 ชิ้นต่อวัน
  • สัปดาห์ที่ 7-9 ใช้ยา 1 ชิ้นทุก 2-4 ชั่วโมง จำนวน 4-6 ชิ้นต่อวัน
  • สัปดาห์ที่ 10-12 ใช้ยา 1 ชิ้นทุก 4-8 ชั่วโมง จำนวน 1-3 ชิ้นต่อวัน

ขนาดยาสูงสุดที่ใช้ต่อวันต้องไม่เกิน 30 และ 24 ชิ้น สำหรับนิโคเร็ทท์ คูลมินท์ขนาด 2 และ 4 มิลลิกรัม

วิธีการใช้:

ระหว่างการเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคเร็ทท์ คูลมินท์ นิโคตินจะถูกปล่อยออกและดูดซึมผ่านเยื่อบุช่องปากบริเวณกระพุ้งแก้ม การกลืนน้ำลายมากเกินไปจะทำให้นิโคตินถูกทำลายที่บริเวณกระเพาะอาหารและอาจเกิดอาการระคายเคืองได้ จึงไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคเร็ทท์ คูลมินท์เร็วเกินไป ควรค่อยๆ เคี้ยวช้าๆ จนกระทั่งมีรสชาติเผ็ดซ่า จากนั้นเก็บหมากฝรั่งไว้ที่กระพุ้งแก้ม จากนั้นจึงเคี้ยวหมากฝรั่งอีกครั้งแล้วเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มอีกข้างหนึ่งจนหมากฝรั่งจืด (1 เม็ดใช้เวลา 30 นาที)

banner
banner

วิธีสั่งยาผ่านแอปรักษา

1. ดาวน์โหลดแอป 'Raksa'

ลงทะเบียนแล้วเลือกฟังค์ชั่น 'ร้านยา'

2. ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

หรือปรึกษากับเภสัชกรฟรีตลอดทั้งวัน

3. ส่งยาถึงบ้าน

พื้นที่กรุงเทพฯ ภายใน 1 ช.ม. และทั่วประเทศ ภายใน 1-2 วัน

วิธีสั่งยาผ่านแอปรักษา

1. ดาวน์โหลดแอป 'Raksa'

ลงทะเบียนแล้วเลือกฟังค์ชั่น 'ร้านยา'

2. ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

หรือปรึกษากับเภสัชกรฟรีตลอดทั้งวัน

3. ส่งยาถึงบ้าน

พื้นที่กรุงเทพฯ ภายใน 1 ช.ม. และทั่วประเทศ ภายใน 1-2 วัน