MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ยากแต่ถ้าเป็นแล้วอันตรายมาก ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากเชื้อไวรัสเรบีส์จะเข้าไปทำลายระบบประสาทส่วนกลาง

 • ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสเรบีส์หรือเชื้อพิษสุนัขบ้าต้องไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อทำการฉีดวัคซีน และต้องฉีดให้ครบ 5 เข็มตามที่แพทย์กำหนด

 • ระยะสุดท้ายของการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยจะมีอาการทางสมองและไขสันหลังอักเสบ ทั้งกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ตาเบิกโพลง มีอาการกลืนของเหลวลำบาก ปวดเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก หายใจไม่ออก ชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุดTable of Contents
โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?
สาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า
อาการของโรคพิษสุนัขบ้า
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
การป้องกันไม่ให้สัตว์กัด
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า


โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?


โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือรู้จักกันตามอาการว่า โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies Virus) เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา ทำได้เพียงฉีดวัคซีนป้องกันเท่านั้น


สาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า


สุนัขจรจัดกัดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies virus) ผ่านการกัด ข่วน หรือสัมผัสน้ำลายผ่านทางตา ปาก หรือรอยแผล จากสัตว์ที่ป่วยหรือติดเชื้อ คนส่วนใหญ่มักติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมว แต่ยังสามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ เช่น ค้างคาว ลิง กระรอก กระต่าย


อาการของโรคพิษสุนัขบ้า


อาการของโรคพิษสุนัขบ้าจะแสดงหลังการได้รับเชื้อแล้วประมาณ 15 – 60 วัน แต่ในบางรายอาจใช้เวลาน้อยกว่า 10 วัน หรืออาจนานหลายปี ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อและขนาดของบาดแผล รวมถึงภูมิต้านทานของผู้ได้รับเชื้อเอง โดยอาการของโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งเป็น 2 ระยะหลักๆ ดังนี้


 • โรคพิษสุนัขบ้าระยะฟักตัว – คือระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจนเริ่มแสดงอาการ โดยแต่ละคนจะมีระยะเวลาฟักตัวที่แตกต่างกันไป อาจเร็วเพียงไม่กี่วัน หรืออาจนานเป็นปี ขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อที่รับเข้าไป หรือตำแหน่งที่ได้รับเชื้อว่าอยู่ใกล้กับสมองหรือไม่ รวมถึงผู้ป่วยเด็กและคนชราที่มีความต้านทานของโรคต่ำกว่าวัยอื่นๆ ทำให้แสดงอาการได้เร็ว

 • โรคพิษสุนัขบ้าระยะสุดท้าย – ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการทางสมองและไขสันหลังอักเสบ กระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม และไม่ชอบเสียงดัง ตาเบิกโพลง หนาวสั่น และกระวนกระวาย มีอาการกลืนของเหลวลำบาก ปวดเกร็ง ทำให้ไม่อยากดื่มน้ำแม้กระทั่งน้ำลายตัวเอง จึงทำให้น้ำลายไหล กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


หากได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด ทั้งสุนัข แมว หนู รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า


โรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดวัคซีนเท่านั้น

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า


1. กรณีไม่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อน


การฉีดวัคซีน ต้องฉีดให้ครบชุด มี 5 เข็ม โดยมีหลักการฉีดดังต่อไปนี้


 • เข็มที่ 1 – ในวันแรก
 • เข็มที่ 2 – ในวันที่ 3 หลังจากการฉีดเข็มที่ 1
 • เข็มที่ 3 – ในวันที่ 7 หลังจากการฉีดเข็มที่ 1
 • เข็มที่ 4 – ในวันที่ 14 หลังจากการฉีดเข็มที่ 1
 • เข็มที่ 5 – ในวันที่ 28 หลังจากการฉีดเข็มที่ 1

2. ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อนอย่างน้อย 3 ครั้ง: หากไม่เกิน 6 เดือน ให้ฉีดกระตุ้นเข็มเดียว แต่หากเกิน 6 เดือนหลังจากฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย ฉีดสองเข็มในวันที่ 0 และ วันที่ 3 หลังฉีดเข็มแรก


buy drug online on raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคพิษสุนัขบ้า


Do


 • หากถูกสัตว์จรจัดกัด ให้รีบล้างทำความสะอาดบาดแผลให้เร็วที่สุด ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และเช็ดบาดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ
 • ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Don’t


 • อย่าปล่อยแผลที่ถูกกัดไว้นานต้องรีบล้างทำความสะอาดบาดแผลให้เร็วที่สุด
 • ไม่บีบเค้นเลือดหรือเค้นแผล เพราะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 • อย่าละเลยการรักษา ควรพบแพทย์ตามนัดเสมอเพื่อประคับประคองอาการ

การป้องกันไม่ให้สัตว์กัด


อย่าปล่อยให้สัตว์กัด โดยใช้หลัก 5 ย. – ไม่แหย่ ไม่เหยียบ (หาง, ตัว, ขา) ไม่แยกสัตว์ที่กำลังกัดคนหรือทะเลาะกันด้วยมือเปล่า ไม่หยิบจานข้าวของสัตว์ขณะสัตว์กำลังกิน ไม่ยุ่งหรือคลุกคลีกับสัตว์จรจัดนอกบ้าน และไม่ควรให้สุนัขเลียมือหรือใช้มือเปล่าล้วงคอสุนัข


การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่มียาที่ใช้รักษา ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนทันทีหากโดนกัดหรือได้สัมผัสน้ำลายผ่านทางเยื่อบุต่างๆ โดยการฉีดวัคซีน 5 เข็มเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนครบ รวมถึงนำสัตว์เลี้ยงในครอบครองไปทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค


พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า


ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปซีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2535 หน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ควบคุม


 1. ต้องนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนตั้งแต่ 2 – 4 เดือน และครั้งถัดไปตามที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 2. เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ หากชำรุดหรือสูญหายให้ขอรับเครื่องหมายหรือใบรับรองใหม่แทนของเดิม

 3. ดูแลและควบคุมสัตว์เลี้ยงของตนไม่ให้ออกมาในที่สาธารณะ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ให้การเข้าตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งหรือสงสัย

บทลงโทษ


 1. กรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่นำสัตว์ไปฉีดวัคซีน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

 2. ผู้ใดไม่แจ้งว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ที่อาการโรคพิษสุนัขบ้า หรือกักขังสัตว์ที่สงสัยเป็นโรค ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 3. กรณีที่เจ้าของสัตว์ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า


1. โรคพิษสุนัขบ้ารักษาหายไหม?


การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากยังไม่มียารักษา ทำได้เพียงฉีดวัคซีนป้องกันเท่านั้น หากโดนกัดหรือมีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อจึงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีน รวมถึงนำสัตว์เลี้ยงในครอบครองไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


2. โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการติดเชื้ออะไร?


เกิดจากติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน เมื่อติดเชื้อ เชื้อจะเดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง


3. โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อหรือไม่?


โรคพิษสุนัขบ้าจัดเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แพร่ทางน้ำลายของสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านการกัด ข่วน หรือน้ำลายสัตว์ที่ผ่านทางบาดแผล จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว ค้างคาว


4. โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ?


โรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) เป็นชื่อเดิมของโรคพิษสุนัขบ้า เพราะระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ ผู้ป่วยจะมีปัญหาการกลืนน้ำรวมถึงน้ำลาย มีอาการน้ำลายฟูมปาก


5. โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อทางไหน?


โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจากสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยแพร่เชื้อทางน้ำลาย โดยการถูกกัดหรือข่วน น้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผลหรือเข้าทางเยื่อบุตา จมูก ปาก


บทความที่เกี่ยวข้อง
กาฬโรค (Black Death)
ฝีดาษ (Smallpox)
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
โรคโปลิโอ
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


นพ. บดินทร์ อนันตระวนิชย์

นพ. บดินทร์ อนันตระวนิชย์ (GP)
คลินิกส่วนตัว
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


 • Mayo Clinic Staff. (2019). Rabies. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rabies/symptoms-causes/syc-20351821
 • คู่มือโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด. (2011). http://r36.ddc.moph.go.th/r36/uploads/document/51fffc9e410c4.pdf
 • เจษฎา ทองเหม์. (2001). โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (Rabies). https://niah.dld.go.th/th/AnimalDisease/zoonosis_Rabies.htm
 • โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ภัยร้ายใกล้ตัว. (2018). https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/579
 • สุดา พันธุ์รินทร์, เพชร ตัณฑวิเชียร. (2018). แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ.2561 และคำถามที่พบบ่อย. http://202.28.95.4/pharmacy/myfile/Rabies book 2018 4-09-2018 ok.pdf
ผู้เขียน
Raksa Content Team

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ยากแต่ถ้าเป็นแล้วอันตรายมาก ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากเชื้อไวรัสเรบีส์จะเข้าไปทำลายระบบประสาทส่วนกลาง

 • ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสเรบีส์หรือเชื้อพิษสุนัขบ้าต้องไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อทำการฉีดวัคซีน และต้องฉีดให้ครบ 5 เข็มตามที่แพทย์กำหนด

 • ระยะสุดท้ายของการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยจะมีอาการทางสมองและไขสันหลังอักเสบ ทั้งกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ตาเบิกโพลง มีอาการกลืนของเหลวลำบาก ปวดเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก หายใจไม่ออก ชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุดTable of Contents
โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?
สาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า
อาการของโรคพิษสุนัขบ้า
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
การป้องกันไม่ให้สัตว์กัด
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า


โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?


โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือรู้จักกันตามอาการว่า โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies Virus) เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา ทำได้เพียงฉีดวัคซีนป้องกันเท่านั้น


สาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า


สุนัขจรจัดกัดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies virus) ผ่านการกัด ข่วน หรือสัมผัสน้ำลายผ่านทางตา ปาก หรือรอยแผล จากสัตว์ที่ป่วยหรือติดเชื้อ คนส่วนใหญ่มักติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมว แต่ยังสามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ เช่น ค้างคาว ลิง กระรอก กระต่าย


อาการของโรคพิษสุนัขบ้า


อาการของโรคพิษสุนัขบ้าจะแสดงหลังการได้รับเชื้อแล้วประมาณ 15 – 60 วัน แต่ในบางรายอาจใช้เวลาน้อยกว่า 10 วัน หรืออาจนานหลายปี ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อและขนาดของบาดแผล รวมถึงภูมิต้านทานของผู้ได้รับเชื้อเอง โดยอาการของโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งเป็น 2 ระยะหลักๆ ดังนี้


 • โรคพิษสุนัขบ้าระยะฟักตัว – คือระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจนเริ่มแสดงอาการ โดยแต่ละคนจะมีระยะเวลาฟักตัวที่แตกต่างกันไป อาจเร็วเพียงไม่กี่วัน หรืออาจนานเป็นปี ขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อที่รับเข้าไป หรือตำแหน่งที่ได้รับเชื้อว่าอยู่ใกล้กับสมองหรือไม่ รวมถึงผู้ป่วยเด็กและคนชราที่มีความต้านทานของโรคต่ำกว่าวัยอื่นๆ ทำให้แสดงอาการได้เร็ว

 • โรคพิษสุนัขบ้าระยะสุดท้าย – ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการทางสมองและไขสันหลังอักเสบ กระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม และไม่ชอบเสียงดัง ตาเบิกโพลง หนาวสั่น และกระวนกระวาย มีอาการกลืนของเหลวลำบาก ปวดเกร็ง ทำให้ไม่อยากดื่มน้ำแม้กระทั่งน้ำลายตัวเอง จึงทำให้น้ำลายไหล กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


หากได้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด ทั้งสุนัข แมว หนู รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า


โรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดวัคซีนเท่านั้น

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า


1. กรณีไม่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อน


การฉีดวัคซีน ต้องฉีดให้ครบชุด มี 5 เข็ม โดยมีหลักการฉีดดังต่อไปนี้


 • เข็มที่ 1 – ในวันแรก
 • เข็มที่ 2 – ในวันที่ 3 หลังจากการฉีดเข็มที่ 1
 • เข็มที่ 3 – ในวันที่ 7 หลังจากการฉีดเข็มที่ 1
 • เข็มที่ 4 – ในวันที่ 14 หลังจากการฉีดเข็มที่ 1
 • เข็มที่ 5 – ในวันที่ 28 หลังจากการฉีดเข็มที่ 1

2. ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อนอย่างน้อย 3 ครั้ง: หากไม่เกิน 6 เดือน ให้ฉีดกระตุ้นเข็มเดียว แต่หากเกิน 6 เดือนหลังจากฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย ฉีดสองเข็มในวันที่ 0 และ วันที่ 3 หลังฉีดเข็มแรก


buy drug online on raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคพิษสุนัขบ้า


Do


 • หากถูกสัตว์จรจัดกัด ให้รีบล้างทำความสะอาดบาดแผลให้เร็วที่สุด ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และเช็ดบาดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ
 • ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Don’t


 • อย่าปล่อยแผลที่ถูกกัดไว้นานต้องรีบล้างทำความสะอาดบาดแผลให้เร็วที่สุด
 • ไม่บีบเค้นเลือดหรือเค้นแผล เพราะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 • อย่าละเลยการรักษา ควรพบแพทย์ตามนัดเสมอเพื่อประคับประคองอาการ

การป้องกันไม่ให้สัตว์กัด


อย่าปล่อยให้สัตว์กัด โดยใช้หลัก 5 ย. – ไม่แหย่ ไม่เหยียบ (หาง, ตัว, ขา) ไม่แยกสัตว์ที่กำลังกัดคนหรือทะเลาะกันด้วยมือเปล่า ไม่หยิบจานข้าวของสัตว์ขณะสัตว์กำลังกิน ไม่ยุ่งหรือคลุกคลีกับสัตว์จรจัดนอกบ้าน และไม่ควรให้สุนัขเลียมือหรือใช้มือเปล่าล้วงคอสุนัข


การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่มียาที่ใช้รักษา ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนทันทีหากโดนกัดหรือได้สัมผัสน้ำลายผ่านทางเยื่อบุต่างๆ โดยการฉีดวัคซีน 5 เข็มเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนครบ รวมถึงนำสัตว์เลี้ยงในครอบครองไปทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค


พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า


ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปซีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2535 หน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ควบคุม


 1. ต้องนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนตั้งแต่ 2 – 4 เดือน และครั้งถัดไปตามที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 2. เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ หากชำรุดหรือสูญหายให้ขอรับเครื่องหมายหรือใบรับรองใหม่แทนของเดิม

 3. ดูแลและควบคุมสัตว์เลี้ยงของตนไม่ให้ออกมาในที่สาธารณะ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ให้การเข้าตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งหรือสงสัย

บทลงโทษ


 1. กรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่นำสัตว์ไปฉีดวัคซีน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

 2. ผู้ใดไม่แจ้งว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ที่อาการโรคพิษสุนัขบ้า หรือกักขังสัตว์ที่สงสัยเป็นโรค ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 3. กรณีที่เจ้าของสัตว์ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า


1. โรคพิษสุนัขบ้ารักษาหายไหม?


การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากยังไม่มียารักษา ทำได้เพียงฉีดวัคซีนป้องกันเท่านั้น หากโดนกัดหรือมีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อจึงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีน รวมถึงนำสัตว์เลี้ยงในครอบครองไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


2. โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการติดเชื้ออะไร?


เกิดจากติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน เมื่อติดเชื้อ เชื้อจะเดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง


3. โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อหรือไม่?


โรคพิษสุนัขบ้าจัดเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แพร่ทางน้ำลายของสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านการกัด ข่วน หรือน้ำลายสัตว์ที่ผ่านทางบาดแผล จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว ค้างคาว


4. โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ?


โรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) เป็นชื่อเดิมของโรคพิษสุนัขบ้า เพราะระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ ผู้ป่วยจะมีปัญหาการกลืนน้ำรวมถึงน้ำลาย มีอาการน้ำลายฟูมปาก


5. โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อทางไหน?


โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจากสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยแพร่เชื้อทางน้ำลาย โดยการถูกกัดหรือข่วน น้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผลหรือเข้าทางเยื่อบุตา จมูก ปาก


บทความที่เกี่ยวข้อง
กาฬโรค (Black Death)
ฝีดาษ (Smallpox)
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
โรคโปลิโอ
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


นพ. บดินทร์ อนันตระวนิชย์

นพ. บดินทร์ อนันตระวนิชย์ (GP)
คลินิกส่วนตัว
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


 • Mayo Clinic Staff. (2019). Rabies. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rabies/symptoms-causes/syc-20351821
 • คู่มือโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด. (2011). http://r36.ddc.moph.go.th/r36/uploads/document/51fffc9e410c4.pdf
 • เจษฎา ทองเหม์. (2001). โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (Rabies). https://niah.dld.go.th/th/AnimalDisease/zoonosis_Rabies.htm
 • โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ภัยร้ายใกล้ตัว. (2018). https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/579
 • สุดา พันธุ์รินทร์, เพชร ตัณฑวิเชียร. (2018). แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ.2561 และคำถามที่พบบ่อย. http://202.28.95.4/pharmacy/myfile/Rabies book 2018 4-09-2018 ok.pdf