MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 20 สัปดาห์อาจเสี่ยงมีภาวะครรภ์เป็นพิษ สาเหตุไม่แน่ชัด แต่อาจเกิดจากรกฝังตัวผิดปกติ ทำให้บางส่วนขาดออกซิเจนและเลือดจึงหลั่งสารที่เป็นพิษเข้าสู่กระแสเลือด หรืออาจเกิดจากหลอดเลือดหดตัวทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

 • คุณแม่ที่เป็นโรคไต โรคเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ ท้องแฝด มีประวัติครรภ์เป็นพิษในท้องก่อนหน้า โรคความดันโลหิตสูง และเป็นโรคภูมิต้านทานตัวเอง จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเกิดครรภ์เป็นพิษ

 • ปัจจุบันแพทย์ได้นำยาแอสไพรินมาใช้ในการลดความเสี่ยงการเกิดครรภ์เป็นพิษ โดยจะให้กับคุณแม่อายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์จนถึง 36 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าเสี่ยงมากหรือน้อยTable of Contents
ครรภ์เป็นพิษคืออะไร?
สาเหตุของครรภ์เป็นพิษ
อาการของครรภ์เป็นพิษ
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาครรภ์เป็นพิษ
ยาป้องกันครรภ์เป็นพิษ
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อครรภ์เป็นพิษ
การป้องกันครรภ์เป็นพิษ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับครรภ์เป็นพิษ


ครรภ์เป็นพิษคืออะไร?


ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) คือภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่เกิดในช่วงที่ครรภ์มีอายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป หรือในบางรายอาจพบระหว่างคลอด และหลังคลอดได้ โดยที่มีภาวะของความดันโลหิตสูงร่วมกับพบโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ไตอาจทำงานผิดปกติ เกล็ดเลือดต่ำ การทำงานของตับผิดปกติ ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง ส่งผลให้คุณแม่และทารกในครรภ์เกิดความเสี่ยงเรื่องชัก และอาจทำให้คลอดก่อนกำหนด


สาเหตุของครรภ์เป็นพิษ


สาเหตุของครรภ์เป็นพิษไม่แน่ชัด

สาเหตุของภาวะครรภ์เป็นพิษนั้นยังไม่มีสาเหตุแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด การฝังตัวของรก ส่งผลให้รกบางส่วนขาดออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงรก จึงทำให้เกิดการหลั่งสารที่เป็นพิษเข้าสู่กระแสเลือดของแม่ทีละน้อย จนส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของอาการครรภ์เป็นพิษ หรือเกิดจากรกทำงานผิดปกติทำให้มีสารบางชนิดกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวรุนแรงส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงตามมา


อาการของครรภ์เป็นพิษ


ส่วนใหญ่คุณแม่มักจะไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะครรภ์เป็นพิษ จนกระทั่งตรวจพบอาการครรภ์เป็นพิษ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เมื่อมาฝากครรภ์ หรือจนกระทั่งมีอาการ ซึ่งอาการของคุณแม่แต่ละรายจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้


 • มีน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างกายมีอาการบวมน้ำที่ใบหน้า มือและเท้า
 • ตับทำงานผิดปกติ
 • ไตทำงานผิดปกติ ทำให้ปัสสาวะน้อยผิดปกติ
 • ตาพร่ามัว
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอยและหน้าผาก
 • ปวด จุกแน่น บริเวณใต้ลิ้นปี่
 • หายใจลำบาก
 • มีความดันเลือดสูง
 • ชัก เกร็ง หมดสติ

ส่วนอาการแทรกซ้อนภาวะครรภ์เป็นพิษของทารกในครรภ์ มีดังนี้


 • ตัวเล็ก น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
 • เติบโตช้าในครรภ์
 • รกลอกตัวก่อนกำหนด

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


ควรฝากครรภ์เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ หรือควรตรวจเช็คสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ในบางรายมักจะไม่มีอาการจำเพาะของภาวะครรภ์เป็นพิษ ดังนั้นจึงต้องไปพบแพทย์ที่ฝากครรภ์ตามนัดหมายทุกครั้งเพื่อเช็กความดัน น้ำหนัก และอาการ โดยเฉพาะเมื่อครรภ์ครบ 20 สัปดาห์ หรือหากมีอาการต่างๆ ของโรค ควรไปพบแพทย์ทันที


consult doctor

การรักษาครรภ์เป็นพิษ


ผู้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะครรภ์เป็นพิษ

การรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษ ขึ้นอยู่ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนและอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งแพทย์ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น อายุครรภ์ สุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ และความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน โดยแพทย์จะมีวิธีรักษาตามความรุนแรง


 • ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดไม่รุนแรง คุณแม่กลับบ้านได้หลังและมาพบแพทย์ให้ตรงตามนัด เพื่อตรวจครรภ์และตรวจร่างกายคุณแม่และเฝ้าระวังอาการ ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ

 • ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง คุณแม่ที่อาการรุนแรงจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิด การรักษานั้นขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ หากใกล้ครบกำหนดคลอดแพทย์จะให้คลอด หากอายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดแพทย์พิจารณาว่าอาการนั้นรุนแรงขนาดไหน และรักษาตามอาการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

ยาป้องกันครรภ์เป็นพิษ


ในปัจจุบันแพทย์ได้เริ่มนำยาแอสไพรินมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงครรภ์เป็นพิษ โดยแพทย์จะพิจารณาให้ยาแอสไพรินระหว่างอายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์ จนถึง 36 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ


กลุ่มเสี่ยงมาก คุณแม่ที่มีอาการครรภ์เป็นพิษกลุ่มนี้ แพทย์พิจารณาให้ยาแอสไพรินได้ทันที มีดังนี้กลุ่มเสี่ยง คุณแม่ที่มีอาการครรภ์เป็นพิษกลุ่มนี้ แพทย์จะพิจารณาให้ยาแอสไพริน จากความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ข้อ ดังนี้


 • ตั้งครรภ์แรก
 • ประวัติครรภ์เป็นพิษในมารดา พี่สาวหรือน้องสาว
 • ภาวะอ้วน
 • อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
 • ตั้งครรภ์ห่างจากครรภ์ก่อนมากกว่า 10 ปี

buy drug online on raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อครรภ์เป็นพิษ


ต้องไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติตดามอาการครรภ์เป็นพิษ

เมื่อตรวจพบว่าเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ นอกจากรีบไปพบแพทย์และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอล้ว ยังต้องไปพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง แพทย์จะได้ติดตามและวางแผนดูแลรักษาอาการครรภ์เป็นพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณแม่สามารถปฏิบัติตามวิธีเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนได้


 • ลดอาหารรสเค็ม
 • เพิ่มโปรตีน เลี่ยงไขมัน
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายเบาๆ สม่ำเสมอ
 • ยกขาสูงขณะนั่งหรือนอน
 • งด/เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

การป้องกันครรภ์เป็นพิษ


ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษได้ 100% แต่อาจช่วยคุณแม่ลดความเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษได้ โดยการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งหากรู้ไวแพทย์ก็ติดตามอาการครรภ์เป็นพิษและรักษาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้การไปฝากครรภ์และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับครรภ์เป็นพิษ


1. ครรภ์เป็นพิษอันตรายไหม?


ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นอันตรายทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ หากมีอาการต้องรีบไปพบแพทย์และรักษาให้เร็วที่สุด


2. ครรภ์เป็นพิษเกิดจากสาเหตุใด?


ภาวะครรภ์เป็นพิษมีสาเหตุไม่แน่ชัด แพทย์สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่รกไม่ได้รับออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงไม่พอ จึงทำให้มีการหลั่งสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดของคุณแม่ทีละน้อย และเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ


3. ครรภ์เป็นพิษมีอาการแบบไหน?


ภาวะครรภ์เป็นพิษมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไป ทั้งความดันเลือดสูง มีน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างกายมีอาการบวมน้ำที่ใบหน้า มือและเท้า ตับทำงานผิดปกติ ปัสสาวะน้อยผิดปกติเพราะไตเริ่มผิดปกติ ตาพร่ามัว ปวดศีรษะรุนแรง ปวดบริเวณใต้ลิ้นปี่ หายใจลำบาก ในบางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นชักเกร็งและหมดสติ ต้องรีบไปให้ถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุด


4. ครรภ์เป็นพิษต้องยุติการตั้งครรภ์หรือไม่?


เมื่อมีภาวะครรภ์เป็นพิษไม่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการแทรกซ้อนต่างๆ ว่ารุนแรงถึงขั้นไหน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ หากอาการไม่รุนแรงสามารถกลับบ้านได้และมาพบแพทย์เพื่อติดตามผลและดูอาการอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการรุนแรงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด


5. ครรภ์เป็นพิษห้ามกินอะไร?


ครรภ์เป็นพิษควรเลี่ยงอาหารรสจัด โดยเฉพาะเค็มจัด และควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงคาเฟอีน
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดยพญ. ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์ (สูติ-นรีแพทย์)
อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
– วุติบัตรสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


 • ครรภ์เป็นพิษ ภาวะที่คุณแม่ต้องระวัง. (2020). https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Preeclampsia_danger
 • “ครรภ์เป็นพิษ” อันตราย เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนทั้งตัวแม่และทารก. (2020). https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/630
 • นพ.ร่มไทร เลิศเพียรพิทยกุล. (n.d.). ครรภ์เป็นพิษ เรื่องที่แม่ท้องต้องระวัง. https://www.bangkokhospital.com/content/preeclampsia-pregnant-woman-must-be-careful
 • ภาวะครรภ์เป็นพิษ: ตรวจก่อน รู้ทัน ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย. (2013). https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/march-2013/preeclampsia-screening
 • สารพันปัญหา “ภาวะครรภ์เป็นพิษ”. (n.d.). https://www.nakornthon.com/article/detail/สารพันปัญหาภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์. (2018).แอสไพริน ป้องกันครรภ์เป็นพิษได้จริงหรือไม่. https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/แอสไพริน-ป้องกันครรภ์เป/
ผู้เขียน
Raksa Content Team

ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 20 สัปดาห์อาจเสี่ยงมีภาวะครรภ์เป็นพิษ สาเหตุไม่แน่ชัด แต่อาจเกิดจากรกฝังตัวผิดปกติ ทำให้บางส่วนขาดออกซิเจนและเลือดจึงหลั่งสารที่เป็นพิษเข้าสู่กระแสเลือด หรืออาจเกิดจากหลอดเลือดหดตัวทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

 • คุณแม่ที่เป็นโรคไต โรคเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ ท้องแฝด มีประวัติครรภ์เป็นพิษในท้องก่อนหน้า โรคความดันโลหิตสูง และเป็นโรคภูมิต้านทานตัวเอง จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเกิดครรภ์เป็นพิษ

 • ปัจจุบันแพทย์ได้นำยาแอสไพรินมาใช้ในการลดความเสี่ยงการเกิดครรภ์เป็นพิษ โดยจะให้กับคุณแม่อายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์จนถึง 36 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าเสี่ยงมากหรือน้อยTable of Contents
ครรภ์เป็นพิษคืออะไร?
สาเหตุของครรภ์เป็นพิษ
อาการของครรภ์เป็นพิษ
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาครรภ์เป็นพิษ
ยาป้องกันครรภ์เป็นพิษ
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อครรภ์เป็นพิษ
การป้องกันครรภ์เป็นพิษ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับครรภ์เป็นพิษ


ครรภ์เป็นพิษคืออะไร?


ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) คือภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่เกิดในช่วงที่ครรภ์มีอายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป หรือในบางรายอาจพบระหว่างคลอด และหลังคลอดได้ โดยที่มีภาวะของความดันโลหิตสูงร่วมกับพบโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ไตอาจทำงานผิดปกติ เกล็ดเลือดต่ำ การทำงานของตับผิดปกติ ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง ส่งผลให้คุณแม่และทารกในครรภ์เกิดความเสี่ยงเรื่องชัก และอาจทำให้คลอดก่อนกำหนด


สาเหตุของครรภ์เป็นพิษ


สาเหตุของครรภ์เป็นพิษไม่แน่ชัด

สาเหตุของภาวะครรภ์เป็นพิษนั้นยังไม่มีสาเหตุแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด การฝังตัวของรก ส่งผลให้รกบางส่วนขาดออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงรก จึงทำให้เกิดการหลั่งสารที่เป็นพิษเข้าสู่กระแสเลือดของแม่ทีละน้อย จนส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของอาการครรภ์เป็นพิษ หรือเกิดจากรกทำงานผิดปกติทำให้มีสารบางชนิดกระตุ้นให้หลอดเลือดหดตัวรุนแรงส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงตามมา


อาการของครรภ์เป็นพิษ


ส่วนใหญ่คุณแม่มักจะไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะครรภ์เป็นพิษ จนกระทั่งตรวจพบอาการครรภ์เป็นพิษ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เมื่อมาฝากครรภ์ หรือจนกระทั่งมีอาการ ซึ่งอาการของคุณแม่แต่ละรายจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้


 • มีน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างกายมีอาการบวมน้ำที่ใบหน้า มือและเท้า
 • ตับทำงานผิดปกติ
 • ไตทำงานผิดปกติ ทำให้ปัสสาวะน้อยผิดปกติ
 • ตาพร่ามัว
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอยและหน้าผาก
 • ปวด จุกแน่น บริเวณใต้ลิ้นปี่
 • หายใจลำบาก
 • มีความดันเลือดสูง
 • ชัก เกร็ง หมดสติ

ส่วนอาการแทรกซ้อนภาวะครรภ์เป็นพิษของทารกในครรภ์ มีดังนี้


 • ตัวเล็ก น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
 • เติบโตช้าในครรภ์
 • รกลอกตัวก่อนกำหนด

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


ควรฝากครรภ์เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ หรือควรตรวจเช็คสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ในบางรายมักจะไม่มีอาการจำเพาะของภาวะครรภ์เป็นพิษ ดังนั้นจึงต้องไปพบแพทย์ที่ฝากครรภ์ตามนัดหมายทุกครั้งเพื่อเช็กความดัน น้ำหนัก และอาการ โดยเฉพาะเมื่อครรภ์ครบ 20 สัปดาห์ หรือหากมีอาการต่างๆ ของโรค ควรไปพบแพทย์ทันที


consult doctor

การรักษาครรภ์เป็นพิษ


ผู้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะครรภ์เป็นพิษ

การรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษ ขึ้นอยู่ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนและอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งแพทย์ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น อายุครรภ์ สุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ และความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน โดยแพทย์จะมีวิธีรักษาตามความรุนแรง


 • ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดไม่รุนแรง คุณแม่กลับบ้านได้หลังและมาพบแพทย์ให้ตรงตามนัด เพื่อตรวจครรภ์และตรวจร่างกายคุณแม่และเฝ้าระวังอาการ ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ

 • ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง คุณแม่ที่อาการรุนแรงจำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิด การรักษานั้นขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ หากใกล้ครบกำหนดคลอดแพทย์จะให้คลอด หากอายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดแพทย์พิจารณาว่าอาการนั้นรุนแรงขนาดไหน และรักษาตามอาการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

ยาป้องกันครรภ์เป็นพิษ


ในปัจจุบันแพทย์ได้เริ่มนำยาแอสไพรินมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงครรภ์เป็นพิษ โดยแพทย์จะพิจารณาให้ยาแอสไพรินระหว่างอายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์ จนถึง 36 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ


กลุ่มเสี่ยงมาก คุณแม่ที่มีอาการครรภ์เป็นพิษกลุ่มนี้ แพทย์พิจารณาให้ยาแอสไพรินได้ทันที มีดังนี้กลุ่มเสี่ยง คุณแม่ที่มีอาการครรภ์เป็นพิษกลุ่มนี้ แพทย์จะพิจารณาให้ยาแอสไพริน จากความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ข้อ ดังนี้


 • ตั้งครรภ์แรก
 • ประวัติครรภ์เป็นพิษในมารดา พี่สาวหรือน้องสาว
 • ภาวะอ้วน
 • อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
 • ตั้งครรภ์ห่างจากครรภ์ก่อนมากกว่า 10 ปี

buy drug online on raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อครรภ์เป็นพิษ


ต้องไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติตดามอาการครรภ์เป็นพิษ

เมื่อตรวจพบว่าเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ นอกจากรีบไปพบแพทย์และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอล้ว ยังต้องไปพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง แพทย์จะได้ติดตามและวางแผนดูแลรักษาอาการครรภ์เป็นพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณแม่สามารถปฏิบัติตามวิธีเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนได้


 • ลดอาหารรสเค็ม
 • เพิ่มโปรตีน เลี่ยงไขมัน
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ออกกำลังกายเบาๆ สม่ำเสมอ
 • ยกขาสูงขณะนั่งหรือนอน
 • งด/เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

การป้องกันครรภ์เป็นพิษ


ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษได้ 100% แต่อาจช่วยคุณแม่ลดความเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษได้ โดยการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งหากรู้ไวแพทย์ก็ติดตามอาการครรภ์เป็นพิษและรักษาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้การไปฝากครรภ์และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับครรภ์เป็นพิษ


1. ครรภ์เป็นพิษอันตรายไหม?


ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นอันตรายทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ หากมีอาการต้องรีบไปพบแพทย์และรักษาให้เร็วที่สุด


2. ครรภ์เป็นพิษเกิดจากสาเหตุใด?


ภาวะครรภ์เป็นพิษมีสาเหตุไม่แน่ชัด แพทย์สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่รกไม่ได้รับออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงไม่พอ จึงทำให้มีการหลั่งสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดของคุณแม่ทีละน้อย และเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ


3. ครรภ์เป็นพิษมีอาการแบบไหน?


ภาวะครรภ์เป็นพิษมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไป ทั้งความดันเลือดสูง มีน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างกายมีอาการบวมน้ำที่ใบหน้า มือและเท้า ตับทำงานผิดปกติ ปัสสาวะน้อยผิดปกติเพราะไตเริ่มผิดปกติ ตาพร่ามัว ปวดศีรษะรุนแรง ปวดบริเวณใต้ลิ้นปี่ หายใจลำบาก ในบางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นชักเกร็งและหมดสติ ต้องรีบไปให้ถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุด


4. ครรภ์เป็นพิษต้องยุติการตั้งครรภ์หรือไม่?


เมื่อมีภาวะครรภ์เป็นพิษไม่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการแทรกซ้อนต่างๆ ว่ารุนแรงถึงขั้นไหน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ หากอาการไม่รุนแรงสามารถกลับบ้านได้และมาพบแพทย์เพื่อติดตามผลและดูอาการอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการรุนแรงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด


5. ครรภ์เป็นพิษห้ามกินอะไร?


ครรภ์เป็นพิษควรเลี่ยงอาหารรสจัด โดยเฉพาะเค็มจัด และควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงคาเฟอีน
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดยพญ. ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์ (สูติ-นรีแพทย์)
อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
– วุติบัตรสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


 • ครรภ์เป็นพิษ ภาวะที่คุณแม่ต้องระวัง. (2020). https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Preeclampsia_danger
 • “ครรภ์เป็นพิษ” อันตราย เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนทั้งตัวแม่และทารก. (2020). https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/630
 • นพ.ร่มไทร เลิศเพียรพิทยกุล. (n.d.). ครรภ์เป็นพิษ เรื่องที่แม่ท้องต้องระวัง. https://www.bangkokhospital.com/content/preeclampsia-pregnant-woman-must-be-careful
 • ภาวะครรภ์เป็นพิษ: ตรวจก่อน รู้ทัน ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย. (2013). https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/march-2013/preeclampsia-screening
 • สารพันปัญหา “ภาวะครรภ์เป็นพิษ”. (n.d.). https://www.nakornthon.com/article/detail/สารพันปัญหาภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์. (2018).แอสไพริน ป้องกันครรภ์เป็นพิษได้จริงหรือไม่. https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/แอสไพริน-ป้องกันครรภ์เป/