MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

เพรดนิโซโลน (Prednisolone)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • Prednisolone เป็นยาสเตียรอยด์ที่ใช้รักษาโรคและภาวะผิดปกติหลายชนิด เช่น ต้านการอักเสบ กดภูมิคุ้มกัน รักษาอาการแพ้ และรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่างๆ จัดเป็นยาอันตรายที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ควรระมัดระวังการใช้ยา Prednisolone ในผู้ป่วยซึมเศร้าหรือผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆ เพราะตัวยาจะไปกระตุ้นให้อาการของโรคกำเริบได้

 • ยา Prednisolone ควรเริ่มรับประทานในปริมาณที่น้อยที่สุดที่สามารถให้ผลการรักษาได้เพื่อลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ห้ามหยุดยากะทันหันด้วยตนเอง ต้องให้แพทย์ค่อยๆ ลดขยาดยาลงตามลำดับจนสามารถหยุดยาได้ เพื่อป้องกันอาการถอนยาTable of Contents
Prednisolone คือยาอะไร?
ชื่อทางการค้าของยา Prednisolone

การออกฤทธิ์ของยา Prednisolone
รูปแบบของยา Prednisolone
ยา Prednisolone ราคาเท่าไหร่?
วิธีใช้ยา Prednisolone และปริมาณที่เหมาะสม
ข้อควรระวังในการใช้ยา Prednisolone
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Prednisolone
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Prednisolone
ใช้ยา Prednisolone เกินขนาดควรทำอย่างไร?
ลืมกินยา Prednisolone ควรทำอย่างไร?
การเก็บรักษายา Prednisolone
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Prednisolone


Prednisolone คือยาอะไร?


เพรดนิโซโลน หรือ Prednisolone เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ยาสเตียรอยด์ (Steroid) ออกฤทธิ์ได้กว้าง ใช้รักษาโรคและภาวะผิดปกติหลายชนิด เช่น ต้านการอักเสบ รักษาอาการแพ้ รวมทั้งรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่างๆ อาทิ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร เลือด ผิวหนัง และโรคมะเร็งบางชนิด รวมถึงช่วยป้องกันร่างกายปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายได้อีกด้วย ซึ่งการใช้ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้ จึงต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น


ชื่อทางการค้าของยา Prednisolone


Prednisolone ในประเทศไทยมีวางจำหน่ายในชื่อทางการค้าที่หลากหลาย เช่น


 • PREDSOMED CREAM
 • PREDSO
 • PREDSTAR
 • PRECORT TABLET
 • PREDCAP
 • FORTISONE
 • MINISOLONE

การออกฤทธิ์ของยา Prednisolone


Prednisolone แบบเม็ด

Prednisolone มีกลไกหลากหลายในการออกฤทธิ์ เช่น ลดกระบวนการสร้างสารที่จะทำให้เกิดการอักเสบ ได้แก่ Prostaglandin และ Leukotriene จึงช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ ลดการผ่านเข้าออกของสารต่างๆ ที่บริเวณเส้นเลือดฝอยทำให้ลดอาการบวม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน


รูปแบบของยา Prednisolone


 • Prednisolone ยาทาชนิดครีม (Cream)
 • Prednisolone ยากินชนิดเม็ดและแคปซูล (Tablet & Capsule)
 • Prednisolone ชนิดยาสำหรับหยอดตา (Eye suspension)

ยา Prednisolone ราคาเท่าไหร่?


ราคากลางจากกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยาที่ประกาศไว้เมื่อปี 2553 ได้ระบุราคาของ prednisolone ไว้ดังนี้


 • Prednisolone acetate eye suspension 1% (5 ml) 1 ขวด ราคา 60.00 บาท
 • Prednisolone cream 0.5% (5 g) 1 หน่วย ราคา 5.35 บาท
 • Prednisolone tab 5 mg 500 หน่วย ราคา 175.81 บาท

buy drug online on raksa app

วิธีใช้ยา Prednisolone และปริมาณที่เหมาะสม


Prednisolone รักษาอาการแพ้

เนื่องจาก Prednisolone จัดเป็นยาอันตราย ผู้ใช้ยาจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด โดยปริมาณยาที่เหมาะสมและวิธีใช้ยาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงแรงของโรค ดังนั้นจึงควรสอบถามกับทางแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา


โดยหลักในการให้ยาเบื้องต้น คือ แพทย์หรือเภสัชกรจะให้ยาในขนาดต่ำสุดที่ยังคงให้ผลในการรักษาและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดก่อน เพื่อลดผลข้างเคียงของยา เวลาที่เหมาะในการรับประทานยาคือพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที สามารถดื่มนมตามได้หรือดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อไม่ให้ระคายเคืองท้อง ข้อบ่งใช้ของยา เช่น


 • ต้านการอักเสบ กดภูมิคุ้มกัน
 • รักษาอาการแพ้
 • รักษาหรือป้องกันโรคหอบหืด
 • รักษากลุ่มอาการเนโฟรติก
 • รักษาโรคลำไส้อักเสบแบบมีแผลเปื่อย
 • รักษาภาวะเลือดจางจากเม็ดเลือดแดงแตกโดยภูมิต้านทานตนเอง
 • ป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายไต

ข้อควรระวังในการใช้ยา Prednisolone


ข้อห้ามคือไม่ควรใช้ยานี้พร้อมกับเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์


ผู้ที่สามารถใช้ยา Prednisolone ได้


 • บุคคลทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง และมีอาการอักเสบหรือต้องการกดภูมิคุ้มกันบางอย่าง

 • เด็กและผู้สูงอายุสามารถใช้ยานี้ได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะยาอาจส่งผลข้างเคียงต่อร่างกาย หรือทำให้เกิดอันตรายได้

 • ผู้ที่เป็นโรคดังต่อไปนี้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ยา Prednisolone โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อน ได้แก่ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเคยมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากการใช้ยาสเตียรอยด์ โรคความดันเลือดสูง โรคต้อหิน โรคต้อกระจก โรคตับ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคไต โรคไทรอยด์บางชนิด โรคเบาหวาน โรคลมชัก และโรคหัวใจ

 • สตรีมีครรภ์โดยเฉพาะตั้งครรภ์ช่วง 3 เดือนแรกและสตรีที่กำลังให้นมบุตรควรแจ้งแพทย์เพื่อให้ประเมินความเสี่ยงก่อนใช้ยา เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์และทารกแรกคลอด เนื่องจากยาจะส่งผ่านถึงทารกได้ทางเลือดและทางน้ำนมได้

โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ ไม่ควรใช้ Prednisolone

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา Prednisolone


 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Prednisolone หรือแพ้ยาสเตียรอยด์ชนิดอื่น
 • ผู้ที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ เพราะยานี้ทำให้แผลรุนแรงขึ้นได้
 • ผู้ที่เป็นวัณโรคหรือกำลังติดเชื้อไวรัส เช่น โรคอีสุกอีใส โรคงูสวัด โรคหัด โรคเริม เพราะจะทำให้อาการติดเชื้อรุนแรงขึ้นได้
 • ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน เพราะยา Prednisolone จะทำให้กระดูกแตกหักได้ง่ายขึ้น
 • ผู้ที่มีอาการทางจิตขั้นรุนแรง เพราะยานี้จะทำให้อาการทางจิตรุนแรงขึ้น
 • ผู้ที่เพิ่งได้รับหรือกำลังจะเข้ารับการฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Prednisolone


ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Prednisolone มีหลายระดับ แบ่งได้ดังนี้


ผลข้างเคียงทั่วไปที่พบได้ เช่น


 • มีอาการบวมบริเวณมือและข้อเท้า
 • รู้สึกวิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกมึน
 • ประจำเดือนมาไม่ปกติ
 • ปวดศีรษะ
 • เป็นสิว
 • เป็นแผลหายยาก
 • ไม่สบายท้อง ท้องอืด
 • ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

ผลข้างเคียงรุนแรง ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ เช่น


 • หายใจตื้น มีอาการบวม แลน้ำหนักขึ้นรวดเร็ว
 • มีรอยช้ำ ผิวบางลง แผลหายช้า
 • มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง หรืออารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไป
 • รู้สึกเจ็บหรือปวดแขน ขา หรือหลังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • อุจจาระเป็นเลือด ไอเป็นเลือด หรืออ้วกออกมาแล้วมีลักษณะคล้ายผงกาแฟผสมอยู่
 • เจ็บบริเวณอกส่วนบนลามไปหลัง และคลื่นไส้ อาเจียน
 • มีอาการชัก
 • ปวดขา ท้องผูก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หิวน้ำมากขึ้น ปัสสาวะบ่อย

อาการแพ้ยา ควรหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ เช่น


 • มีลมพิษขึ้นตามตัว หายใจลำบาก หน้า ลิ้น ริมฝีปาก และคอบวม

consult doctor

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Prednisolone


ยา Prednisolone ไม่ควรใช้ร่วมกับยาหลากหลายตัว เช่น Aspirin, Ibuprofen, Celecoxib แต่นอกจากนี้ยังมียาตัวอื่นๆ ที่ไม่ควรรับประทานคู่กับ Prednisolone เพราะอาจไปขัดขวางการทำงานของกันและกันหรือไปเพิ่มให้ผลข้างเคียงรุนแรงขึ้น เช่น


 • ยารักษาโรคมะเร็ง อย่าง Aldesleukin
 • ยากดภูมิคุ้มกัน อย่าง Azathioprine, Cyclosporine
 • ยาต้านเกล็ดเลือด อย่าง Clopidogrel
 • ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด อย่าง Dabigatran
 • ยาต้านเชื้อรา อย่าง Itraconazole

ใช้ยา Prednisolone เกินขนาดควรทำอย่างไร?


การใช้ยา Prednisolone เกินขนาดไม่ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ให้สังเกตอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีอาการบวม ปวดศีรษะ ปวดท้อง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที


ลืมกินยา Prednisolone ควรทำอย่างไร?


หากต้องกินยา Prednisolone วันละ 1 ครั้งและลืมกินในมือนั้นๆ ให้รีบกินทันทีที่นึกได้ภายใน 12 ชั่วโมงเท่านั้น หากเกินกว่านี้ให้งดยามื้อนั้นไปเลย และกินในเวลาของมื้อถัดไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเด็ดขาด


การเก็บรักษายา Prednisolone


 • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 • แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
 • เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
 • ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถยนต์ ห้องน้ำ ห้องครัว
 • เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Prednisolone


1. ยา Prednisolone ซื้อได้ที่ไหน?


อย่างที่ทราบกันแล้วว่า Prednisolone จัดเป็นยาอันตรายที่จะต้องมีการประเมินอาการและจ่ายยาโดยแพทย์ และดูแลการให้ยาโดยเภสัชกร ดังนั้นจึงต้องรับยาจากทางโรงพยาบาลหรือต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ไปซื้อที่ร้านขายยา


2. Prednisolone กินต่อเนื่องได้นานแค่ไหน?


Prednisolone สามารถกินต่อเนื่องได้จนกว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งหากแพทย์ประเมินอาการแล้วพบว่าต้องใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แพทย์จะมีการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยร่วมด้วยเสมอ และติดตามผลการรักษารวมถึงอาการข้างเคียงเป็นระยะ เมื่อใช้ยาไปจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว จะทำการลดขนาดยาให้อยู่ในขนาดต่ำสุด


สำหรับผู้ที่ต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ห้ามหยุดยากะทันหันด้วยตนเอง ต้องให้แพทย์ค่อยๆ ลดขยาดยาลงตามลำดับ จนสามารถหยุดยาได้ เพื่อป้องกันอาการถอนยา เช่น อ่อนแรง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ไข้ น้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำหนักลด และปวดหัว


3. Prednisolone ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าหรือไม่?


Prednisolone ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและกระตุ้นให้อาการของโรคซึมเศร้ากำเริบได้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยจิตเวชจึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง


4. กินยาเพรดนิโซโลนแล้วหน้าบวม ปกติหรือไม่ ควรทำอย่างไร?


อาการหน้าบวมหรือตัวบวม เป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการรับประทานยา Prednisolone ในปริมาณสูงๆ หากลดปปริมาณลงอาการบวมก็จะลดลงตาม แต่ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการปรับขนาดยาให้ห้ามปรับลดเอง


5. Prednisolone 5 mg ใช้รักษาสิวได้หรือไม่?


ยา Prednisolone 5 mg ใช้รักษาสิวได้ในกรณีเป็นสิวอักเสบรุนแรงเท่านั้น เนื่องจากยาเพรดนิโซโลนมีผลข้างเคียงสูงหากใช้ในระยะยาว เพราะยาจะไปกดภูมิ กดการทำงานของต่อมหมวกไต และอื่นๆ
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


ทีมเภสัชกรของ Raksa
ปรึกษาเภสัชกรผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


ผู้เขียน
Raksa Content Team

เพรดนิโซโลน (Prednisolone)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • Prednisolone เป็นยาสเตียรอยด์ที่ใช้รักษาโรคและภาวะผิดปกติหลายชนิด เช่น ต้านการอักเสบ กดภูมิคุ้มกัน รักษาอาการแพ้ และรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่างๆ จัดเป็นยาอันตรายที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ควรระมัดระวังการใช้ยา Prednisolone ในผู้ป่วยซึมเศร้าหรือผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆ เพราะตัวยาจะไปกระตุ้นให้อาการของโรคกำเริบได้

 • ยา Prednisolone ควรเริ่มรับประทานในปริมาณที่น้อยที่สุดที่สามารถให้ผลการรักษาได้เพื่อลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ห้ามหยุดยากะทันหันด้วยตนเอง ต้องให้แพทย์ค่อยๆ ลดขยาดยาลงตามลำดับจนสามารถหยุดยาได้ เพื่อป้องกันอาการถอนยาTable of Contents
Prednisolone คือยาอะไร?
ชื่อทางการค้าของยา Prednisolone

การออกฤทธิ์ของยา Prednisolone
รูปแบบของยา Prednisolone
ยา Prednisolone ราคาเท่าไหร่?
วิธีใช้ยา Prednisolone และปริมาณที่เหมาะสม
ข้อควรระวังในการใช้ยา Prednisolone
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Prednisolone
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Prednisolone
ใช้ยา Prednisolone เกินขนาดควรทำอย่างไร?
ลืมกินยา Prednisolone ควรทำอย่างไร?
การเก็บรักษายา Prednisolone
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Prednisolone


Prednisolone คือยาอะไร?


เพรดนิโซโลน หรือ Prednisolone เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ยาสเตียรอยด์ (Steroid) ออกฤทธิ์ได้กว้าง ใช้รักษาโรคและภาวะผิดปกติหลายชนิด เช่น ต้านการอักเสบ รักษาอาการแพ้ รวมทั้งรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่างๆ อาทิ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร เลือด ผิวหนัง และโรคมะเร็งบางชนิด รวมถึงช่วยป้องกันร่างกายปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายได้อีกด้วย ซึ่งการใช้ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายรุนแรงได้ จึงต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น


ชื่อทางการค้าของยา Prednisolone


Prednisolone ในประเทศไทยมีวางจำหน่ายในชื่อทางการค้าที่หลากหลาย เช่น


 • PREDSOMED CREAM
 • PREDSO
 • PREDSTAR
 • PRECORT TABLET
 • PREDCAP
 • FORTISONE
 • MINISOLONE

การออกฤทธิ์ของยา Prednisolone


Prednisolone แบบเม็ด

Prednisolone มีกลไกหลากหลายในการออกฤทธิ์ เช่น ลดกระบวนการสร้างสารที่จะทำให้เกิดการอักเสบ ได้แก่ Prostaglandin และ Leukotriene จึงช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ ลดการผ่านเข้าออกของสารต่างๆ ที่บริเวณเส้นเลือดฝอยทำให้ลดอาการบวม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน


รูปแบบของยา Prednisolone


 • Prednisolone ยาทาชนิดครีม (Cream)
 • Prednisolone ยากินชนิดเม็ดและแคปซูล (Tablet & Capsule)
 • Prednisolone ชนิดยาสำหรับหยอดตา (Eye suspension)

ยา Prednisolone ราคาเท่าไหร่?


ราคากลางจากกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยาที่ประกาศไว้เมื่อปี 2553 ได้ระบุราคาของ prednisolone ไว้ดังนี้


 • Prednisolone acetate eye suspension 1% (5 ml) 1 ขวด ราคา 60.00 บาท
 • Prednisolone cream 0.5% (5 g) 1 หน่วย ราคา 5.35 บาท
 • Prednisolone tab 5 mg 500 หน่วย ราคา 175.81 บาท

buy drug online on raksa app

วิธีใช้ยา Prednisolone และปริมาณที่เหมาะสม


Prednisolone รักษาอาการแพ้

เนื่องจาก Prednisolone จัดเป็นยาอันตราย ผู้ใช้ยาจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด โดยปริมาณยาที่เหมาะสมและวิธีใช้ยาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงแรงของโรค ดังนั้นจึงควรสอบถามกับทางแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา


โดยหลักในการให้ยาเบื้องต้น คือ แพทย์หรือเภสัชกรจะให้ยาในขนาดต่ำสุดที่ยังคงให้ผลในการรักษาและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดก่อน เพื่อลดผลข้างเคียงของยา เวลาที่เหมาะในการรับประทานยาคือพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที สามารถดื่มนมตามได้หรือดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อไม่ให้ระคายเคืองท้อง ข้อบ่งใช้ของยา เช่น


 • ต้านการอักเสบ กดภูมิคุ้มกัน
 • รักษาอาการแพ้
 • รักษาหรือป้องกันโรคหอบหืด
 • รักษากลุ่มอาการเนโฟรติก
 • รักษาโรคลำไส้อักเสบแบบมีแผลเปื่อย
 • รักษาภาวะเลือดจางจากเม็ดเลือดแดงแตกโดยภูมิต้านทานตนเอง
 • ป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายไต

ข้อควรระวังในการใช้ยา Prednisolone


ข้อห้ามคือไม่ควรใช้ยานี้พร้อมกับเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์


ผู้ที่สามารถใช้ยา Prednisolone ได้


 • บุคคลทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง และมีอาการอักเสบหรือต้องการกดภูมิคุ้มกันบางอย่าง

 • เด็กและผู้สูงอายุสามารถใช้ยานี้ได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะยาอาจส่งผลข้างเคียงต่อร่างกาย หรือทำให้เกิดอันตรายได้

 • ผู้ที่เป็นโรคดังต่อไปนี้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ยา Prednisolone โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อน ได้แก่ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเคยมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากการใช้ยาสเตียรอยด์ โรคความดันเลือดสูง โรคต้อหิน โรคต้อกระจก โรคตับ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคไต โรคไทรอยด์บางชนิด โรคเบาหวาน โรคลมชัก และโรคหัวใจ

 • สตรีมีครรภ์โดยเฉพาะตั้งครรภ์ช่วง 3 เดือนแรกและสตรีที่กำลังให้นมบุตรควรแจ้งแพทย์เพื่อให้ประเมินความเสี่ยงก่อนใช้ยา เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์และทารกแรกคลอด เนื่องจากยาจะส่งผ่านถึงทารกได้ทางเลือดและทางน้ำนมได้

โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ ไม่ควรใช้ Prednisolone

ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา Prednisolone


 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Prednisolone หรือแพ้ยาสเตียรอยด์ชนิดอื่น
 • ผู้ที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบ เพราะยานี้ทำให้แผลรุนแรงขึ้นได้
 • ผู้ที่เป็นวัณโรคหรือกำลังติดเชื้อไวรัส เช่น โรคอีสุกอีใส โรคงูสวัด โรคหัด โรคเริม เพราะจะทำให้อาการติดเชื้อรุนแรงขึ้นได้
 • ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน เพราะยา Prednisolone จะทำให้กระดูกแตกหักได้ง่ายขึ้น
 • ผู้ที่มีอาการทางจิตขั้นรุนแรง เพราะยานี้จะทำให้อาการทางจิตรุนแรงขึ้น
 • ผู้ที่เพิ่งได้รับหรือกำลังจะเข้ารับการฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Prednisolone


ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Prednisolone มีหลายระดับ แบ่งได้ดังนี้


ผลข้างเคียงทั่วไปที่พบได้ เช่น


 • มีอาการบวมบริเวณมือและข้อเท้า
 • รู้สึกวิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกมึน
 • ประจำเดือนมาไม่ปกติ
 • ปวดศีรษะ
 • เป็นสิว
 • เป็นแผลหายยาก
 • ไม่สบายท้อง ท้องอืด
 • ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

ผลข้างเคียงรุนแรง ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ เช่น


 • หายใจตื้น มีอาการบวม แลน้ำหนักขึ้นรวดเร็ว
 • มีรอยช้ำ ผิวบางลง แผลหายช้า
 • มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง หรืออารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไป
 • รู้สึกเจ็บหรือปวดแขน ขา หรือหลังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • อุจจาระเป็นเลือด ไอเป็นเลือด หรืออ้วกออกมาแล้วมีลักษณะคล้ายผงกาแฟผสมอยู่
 • เจ็บบริเวณอกส่วนบนลามไปหลัง และคลื่นไส้ อาเจียน
 • มีอาการชัก
 • ปวดขา ท้องผูก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หิวน้ำมากขึ้น ปัสสาวะบ่อย

อาการแพ้ยา ควรหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ เช่น


 • มีลมพิษขึ้นตามตัว หายใจลำบาก หน้า ลิ้น ริมฝีปาก และคอบวม

consult doctor

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Prednisolone


ยา Prednisolone ไม่ควรใช้ร่วมกับยาหลากหลายตัว เช่น Aspirin, Ibuprofen, Celecoxib แต่นอกจากนี้ยังมียาตัวอื่นๆ ที่ไม่ควรรับประทานคู่กับ Prednisolone เพราะอาจไปขัดขวางการทำงานของกันและกันหรือไปเพิ่มให้ผลข้างเคียงรุนแรงขึ้น เช่น


 • ยารักษาโรคมะเร็ง อย่าง Aldesleukin
 • ยากดภูมิคุ้มกัน อย่าง Azathioprine, Cyclosporine
 • ยาต้านเกล็ดเลือด อย่าง Clopidogrel
 • ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด อย่าง Dabigatran
 • ยาต้านเชื้อรา อย่าง Itraconazole

ใช้ยา Prednisolone เกินขนาดควรทำอย่างไร?


การใช้ยา Prednisolone เกินขนาดไม่ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ให้สังเกตอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีอาการบวม ปวดศีรษะ ปวดท้อง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที


ลืมกินยา Prednisolone ควรทำอย่างไร?


หากต้องกินยา Prednisolone วันละ 1 ครั้งและลืมกินในมือนั้นๆ ให้รีบกินทันทีที่นึกได้ภายใน 12 ชั่วโมงเท่านั้น หากเกินกว่านี้ให้งดยามื้อนั้นไปเลย และกินในเวลาของมื้อถัดไป โดยห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเด็ดขาด


การเก็บรักษายา Prednisolone


 • เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 • แกะยาออกจากแผงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
 • เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
 • ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถยนต์ ห้องน้ำ ห้องครัว
 • เก็บให้พ้นสายตาและมือเด็ก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Prednisolone


1. ยา Prednisolone ซื้อได้ที่ไหน?


อย่างที่ทราบกันแล้วว่า Prednisolone จัดเป็นยาอันตรายที่จะต้องมีการประเมินอาการและจ่ายยาโดยแพทย์ และดูแลการให้ยาโดยเภสัชกร ดังนั้นจึงต้องรับยาจากทางโรงพยาบาลหรือต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ไปซื้อที่ร้านขายยา


2. Prednisolone กินต่อเนื่องได้นานแค่ไหน?


Prednisolone สามารถกินต่อเนื่องได้จนกว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งหากแพทย์ประเมินอาการแล้วพบว่าต้องใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แพทย์จะมีการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยร่วมด้วยเสมอ และติดตามผลการรักษารวมถึงอาการข้างเคียงเป็นระยะ เมื่อใช้ยาไปจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว จะทำการลดขนาดยาให้อยู่ในขนาดต่ำสุด


สำหรับผู้ที่ต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ห้ามหยุดยากะทันหันด้วยตนเอง ต้องให้แพทย์ค่อยๆ ลดขยาดยาลงตามลำดับ จนสามารถหยุดยาได้ เพื่อป้องกันอาการถอนยา เช่น อ่อนแรง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ไข้ น้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำหนักลด และปวดหัว


3. Prednisolone ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าหรือไม่?


Prednisolone ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าและกระตุ้นให้อาการของโรคซึมเศร้ากำเริบได้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยจิตเวชจึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง


4. กินยาเพรดนิโซโลนแล้วหน้าบวม ปกติหรือไม่ ควรทำอย่างไร?


อาการหน้าบวมหรือตัวบวม เป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการรับประทานยา Prednisolone ในปริมาณสูงๆ หากลดปปริมาณลงอาการบวมก็จะลดลงตาม แต่ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการปรับขนาดยาให้ห้ามปรับลดเอง


5. Prednisolone 5 mg ใช้รักษาสิวได้หรือไม่?


ยา Prednisolone 5 mg ใช้รักษาสิวได้ในกรณีเป็นสิวอักเสบรุนแรงเท่านั้น เนื่องจากยาเพรดนิโซโลนมีผลข้างเคียงสูงหากใช้ในระยะยาว เพราะยาจะไปกดภูมิ กดการทำงานของต่อมหมวกไต และอื่นๆ
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


ทีมเภสัชกรของ Raksa
ปรึกษาเภสัชกรผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล