MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

ปวดท้องประจำเดือน (Period Cramps)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ปวดท้องประจำเดือน เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในช่วงก่อนและระหว่างที่มีประจำเดือน โดยเป็นได้ตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง ซึ่งหากมีอาการปวดมากขึ้นในทุกๆ เดือน หรือประจำเดือนมีความผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ

 • ปวดท้องประจำเดือน จะมีอาการปวดบิด บีบเกร็งบริเวณท้องน้อย และอาจมีอาการปวดร้าวบริเวณต่างๆ เช่น ต้นขา เอว หลัง สะโพก หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ท้องอืด ท้องเสีย ปวดศีรษะ

 • เมื่อมีอาการปวดท้องประจำเดือนให้รับประทานยาแก้ปวด เช่น Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin, Naproxen แล้วพักผ่อนให้เพียงพอ สามารถใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบเพื่อบรรเทาอาการปวด อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับTable of Contents
อาการปวดท้องประจำเดือนคืออะไร?
สาเหตุของอาการปวดท้องประจำเดือน
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องประจำเดือน
อาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างไร?
ภาวะแทรกซ้อนจากการปวดท้องประจำเดือน
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาอาการปวดท้องประจำเดือน
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการปวดท้องประจำเดือน
การป้องกันอาการปวดท้องประจำเดือน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการปวดท้องประจำเดือน


อาการปวดท้องประจำเดือนคืออะไร?


ปวดท้องประจำเดือน หรือที่เรียกติดปากว่า ปวดท้องเมนส์ (Period Cramps, Dysmenorrhea) คืออาการปวดบริเวณช่วงล่างของหน้าท้องก่อนมีประจำเดือน 1-2 วันหรือระหว่างที่มีประจำเดือน สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคน ในบางรายอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง ปวดบิดเกร็งมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ท้องอืด ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหลัง ปวดเอว ปวดศีรษะ ฯลฯ


โดยอาการดังกล่าวจะค่อยๆ ดีขึ้นและหายเป็นปกติเมื่อประจำเดือนหมด และสามารถกลับมาเป็นได้อีกครั้งในรอบประจำเดือนถัดไป นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติอื่นๆ ที่ส่งผลให้ปวดท้องเมนส์ได้ เช่น ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri, Fibroid) ซึ่งหากอาการปวดท้องประจำเดือนไม่ได้เกิดจากความผิดปกติเหล่านี้ อาการปวดจะน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นหรือหลังจากคลอดบุตร


ปวดท้องประจำเดือน

สาเหตุของอาการปวดท้องประจำเดือน


ปวดท้องประจำเดือนอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้


 • เยื่อบุโพรงมดลูกสร้างสารพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) เพื่อให้มดลูกเกิดการบีบตัวและขับเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาเป็นเลือดประจำเดือน ยิ่งผลิตสารพรอสตาแกลนดินจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีการบีบตัวและส่งผลให้เกิดอาการปวดเท่านั้น เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดเรียกว่า “ปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิ”

 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เป็นภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตที่อื่น เช่น ภายในกล้ามเนื้อมดลูก รังไข่ ผนังลำไส้ ผนังกระเพาะปัสสาวะ อุ้งเชิงกราน ฯลฯ แต่ยังคงทำหน้าที่สร้างประจำเดือนเช่นเดิม จึงทำให้เกิดอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรงและมากขึ้นเรื่อยๆ

 • เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri, Uterine Fibroids) เป็นเนื้องอกที่บริเวณกล้ามเนื้อของมดลูก แม้จะเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้าย แต่หากมีขนาดใหญ่จะทำให้มดลูกเกิดการบีบตัวมากขึ้นจึงเป็นที่มาของอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรง หรือทำให้มีเลือดออกมาก มักพบในผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป

 • ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease: PID) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงส่วนบน เช่น มดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ เยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกราน มักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือนและปวดท้องน้อยเรื้อรัง

 • ภาวะปากมดลูกตีบ (Cervical Stenosis) เมื่อปากมดลูกแคบจึงทำให้เลือดประจำเดือนไหลออกมาได้ช้าหรือสะสมอยู่ในโพรงมดลูก มดลูกจึงต้องบีบตัวมากกว่าปกติเพื่อให้ประจำเดือนออกมาได้ รวมถึงเกิดแรงดันมากขึ้นในโพรงมดลูก ทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือน

 • พังผืดในอุ้งเชิงกราน (Pelvic Adhesion) โดยพังผืดเหล่านี้อาจเกิดจากการติดเชื้อและอักเสบ หรือเคยผ่าตัดช่องท้องอย่างการคลอดบุตร ซึ่งพังผืดเหล่านี้จะดึงรั้งเวลามดลูกบีบตัว ส่งผลให้มีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องประจำเดือน


 • ปวดท้องประจำเดือนจากภาวะหรือโรคต่างๆ เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การใส่ห่วงอนามัย
 • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระมัดระวัง
 • การสูบบุหรี่
 • น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน
 • มีความเครียดสะสม
 • เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย
 • มีประจำเดือนมามากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนหรือประจำเดือนมามาก
 • ไม่มีบุตร หรือไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน
 • คนในครอบครัวมีประวัติปวดท้องประจำเดือน

สาเหตุ ปวดท้องเมนส์

อาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างไร?


ปวดท้องประจำเดือนจะมีลักษณะดังนี้


 • มักมีอาการปวดบริเวณท้องน้อย รู้สึกบิด บีบเกร็ง หรือปวดร้าวไปบริเวณเอวหรือหลัง
 • รู้สึกเหมือนมีแรงดันในช่องท้อง ทำให้รู้สึกปวด ตึง
 • อาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หน้ามืด ท้องเสีย

ภาวะแทรกซ้อนจากการปวดท้องประจำเดือน


อาการปวดท้องประจำเดือนที่เกิดจากมดลูกบีบตัว ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ แต่จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการเรียน การทำงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ


แต่ถ้าหากอาการปวดท้องเมนส์มาจากโรคหรือความผิดปกติอื่นๆ สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อาจทำให้มีบุตรยากหรือเกิดช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate Cyst) ได้ ส่วนภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบทำให้ท่อนำไข่เกิดรอยแผล เพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้


อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


 • มีอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรงและนานกว่าปกติ
 • รับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่หายดีขึ้น ต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นในครั้งต่อๆไป
 • มีไข้ขึ้นระหว่างที่ปวดท้องประจำเดือน
 • มีเลือดประจำเดือนมาก เป็นระยะเวลานาน หรือมีสีผิดปกติ
 • มีอาการปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานร่วมด้วย
 • มีอาการเหมือนปวดท้องประจำเดือนในช่วงที่ไม่ได้มีประจำเดือน
 • อายุมากกว่า 25 ปี และมีอาการปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

Consult doctor on Raksa app

การรักษาอาการปวดท้องประจำเดือน


 • การรักษาแบบไม่ใช้ยา เช่น การประคบถุงน้ำร้อน การฝังเข็ม การกดจุด การกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: TENS) ฯลฯ

 • การรับประทานยา
  • การให้ยาแก้ปวด (Pain Relievers) เช่น Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen, Naproxen, Celecoxib หรือยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ NSAIDs อื่นๆ สามารถเริ่มรับประทานยาก่อนวันที่ประจำเดือนจะมา 1 วัน จะช่วยลดอาการปวดได้ดีขึ้น และสามารถรับประทานต่อไปอีก 2-3 วันหรือตามที่แพทย์สั่ง ยาแก้ปวดเหล่านี้จะไปยับยั้งการผลิตสารพลอสตาแกลนดินทำให้อาการปวดลดลง

  • การรับประทานยาคุมกำเนิด (Oral Contraceptives) นอกจากจะลดการตกไข่แล้วยังสามารถแก้ปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิ หรือปวดตามธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของโพรงมดลูก มีทั้งแบบยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม และยาคุมกำเนิดฮอร์โมนเดี่ยว

buy drug online on raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการปวดท้องประจำเดือน


Do


 • ประคบบริเวณที่ปวดด้วยกระเป๋าน้ำร้อน
 • หากมีอาการปวดมาก ให้รับประทานยาแก้ปวดท้องเมนส์และพักผ่อน
 • ระมัดระวังเวลาลุกนั่ง เพราะอาจหน้ามืดเป็นลมได้
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น โยคะ เดิน วิ่ง ฯลฯ ช่วยลดอาการปวดได้
 • อาบหรือแช่น้ำอุ่น
 • พยายามหาวิธีผ่อนคลายความเครียด
 • นวดเพื่อผ่อนคลายและกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
 • รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน E, B1, B6, B12 แคลเซียม แมกนีเซียม และน้ำมันปลา

Don’t


 • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและโซเดียมสูง

กระเป๋าน้ำร้อน ปวดท้องเมนส์

การป้องกันอาการปวดท้องประจำเดือน


 • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสปวดท้องประจำเดือนมากกว่า จึงควรงดการสูบบุหรี่
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน มีโอกาสปวดท้องประจำเดือนได้มากกว่า จึงควรลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์พอดี
 • หากมีอาการเป็นประจำและสามารถคาดการณ์เวลาที่ประจำเดือนจะมาได้ ให้รับประทานยาก่อนประจำเดือนมา 1-2 วัน จะช่วยแก้ปวดได้ดีขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการปวดท้องประจำเดือน


1. ปวดท้องเมนส์แล้วมีอาการท้องเสียด้วยปกติหรือไม่?


ปวดท้องเมนส์แล้วมีอาการท้องเสียถือเป็นอาการปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสารพรอสตาแกลนดินที่ร่างกายผลิตขึ้นจะทำให้เกิดการบีบตัวของมดลูก และสามารถส่งผลให้ลำไส้เกิดการบีบตัวได้เช่นกัน จึงทำให้มีอาการท้องเสียในผู้ที่มีอาการปวดประจำเดือน


2. ปวดท้องเมนส์ควรกินยาอะไร?


หากมีอาการปวดท้องเมนส์ที่ไม่รุนแรง สามารถรับประทานยาแก้ปวดทั่วไป เช่น แอสไพริน (Aspirin) หรือพาราเซตามอล (Paracetamol) แต่หากมีอาการรุนแรง ให้รับประทานยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนโซเดียม และเซเลโคซิบ หรือรับประทานยาคุมกำเนิด สามารถปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยาได้


3. กินยาแก้ปวดท้องเมนส์ทุกเดือนอันตรายไหม?


ยาแก้ปวดท้องเมนส์สามารถรับประทานได้ทุกเดือนโดยไม่เป็นอันตราย แต่ควรระมัดระวังในผู้ที่มีโรคประจำตัว ในกรณีที่ประจำเดือนมาตรงเวลาทุกรอบ สามารถรับประทานก่อนประจำเดือนมา 1-2 วันได้เลย แต่หากไม่สามารถคาดการณ์เวลาที่ประจำเดือนจะมาได้ สามารถทานได้ทันทีเมื่อรู้สึกปวด หรือรับประทานในช่วง 2-3 วันแรกที่มีประจำเดือน อย่างไรก็ตามหากรับประทานแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้นทุกเดือนควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ


4. ปวดท้องเมนส์ต้องนอนท่าไหน?


หากมีอาการปวดท้องเมนส์ ควรนอนตะแคงข้างและขดตัวเหมือนเด็กทารก เพื่อลดแรงกดดันจากกล้ามเนื้อหน้าท้อง ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และยังช่วยลดความตึงเครียดได้อีกด้วย


5. เครื่องดื่มแก้ปวดท้องเมนส์มีอะไรบ้าง?


เครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเมนส์ เช่น น้ำอุ่น น้ำอุ่นผสมมะนาว น้ำขิง ชาเปปเปอร์มิ้นท์ ชาคาโมมายล์ ชาขมิ้น ฯลฯ
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์

พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ (GP)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


ผู้เขียน
Raksa Content Team

ปวดท้องประจำเดือน (Period Cramps)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ปวดท้องประจำเดือน เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในช่วงก่อนและระหว่างที่มีประจำเดือน โดยเป็นได้ตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง ซึ่งหากมีอาการปวดมากขึ้นในทุกๆ เดือน หรือประจำเดือนมีความผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ

 • ปวดท้องประจำเดือน จะมีอาการปวดบิด บีบเกร็งบริเวณท้องน้อย และอาจมีอาการปวดร้าวบริเวณต่างๆ เช่น ต้นขา เอว หลัง สะโพก หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ท้องอืด ท้องเสีย ปวดศีรษะ

 • เมื่อมีอาการปวดท้องประจำเดือนให้รับประทานยาแก้ปวด เช่น Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin, Naproxen แล้วพักผ่อนให้เพียงพอ สามารถใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบเพื่อบรรเทาอาการปวด อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับTable of Contents
อาการปวดท้องประจำเดือนคืออะไร?
สาเหตุของอาการปวดท้องประจำเดือน
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องประจำเดือน
อาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างไร?
ภาวะแทรกซ้อนจากการปวดท้องประจำเดือน
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาอาการปวดท้องประจำเดือน
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการปวดท้องประจำเดือน
การป้องกันอาการปวดท้องประจำเดือน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการปวดท้องประจำเดือน


อาการปวดท้องประจำเดือนคืออะไร?


ปวดท้องประจำเดือน หรือที่เรียกติดปากว่า ปวดท้องเมนส์ (Period Cramps, Dysmenorrhea) คืออาการปวดบริเวณช่วงล่างของหน้าท้องก่อนมีประจำเดือน 1-2 วันหรือระหว่างที่มีประจำเดือน สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคน ในบางรายอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง ปวดบิดเกร็งมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ท้องอืด ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหลัง ปวดเอว ปวดศีรษะ ฯลฯ


โดยอาการดังกล่าวจะค่อยๆ ดีขึ้นและหายเป็นปกติเมื่อประจำเดือนหมด และสามารถกลับมาเป็นได้อีกครั้งในรอบประจำเดือนถัดไป นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติอื่นๆ ที่ส่งผลให้ปวดท้องเมนส์ได้ เช่น ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri, Fibroid) ซึ่งหากอาการปวดท้องประจำเดือนไม่ได้เกิดจากความผิดปกติเหล่านี้ อาการปวดจะน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นหรือหลังจากคลอดบุตร


ปวดท้องประจำเดือน

สาเหตุของอาการปวดท้องประจำเดือน


ปวดท้องประจำเดือนอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้


 • เยื่อบุโพรงมดลูกสร้างสารพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) เพื่อให้มดลูกเกิดการบีบตัวและขับเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาเป็นเลือดประจำเดือน ยิ่งผลิตสารพรอสตาแกลนดินจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีการบีบตัวและส่งผลให้เกิดอาการปวดเท่านั้น เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดเรียกว่า “ปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิ”

 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เป็นภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตที่อื่น เช่น ภายในกล้ามเนื้อมดลูก รังไข่ ผนังลำไส้ ผนังกระเพาะปัสสาวะ อุ้งเชิงกราน ฯลฯ แต่ยังคงทำหน้าที่สร้างประจำเดือนเช่นเดิม จึงทำให้เกิดอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรงและมากขึ้นเรื่อยๆ

 • เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri, Uterine Fibroids) เป็นเนื้องอกที่บริเวณกล้ามเนื้อของมดลูก แม้จะเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้าย แต่หากมีขนาดใหญ่จะทำให้มดลูกเกิดการบีบตัวมากขึ้นจึงเป็นที่มาของอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรง หรือทำให้มีเลือดออกมาก มักพบในผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป

 • ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease: PID) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงส่วนบน เช่น มดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ เยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกราน มักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือนและปวดท้องน้อยเรื้อรัง

 • ภาวะปากมดลูกตีบ (Cervical Stenosis) เมื่อปากมดลูกแคบจึงทำให้เลือดประจำเดือนไหลออกมาได้ช้าหรือสะสมอยู่ในโพรงมดลูก มดลูกจึงต้องบีบตัวมากกว่าปกติเพื่อให้ประจำเดือนออกมาได้ รวมถึงเกิดแรงดันมากขึ้นในโพรงมดลูก ทำให้มีอาการปวดท้องประจำเดือน

 • พังผืดในอุ้งเชิงกราน (Pelvic Adhesion) โดยพังผืดเหล่านี้อาจเกิดจากการติดเชื้อและอักเสบ หรือเคยผ่าตัดช่องท้องอย่างการคลอดบุตร ซึ่งพังผืดเหล่านี้จะดึงรั้งเวลามดลูกบีบตัว ส่งผลให้มีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องประจำเดือน


 • ปวดท้องประจำเดือนจากภาวะหรือโรคต่างๆ เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การใส่ห่วงอนามัย
 • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระมัดระวัง
 • การสูบบุหรี่
 • น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน
 • มีความเครียดสะสม
 • เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย
 • มีประจำเดือนมามากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนหรือประจำเดือนมามาก
 • ไม่มีบุตร หรือไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน
 • คนในครอบครัวมีประวัติปวดท้องประจำเดือน

สาเหตุ ปวดท้องเมนส์

อาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างไร?


ปวดท้องประจำเดือนจะมีลักษณะดังนี้


 • มักมีอาการปวดบริเวณท้องน้อย รู้สึกบิด บีบเกร็ง หรือปวดร้าวไปบริเวณเอวหรือหลัง
 • รู้สึกเหมือนมีแรงดันในช่องท้อง ทำให้รู้สึกปวด ตึง
 • อาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หน้ามืด ท้องเสีย

ภาวะแทรกซ้อนจากการปวดท้องประจำเดือน


อาการปวดท้องประจำเดือนที่เกิดจากมดลูกบีบตัว ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ แต่จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการเรียน การทำงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ


แต่ถ้าหากอาการปวดท้องเมนส์มาจากโรคหรือความผิดปกติอื่นๆ สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อาจทำให้มีบุตรยากหรือเกิดช็อกโกแลตซีสต์ (Chocolate Cyst) ได้ ส่วนภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบทำให้ท่อนำไข่เกิดรอยแผล เพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้


อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


 • มีอาการปวดท้องประจำเดือนรุนแรงและนานกว่าปกติ
 • รับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่หายดีขึ้น ต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นในครั้งต่อๆไป
 • มีไข้ขึ้นระหว่างที่ปวดท้องประจำเดือน
 • มีเลือดประจำเดือนมาก เป็นระยะเวลานาน หรือมีสีผิดปกติ
 • มีอาการปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานร่วมด้วย
 • มีอาการเหมือนปวดท้องประจำเดือนในช่วงที่ไม่ได้มีประจำเดือน
 • อายุมากกว่า 25 ปี และมีอาการปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

Consult doctor on Raksa app

การรักษาอาการปวดท้องประจำเดือน


 • การรักษาแบบไม่ใช้ยา เช่น การประคบถุงน้ำร้อน การฝังเข็ม การกดจุด การกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: TENS) ฯลฯ

 • การรับประทานยา
  • การให้ยาแก้ปวด (Pain Relievers) เช่น Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen, Naproxen, Celecoxib หรือยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ NSAIDs อื่นๆ สามารถเริ่มรับประทานยาก่อนวันที่ประจำเดือนจะมา 1 วัน จะช่วยลดอาการปวดได้ดีขึ้น และสามารถรับประทานต่อไปอีก 2-3 วันหรือตามที่แพทย์สั่ง ยาแก้ปวดเหล่านี้จะไปยับยั้งการผลิตสารพลอสตาแกลนดินทำให้อาการปวดลดลง

  • การรับประทานยาคุมกำเนิด (Oral Contraceptives) นอกจากจะลดการตกไข่แล้วยังสามารถแก้ปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิ หรือปวดตามธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของโพรงมดลูก มีทั้งแบบยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม และยาคุมกำเนิดฮอร์โมนเดี่ยว

buy drug online on raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการปวดท้องประจำเดือน


Do


 • ประคบบริเวณที่ปวดด้วยกระเป๋าน้ำร้อน
 • หากมีอาการปวดมาก ให้รับประทานยาแก้ปวดท้องเมนส์และพักผ่อน
 • ระมัดระวังเวลาลุกนั่ง เพราะอาจหน้ามืดเป็นลมได้
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น โยคะ เดิน วิ่ง ฯลฯ ช่วยลดอาการปวดได้
 • อาบหรือแช่น้ำอุ่น
 • พยายามหาวิธีผ่อนคลายความเครียด
 • นวดเพื่อผ่อนคลายและกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
 • รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน E, B1, B6, B12 แคลเซียม แมกนีเซียม และน้ำมันปลา

Don’t


 • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและโซเดียมสูง

กระเป๋าน้ำร้อน ปวดท้องเมนส์

การป้องกันอาการปวดท้องประจำเดือน


 • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสปวดท้องประจำเดือนมากกว่า จึงควรงดการสูบบุหรี่
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน มีโอกาสปวดท้องประจำเดือนได้มากกว่า จึงควรลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์พอดี
 • หากมีอาการเป็นประจำและสามารถคาดการณ์เวลาที่ประจำเดือนจะมาได้ ให้รับประทานยาก่อนประจำเดือนมา 1-2 วัน จะช่วยแก้ปวดได้ดีขึ้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการปวดท้องประจำเดือน


1. ปวดท้องเมนส์แล้วมีอาการท้องเสียด้วยปกติหรือไม่?


ปวดท้องเมนส์แล้วมีอาการท้องเสียถือเป็นอาการปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสารพรอสตาแกลนดินที่ร่างกายผลิตขึ้นจะทำให้เกิดการบีบตัวของมดลูก และสามารถส่งผลให้ลำไส้เกิดการบีบตัวได้เช่นกัน จึงทำให้มีอาการท้องเสียในผู้ที่มีอาการปวดประจำเดือน


2. ปวดท้องเมนส์ควรกินยาอะไร?


หากมีอาการปวดท้องเมนส์ที่ไม่รุนแรง สามารถรับประทานยาแก้ปวดทั่วไป เช่น แอสไพริน (Aspirin) หรือพาราเซตามอล (Paracetamol) แต่หากมีอาการรุนแรง ให้รับประทานยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนโซเดียม และเซเลโคซิบ หรือรับประทานยาคุมกำเนิด สามารถปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยาได้


3. กินยาแก้ปวดท้องเมนส์ทุกเดือนอันตรายไหม?


ยาแก้ปวดท้องเมนส์สามารถรับประทานได้ทุกเดือนโดยไม่เป็นอันตราย แต่ควรระมัดระวังในผู้ที่มีโรคประจำตัว ในกรณีที่ประจำเดือนมาตรงเวลาทุกรอบ สามารถรับประทานก่อนประจำเดือนมา 1-2 วันได้เลย แต่หากไม่สามารถคาดการณ์เวลาที่ประจำเดือนจะมาได้ สามารถทานได้ทันทีเมื่อรู้สึกปวด หรือรับประทานในช่วง 2-3 วันแรกที่มีประจำเดือน อย่างไรก็ตามหากรับประทานแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้นทุกเดือนควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ


4. ปวดท้องเมนส์ต้องนอนท่าไหน?


หากมีอาการปวดท้องเมนส์ ควรนอนตะแคงข้างและขดตัวเหมือนเด็กทารก เพื่อลดแรงกดดันจากกล้ามเนื้อหน้าท้อง ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และยังช่วยลดความตึงเครียดได้อีกด้วย


5. เครื่องดื่มแก้ปวดท้องเมนส์มีอะไรบ้าง?


เครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเมนส์ เช่น น้ำอุ่น น้ำอุ่นผสมมะนาว น้ำขิง ชาเปปเปอร์มิ้นท์ ชาคาโมมายล์ ชาขมิ้น ฯลฯ
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์

พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ (GP)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล