MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

ความดันต่ำ (Hypotension)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ภาวะความดันต่ำคือ ภาวะความดันโลหิตในผู้ใหญ่ต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ส่วนผู้สูงอายุต่ำกว่า 100/70 มิลลิเมตรปรอท หรืออาจจะต่ำเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ ทำให้ผู้มีภาวะความดันต่ำ มักมีอาการวิงเวียน ปวดหัว ตาพร่ามัว เป็นลมได้

 • ภาวะความดันต่ำเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งพันธุกรรม ภาวะตั้งครรภ์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะโลหิตจาง โรคเบาหวาน ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ

 • ภาวะความดันต่ำรุนแรงอาจเป็นอันตรายได้ เพราะอาจมีอาการสับสน มือเท้าเย็น ตัวซีด หายใจเร็วหรือหายใจตื้น ชีพจรอ่อนลงหรือเต้นเร็วผิดปกติ สมองและหัวใจขาดออกซิเจน และอาจนำไปสู่อาการช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้Table of Contents
ภาวะความดันต่ำคืออะไร?
อ่านค่าความดันต่ำ: แบบไหนที่เรียกว่าความดันต่ำ?
สาเหตุของอาการความดันต่ำ
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการความดันต่ำ
อาการความดันต่ำเป็นอย่างไร?
อาการความดันต่ำอาจบ่งบอกถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้
ภาวะแทรกซ้อนจากอาการความดันต่ำ
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาอาการความดันต่ำ
ยารักษาอาการความดันต่ำ
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการความดันต่ำ
การป้องกันอาการความดันต่ำ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการความดันต่ำ


ภาวะความดันต่ำคืออะไร?


ภาวะความดันต่ำ (Hypotension) คือ ภาวะความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท (MmHg) โดยอาจจะต่ำเพียงแค่ตัวบนหรือตัวล่างก็ได้ ซึ่งภาวะความดันต่ำอาจจะไม่แสดงอาการแต่จำเป็นต้องได้รับการักษา


แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการหน้ามืดหรือเวียนศีรษะในระหว่างวัน โดยเฉพาะขณะกำลังลุกขึ้นจากเก้าอี้หรือกำลังเปลี่ยนอิริยาบถ รวมถึงมีอาการคลื่นไส้ไปจนถึงเป็นลมได้ นอกจากนี้ภาวะความดันโลหิตต่ำที่รุนแรงอาจทำให้หัวใจและสมองขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้


อ่านค่าความดันต่ำ: แบบไหนที่เรียกว่าความดันต่ำ?


ตัวอย่างค่าความดันต่ำ

ค่าความดันจะประกอบไปด้วยค่าตัวบน (Systolic pressure) หมายถึงความดันขณะหัวใจปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และค่าตัวล่าง (Diastolic pressure) หมายถึงความดันโลหิตในขณะหัวใจคลายตัวก่อนจะบีบตัวในครั้งต่อไป ดังนั้นค่าตัวล่างจะน้อยกว่าตัวบนเสมอ


ความดันโลหิตปกติสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี คือ ตัวบนไม่เกิน 120 และตัวล่างไม่เกิน 80 (120/80 มิลลิเมตรปรอท) ส่วนค่าความดันต่ำคือ ค่าตัวบนต่ำกว่า 90 ค่าตัวล่างต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท ส่วนผู้สูงอายุความดันต่ำคือ ความดันตัวบนต่ำกว่า 100 ความดันตัวล่างต่ำกว่า 70 มิลลิเมตรปรอท


สาเหตุของอาการความดันต่ำ


สาเหตุของอาการความดันต่ำมักจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย และบ่อยครั้งก็ไม่แสดงอาการจนทำให้ขาดการรักษา นอกจากนี้ความดันต่ำยังสามารถเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้


 • เกิดการตั้งครรภ์ เนื่องจากเลือดในร่างกายจะถูกแบ่งไปเลี้ยงทั้งตัวคุณแม่เองและทารกในครรภ์
 • เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เสียเลือดจำนวนมาก
 • เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว ลิ้นหัวใจรั่ว หรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆ
 • ร่างกายอ่อนล้าหรือเกิดภาวะช็อก ซึ่งอาจสัมพันธ์กับภาวะร่างกายขาดน้ำ
 • เกิดภาวะช็อกเนื่องจากอาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
 • เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
 • ผู้ป่วยกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ เช่น โรคเบาหวาน ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
 • การรับประทานยาบางตัว เช่น ยาในกลุ่ม Alpha blockers ยาในกลุ่ม Beta-blockers ยาไนโตรกลีเซอริน (Nitroglycerin) ยาขับปัสสาวะ ยาต้านเศร้า
 • การขาดวิตามินทั้ง B-12 โฟเลต ธาตุเหล็ก ทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง หรือที่เรียกว่าภาวะโลหิตจาง (Anemia) ทำให้ความดันต่ำได้
 • ความดันต่ำที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ภาวะความดันต่ำในหลายกรณีไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการความดันต่ำ


อายุมากขึ้นเสี่ยงความดันต่ำ

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะความดันต่ำมี ดังนี้


 • ปัจจัยด้านอายุ: ภาวะความดันต่ำในขณะลุกขึ้นยืนหรือหลังรับประทานอาหารเสร็จ มักเกิดในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนความดันโลหิตต่ำที่เกิดจากการกระตุ้นวงจรประสาทอัตโนมัติ (Neurally mediated hypotension) มักเกิดในเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ เช่น เมื่อพบเจอเหตุการณ์น่ากลัว การยืนนานๆ การอยู่ในที่แออัด อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ปัจจัยเกี่ยวกับยาที่รับประทาน: เช่น ยาในกลุ่ม Alpha blockers ยาในกลุ่ม Beta-blockers ยาไนโตรกลีเซอริน (Nitroglycerin) ยาขับปัสสาวะ ยาต้านเศร้า การรับประทานยาเหล่านี้อาจทำให้เกิดภาวะความดันต่ำ
 • ปัจจัยด้านสารอาหาร: การขาดวิตามินทั้ง B-12 โฟเลต ธาตุเหล็ก ทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง หรือที่เรียกว่าภาวะโลหิตจาง (Anemia) ทำให้ความดันต่ำได้
 • ปัจจัยด้านโรค: เช่น โรคเบาหวาน โรคพาร์กินสัน โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ รวมถึงการตั้งครรภ์

อาการความดันต่ำเป็นอย่างไร?


ความดันต่ำอาจทำให้เป็นลมได้

อาการของผู้มีความดันต่ำทั่วไป


 • วิงเวียนศีรษะ มึนศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • อ่อนเพลีย
 • หน้ามืด
 • เป็นลม
 • ขาดสมาธิ

อาการความดันต่ำที่นำไปสู่ภาวะช็อกและอันตรายถึงชีวิต


 • มีอาการสับสน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
 • มือเท้าเย็น ตัวซีด
 • หายใจเร็วหรือหายใจตื้น
 • ชีพจรอ่อนลงหรือเต้นเร็วผิดปกติ

อาการความดันต่ำอาจบ่งบอกถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้


ผู้ที่มีภาวะความดันต่ำอาจมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ โรคหัวใจ ภาวะโลหิตจาง ภาวะช็อกจากอาการแพ้รุนแรง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และภาวะตั้งครรภ์


ภาวะแทรกซ้อนจากอาการความดันต่ำ


เนื่องจากผู้ที่มีความดันต่ำมักจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว และเป็นลม จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเป็นลมล้มได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีความดันต่ำจะทำให้มีอาการลิ่มเลือดอุดตันเนื่องจากเลือดไหลเวียนช้าและไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รวมถึงในผู้ที่มีอาการความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะช็อกเนื่องจากสมองและหัวใจขาดออกซิเจน อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด


อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


เมื่อเกิดอาการความดันต่ำแบบเฉียบพลัน เกิดหายใจหอบ เจ็บแน่นหน้าอกมากขึ้น หรือมีอาการของภาวะความดันต่ำเกิดขึ้นบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะความดันต่ำ เพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆ ได้


Consult doctor on Raksa app

การรักษาอาการความดันต่ำ


สำหรับภาวะความดันต่ำที่อาการไม่รุนแรงจนถึงระดับปานกลางอาจไม่ต้องมีรักษาเป็นพิเศษ แต่ให้คอยติดตามอาการ แนะนำให้จดบันทึกอาการที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและรักษา


ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำที่เกิดจากการรับประทานยา แพทย์อาจพิจารณาเปลี่ยนตัวยาหรือปรับลดขนาดยาลง แต่สำหรับภาวะความดันต่ำที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้การรักษาจึงไม่เฉพาะเจาะจง แพทย์จะพิจารณาการใช้วิธีรักษาที่แตกต่างกันไป ดังนี้


ถุงน่องช่วยเพิ่มความดันโลหิต

 • เพิ่มปริมาณเกลือในอาหาร: โดยปกติการรับประทานเกลือมากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง แต่ในผู้ที่มาภาวะความดันต่ำ บางครั้งแพทย์จะแนะนำให้รับประทานเกลือมากขึ้น แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง เพราะการทานเกลือในปริมาณมากอาจเสี่ยงทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้

 • ดื่มน้ำมากขึ้น: การดื่มน้ำนอกจากจะทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำแล้ว ยังช่วยเพิ่มปริมาณเลือดในร่างกาย ทำให้เลือดไม่ข้นหนืดและไหลเวียนได้ดีขึ้น

 • ใส่ Compression stockings: เป็นถุงน่องที่ใช้ในทางการแพทย์ปกติจะใช้ในผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดขอด แต่ในกรณีของผู้ป่วยความดันต่ำ ถุงน่องดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความดันโลหิตและการไหลเวียนของเลือดได้

ยารักษาอาการความดันต่ำ


เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) เช่น ยาฟลูโดรคอร์ติโซน (Fludrocortisone) ซึ่งใช้สำหรับการเพิ่มปริมาตรเลือด และยามิโดดรีน (Midodrine) ใช้ในผู้มีภาวะความดันต่ำขณะลุกขึ้นยืนหรือเปลี่ยนอิริยาบถ โดยตัวยาจะเข้าไปจำกัดการขยายของหลอดเลือด ทำให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้น


buy medication on Raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการความดันต่ำ


พักผ่อนให้เพียงพอป้งอกันความดันโลหิตสูง

Do


 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดื่มน้ำเปล่าวันละ 6-8 แก้วเป็นอย่างน้อย
 • ควรใช้เวลาในการเปลี่ยนอิริยาบถช้าๆ
 • ควรเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรวดเร็วเกินไป
 • หากมีอาการรุนแรงควรเข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและลดความรุนแรงของโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความดันต่ำ

Don’t


 • ไม่ลุกหรือเปลี่ยนท่าเร็วเกินไป
 • ไม่ควรรับประทานอาหารให้อิ่มมากเกินไปในแต่ละมื้อ หรือรับประทานแต่ละมื้อน้อยลงแต่แบ่งเป็นหลายมื้อแทน
 • หลีกเลี่ยงการยืนเป็นระยะเวลานาน หรือถ้าจำเป็นควรใช้ถุงน่องพยุงหลอดเลือด
 • หลีกเลี่ยงการนั่งไขว่ห้างนานๆ เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกและลดการกดทับหลอดเลือด
 • เลี่ยงการอยู่กลางแดดนานๆ
 • เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การป้องกันอาการความดันต่ำ


 • ควรหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
 • เลือกรับประทานอาหาร 5 หมู่อย่างครบถ้วน เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนและหลากหลาย
 • ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 แก้วเป็นอย่างต่ำเพื่อไม่ได้ร่างกายขาดน้ำ
 • จำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนเพราะอาจจะทำให้ร่างกายขับปัสสาวะและขาดน้ำ ส่งผลต่อปริมาณเลือดและเกลือแร่ในร่างกายได้
 • เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีก่อนนอน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับ ส่งผลต่อความดันโลหิต
 • หลีกเลี่ยงการยืนเป็นเวลานานๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการความดันต่ำ


1. ความดันต่ำอันตรายไหม?


อันตรายในกรณีความดันต่ำรุนแรง เพราะอาจทำให้มีอาการสับสน มือเท้าเย็น ตัวซีด หายใจเร็วหรือหายใจตื้น ชีพจรอ่อนลงหรือเต้นเร็วผิดปกติ สมองและหัวใจขาดออกซิเจน และอาจนำไปสู่อาการช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้อาการเป็นลมจากความดันต่ำทั่วไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้


2. ความดันต่ำกับความดันสูงอันไหนอันตรายกว่ากัน?


ภาวะความดันสูงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าภาวะความดันต่ำ โดยเฉพาะการมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆ เพราะจะทำให้หลอดเลือดเสียหาย เช่น หลอดเลือดโป่งพอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายได้


3. มีวิธีแก้ความดันต่ำไหม?


ควรควบคุมอาหารให้มีปริมาณไม่มากเกินไปในแต่ละมื้อ เพื่อลดภาวะความดันต่ำหลังมื้ออาหาร รวมถึงควรออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพิ่มขึ้น รวมถึงอาหารที่มีวิตามินบี 12 โฟเลต และธาตุเหล็ก


4. ความดันต่ำและมีอาการตาพร่าร่วมด้วย เกิดจากอะไร? อันตรายไหม?


เกิดจากความดันโลหิตต่ำทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ จนทำให้มีอาการตาพร่าร่วมกับเวียนศีรษะได้ แต่ทั้งนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว หากพบบ่อยหรือมีอาการรุนแรงขึ้นก็ควรปรึกษาแพทย์


5. ความดันต่ำกินเบียร์ได้ไหม?


ผู้ที่มีภาวะความดันต่ำสามารถดื่มเบียร์ได้แต่ควรจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ เพื่อไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะการขาดน้ำ เพราะเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะขับปัสสาวะออกมามากขึ้น จนอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำ นำไปสู่ภาวะความดันต่ำที่รุนแรงขึ้นได้
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


แหล่งข้อมูล


ผู้เขียน
Raksa Content Team

ความดันต่ำ (Hypotension)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ภาวะความดันต่ำคือ ภาวะความดันโลหิตในผู้ใหญ่ต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ส่วนผู้สูงอายุต่ำกว่า 100/70 มิลลิเมตรปรอท หรืออาจจะต่ำเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ ทำให้ผู้มีภาวะความดันต่ำ มักมีอาการวิงเวียน ปวดหัว ตาพร่ามัว เป็นลมได้

 • ภาวะความดันต่ำเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งพันธุกรรม ภาวะตั้งครรภ์ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะโลหิตจาง โรคเบาหวาน ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ

 • ภาวะความดันต่ำรุนแรงอาจเป็นอันตรายได้ เพราะอาจมีอาการสับสน มือเท้าเย็น ตัวซีด หายใจเร็วหรือหายใจตื้น ชีพจรอ่อนลงหรือเต้นเร็วผิดปกติ สมองและหัวใจขาดออกซิเจน และอาจนำไปสู่อาการช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้Table of Contents
ภาวะความดันต่ำคืออะไร?
อ่านค่าความดันต่ำ: แบบไหนที่เรียกว่าความดันต่ำ?
สาเหตุของอาการความดันต่ำ
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการความดันต่ำ
อาการความดันต่ำเป็นอย่างไร?
อาการความดันต่ำอาจบ่งบอกถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้
ภาวะแทรกซ้อนจากอาการความดันต่ำ
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาอาการความดันต่ำ
ยารักษาอาการความดันต่ำ
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการความดันต่ำ
การป้องกันอาการความดันต่ำ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการความดันต่ำ


ภาวะความดันต่ำคืออะไร?


ภาวะความดันต่ำ (Hypotension) คือ ภาวะความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท (MmHg) โดยอาจจะต่ำเพียงแค่ตัวบนหรือตัวล่างก็ได้ ซึ่งภาวะความดันต่ำอาจจะไม่แสดงอาการแต่จำเป็นต้องได้รับการักษา


แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการหน้ามืดหรือเวียนศีรษะในระหว่างวัน โดยเฉพาะขณะกำลังลุกขึ้นจากเก้าอี้หรือกำลังเปลี่ยนอิริยาบถ รวมถึงมีอาการคลื่นไส้ไปจนถึงเป็นลมได้ นอกจากนี้ภาวะความดันโลหิตต่ำที่รุนแรงอาจทำให้หัวใจและสมองขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้


อ่านค่าความดันต่ำ: แบบไหนที่เรียกว่าความดันต่ำ?


ตัวอย่างค่าความดันต่ำ

ค่าความดันจะประกอบไปด้วยค่าตัวบน (Systolic pressure) หมายถึงความดันขณะหัวใจปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และค่าตัวล่าง (Diastolic pressure) หมายถึงความดันโลหิตในขณะหัวใจคลายตัวก่อนจะบีบตัวในครั้งต่อไป ดังนั้นค่าตัวล่างจะน้อยกว่าตัวบนเสมอ


ความดันโลหิตปกติสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี คือ ตัวบนไม่เกิน 120 และตัวล่างไม่เกิน 80 (120/80 มิลลิเมตรปรอท) ส่วนค่าความดันต่ำคือ ค่าตัวบนต่ำกว่า 90 ค่าตัวล่างต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท ส่วนผู้สูงอายุความดันต่ำคือ ความดันตัวบนต่ำกว่า 100 ความดันตัวล่างต่ำกว่า 70 มิลลิเมตรปรอท


สาเหตุของอาการความดันต่ำ


สาเหตุของอาการความดันต่ำมักจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย และบ่อยครั้งก็ไม่แสดงอาการจนทำให้ขาดการรักษา นอกจากนี้ความดันต่ำยังสามารถเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้


 • เกิดการตั้งครรภ์ เนื่องจากเลือดในร่างกายจะถูกแบ่งไปเลี้ยงทั้งตัวคุณแม่เองและทารกในครรภ์
 • เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เสียเลือดจำนวนมาก
 • เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว ลิ้นหัวใจรั่ว หรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆ
 • ร่างกายอ่อนล้าหรือเกิดภาวะช็อก ซึ่งอาจสัมพันธ์กับภาวะร่างกายขาดน้ำ
 • เกิดภาวะช็อกเนื่องจากอาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
 • เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
 • ผู้ป่วยกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ เช่น โรคเบาหวาน ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
 • การรับประทานยาบางตัว เช่น ยาในกลุ่ม Alpha blockers ยาในกลุ่ม Beta-blockers ยาไนโตรกลีเซอริน (Nitroglycerin) ยาขับปัสสาวะ ยาต้านเศร้า
 • การขาดวิตามินทั้ง B-12 โฟเลต ธาตุเหล็ก ทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง หรือที่เรียกว่าภาวะโลหิตจาง (Anemia) ทำให้ความดันต่ำได้
 • ความดันต่ำที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ภาวะความดันต่ำในหลายกรณีไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการความดันต่ำ


อายุมากขึ้นเสี่ยงความดันต่ำ

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะความดันต่ำมี ดังนี้


 • ปัจจัยด้านอายุ: ภาวะความดันต่ำในขณะลุกขึ้นยืนหรือหลังรับประทานอาหารเสร็จ มักเกิดในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนความดันโลหิตต่ำที่เกิดจากการกระตุ้นวงจรประสาทอัตโนมัติ (Neurally mediated hypotension) มักเกิดในเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ เช่น เมื่อพบเจอเหตุการณ์น่ากลัว การยืนนานๆ การอยู่ในที่แออัด อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ปัจจัยเกี่ยวกับยาที่รับประทาน: เช่น ยาในกลุ่ม Alpha blockers ยาในกลุ่ม Beta-blockers ยาไนโตรกลีเซอริน (Nitroglycerin) ยาขับปัสสาวะ ยาต้านเศร้า การรับประทานยาเหล่านี้อาจทำให้เกิดภาวะความดันต่ำ
 • ปัจจัยด้านสารอาหาร: การขาดวิตามินทั้ง B-12 โฟเลต ธาตุเหล็ก ทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง หรือที่เรียกว่าภาวะโลหิตจาง (Anemia) ทำให้ความดันต่ำได้
 • ปัจจัยด้านโรค: เช่น โรคเบาหวาน โรคพาร์กินสัน โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ รวมถึงการตั้งครรภ์

อาการความดันต่ำเป็นอย่างไร?


ความดันต่ำอาจทำให้เป็นลมได้

อาการของผู้มีความดันต่ำทั่วไป


 • วิงเวียนศีรษะ มึนศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • อ่อนเพลีย
 • หน้ามืด
 • เป็นลม
 • ขาดสมาธิ

อาการความดันต่ำที่นำไปสู่ภาวะช็อกและอันตรายถึงชีวิต


 • มีอาการสับสน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
 • มือเท้าเย็น ตัวซีด
 • หายใจเร็วหรือหายใจตื้น
 • ชีพจรอ่อนลงหรือเต้นเร็วผิดปกติ

อาการความดันต่ำอาจบ่งบอกถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้


ผู้ที่มีภาวะความดันต่ำอาจมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน ภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง โรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ โรคหัวใจ ภาวะโลหิตจาง ภาวะช็อกจากอาการแพ้รุนแรง ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และภาวะตั้งครรภ์


ภาวะแทรกซ้อนจากอาการความดันต่ำ


เนื่องจากผู้ที่มีความดันต่ำมักจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว และเป็นลม จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเป็นลมล้มได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีความดันต่ำจะทำให้มีอาการลิ่มเลือดอุดตันเนื่องจากเลือดไหลเวียนช้าและไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รวมถึงในผู้ที่มีอาการความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะช็อกเนื่องจากสมองและหัวใจขาดออกซิเจน อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด


อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


เมื่อเกิดอาการความดันต่ำแบบเฉียบพลัน เกิดหายใจหอบ เจ็บแน่นหน้าอกมากขึ้น หรือมีอาการของภาวะความดันต่ำเกิดขึ้นบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะความดันต่ำ เพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆ ได้


Consult doctor on Raksa app

การรักษาอาการความดันต่ำ


สำหรับภาวะความดันต่ำที่อาการไม่รุนแรงจนถึงระดับปานกลางอาจไม่ต้องมีรักษาเป็นพิเศษ แต่ให้คอยติดตามอาการ แนะนำให้จดบันทึกอาการที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและรักษา


ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำที่เกิดจากการรับประทานยา แพทย์อาจพิจารณาเปลี่ยนตัวยาหรือปรับลดขนาดยาลง แต่สำหรับภาวะความดันต่ำที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้การรักษาจึงไม่เฉพาะเจาะจง แพทย์จะพิจารณาการใช้วิธีรักษาที่แตกต่างกันไป ดังนี้


ถุงน่องช่วยเพิ่มความดันโลหิต

 • เพิ่มปริมาณเกลือในอาหาร: โดยปกติการรับประทานเกลือมากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง แต่ในผู้ที่มาภาวะความดันต่ำ บางครั้งแพทย์จะแนะนำให้รับประทานเกลือมากขึ้น แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง เพราะการทานเกลือในปริมาณมากอาจเสี่ยงทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้

 • ดื่มน้ำมากขึ้น: การดื่มน้ำนอกจากจะทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำแล้ว ยังช่วยเพิ่มปริมาณเลือดในร่างกาย ทำให้เลือดไม่ข้นหนืดและไหลเวียนได้ดีขึ้น

 • ใส่ Compression stockings: เป็นถุงน่องที่ใช้ในทางการแพทย์ปกติจะใช้ในผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดขอด แต่ในกรณีของผู้ป่วยความดันต่ำ ถุงน่องดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความดันโลหิตและการไหลเวียนของเลือดได้

ยารักษาอาการความดันต่ำ


เป็นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) เช่น ยาฟลูโดรคอร์ติโซน (Fludrocortisone) ซึ่งใช้สำหรับการเพิ่มปริมาตรเลือด และยามิโดดรีน (Midodrine) ใช้ในผู้มีภาวะความดันต่ำขณะลุกขึ้นยืนหรือเปลี่ยนอิริยาบถ โดยตัวยาจะเข้าไปจำกัดการขยายของหลอดเลือด ทำให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้น


buy medication on Raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการความดันต่ำ


พักผ่อนให้เพียงพอป้งอกันความดันโลหิตสูง

Do


 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดื่มน้ำเปล่าวันละ 6-8 แก้วเป็นอย่างน้อย
 • ควรใช้เวลาในการเปลี่ยนอิริยาบถช้าๆ
 • ควรเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรวดเร็วเกินไป
 • หากมีอาการรุนแรงควรเข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและลดความรุนแรงของโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความดันต่ำ

Don’t


 • ไม่ลุกหรือเปลี่ยนท่าเร็วเกินไป
 • ไม่ควรรับประทานอาหารให้อิ่มมากเกินไปในแต่ละมื้อ หรือรับประทานแต่ละมื้อน้อยลงแต่แบ่งเป็นหลายมื้อแทน
 • หลีกเลี่ยงการยืนเป็นระยะเวลานาน หรือถ้าจำเป็นควรใช้ถุงน่องพยุงหลอดเลือด
 • หลีกเลี่ยงการนั่งไขว่ห้างนานๆ เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกและลดการกดทับหลอดเลือด
 • เลี่ยงการอยู่กลางแดดนานๆ
 • เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การป้องกันอาการความดันต่ำ


 • ควรหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
 • เลือกรับประทานอาหาร 5 หมู่อย่างครบถ้วน เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนและหลากหลาย
 • ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 แก้วเป็นอย่างต่ำเพื่อไม่ได้ร่างกายขาดน้ำ
 • จำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนเพราะอาจจะทำให้ร่างกายขับปัสสาวะและขาดน้ำ ส่งผลต่อปริมาณเลือดและเกลือแร่ในร่างกายได้
 • เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีก่อนนอน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับ ส่งผลต่อความดันโลหิต
 • หลีกเลี่ยงการยืนเป็นเวลานานๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการความดันต่ำ


1. ความดันต่ำอันตรายไหม?


อันตรายในกรณีความดันต่ำรุนแรง เพราะอาจทำให้มีอาการสับสน มือเท้าเย็น ตัวซีด หายใจเร็วหรือหายใจตื้น ชีพจรอ่อนลงหรือเต้นเร็วผิดปกติ สมองและหัวใจขาดออกซิเจน และอาจนำไปสู่อาการช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้อาการเป็นลมจากความดันต่ำทั่วไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้


2. ความดันต่ำกับความดันสูงอันไหนอันตรายกว่ากัน?


ภาวะความดันสูงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าภาวะความดันต่ำ โดยเฉพาะการมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆ เพราะจะทำให้หลอดเลือดเสียหาย เช่น หลอดเลือดโป่งพอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายได้


3. มีวิธีแก้ความดันต่ำไหม?


ควรควบคุมอาหารให้มีปริมาณไม่มากเกินไปในแต่ละมื้อ เพื่อลดภาวะความดันต่ำหลังมื้ออาหาร รวมถึงควรออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพิ่มขึ้น รวมถึงอาหารที่มีวิตามินบี 12 โฟเลต และธาตุเหล็ก


4. ความดันต่ำและมีอาการตาพร่าร่วมด้วย เกิดจากอะไร? อันตรายไหม?


เกิดจากความดันโลหิตต่ำทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ จนทำให้มีอาการตาพร่าร่วมกับเวียนศีรษะได้ แต่ทั้งนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว หากพบบ่อยหรือมีอาการรุนแรงขึ้นก็ควรปรึกษาแพทย์


5. ความดันต่ำกินเบียร์ได้ไหม?


ผู้ที่มีภาวะความดันต่ำสามารถดื่มเบียร์ได้แต่ควรจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ เพื่อไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะการขาดน้ำ เพราะเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะขับปัสสาวะออกมามากขึ้น จนอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำ นำไปสู่ภาวะความดันต่ำที่รุนแรงขึ้นได้
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


แหล่งข้อมูล