MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder: GAD)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • โรควิตกกังวลทั่วไปคือ อาการทางจิตใจที่มีความกังวลมากกว่าปกติในเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ขาดมีสมาธิ กระสับกระส่าย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

 • การเกิดโรควิตกกังวลทั่วไป เกิดได้จากหลายปัจจัยได้แก่ พันธุกรรม สภาพแวดล้อม หรือการเผชิญเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถก้าวผ่านหรือจัดการกับความวิตกกังวลได้

 • โรควิตกกังวลทั่วไปสามารถรักษาได้ด้วยกระบวนการบำบัดทางจิตกับจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และอยู่ด้วยกันได้อย่างเข้าใจผ่านมุมมองที่เปลี่ยนไป รวมทั้งยังใช้ยาในการรักษาร่วมด้วย



Table of Contents
โรควิตกกังวลทั่วไปคืออะไร?
กลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety Disorders) มีกี่ชนิด?
สาเหตุของโรควิตกกังวลทั่วไป
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรควิตกกังวลทั่วไป
อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไป
ยารักษาโรควิตกกังวลทั่วไป
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป
การป้องกันโรควิตกกังวลทั่วไป
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรควิตกกังวลทั่วไป


โรควิตกกังวลทั่วไปคืออะไร?


โรควิตกกังวลทั่วไป หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Generalized Anxiety Disorder พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน เป็นโรคเรื้อรังทางจิตเวชที่เกิดขึ้นนานเกิน 6 เดือน โดยโรควิตกกังวลทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการกังวลแบบระบุสาเหตุไม่ได้ มีอาการตึงเครียดและกังวลเกินกว่าเหตุในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาการต่างๆ ของโรคจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย


โรควิตกกังวลคืออะไร

กลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety Disorders) มีกี่ชนิด?


กลุ่มโรควิตกกังวลที่พบได้บ่อยมี 5 ชนิด



สาเหตุของโรควิตกกังวลทั่วไป


โรควิตกกังวลทั่วไปเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้


 • การทำงานผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรม
 • สารสื่อประสาทในสมองทั้งเซโรโทนิน (Serotonin) และนอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) ไม่สมดุล
 • พันธุกรรม คือ คนที่มีบิดาหรือมารดาเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้เพิ่มถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไป

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรควิตกกังวลทั่วไป


 • มีอาการป่วยทางจิตด้วยโรคอื่นๆ ทั้งโรคแพนิค โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • เคยประสบเหตุการณ์ที่ทำให้วิตกกังวลจนเกิดเป็นความเครียดสะสม
 • มีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการติดสารเสพติด
 • มีอาการป่วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง รวมถึงเคยได้รับบาดเจ็บ
 • นิสัยส่วนตัวที่เป็นคนขี้อาย คิดลบ มองโลกในแง่ร้ายมีแนวโน้มเป็นโรควิตกกังวลทั่วไปมากกว่าคนอื่นๆ
 • เพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรควิตกกังวลทั่วไปมากกว่าเพศชายประมาณสองเท่า

อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป


อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป (GAD) ผู้ป่วยมักจะคิดมากหรือคาดคะเนถึงเหตุการณ์ร้ายๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ทำให้ยิ่งเกิดความวิตกกังวลมากขึ้น โดยผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการเหล่านี้ได้หรือรู้สึกควบคุมได้ยาก โดยอาการต่างๆ จะดำเนินอยู่อย่างน้อย 6 เดือน และอาจมีอาการต่างๆ ดังนี้


 • อารมณ์หงุดหงิดง่าย
 • คลื่นไส้ ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน
 • มีอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย
 • เหงื่อออกมากผิดปกติ
 • ความตึงเครียดที่เกิดขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อตึงหรือปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วย
 • นอนหลับยาก หรือนอนไม่หลับ
 • รู้สึกกระสับกระส่าย หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย
 • ขาดสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ หรือมีอาการใจลอย
 • ไม่กล้าตัดสินใจหรือกลัวตัดสินใจผิดพลาด

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


อาการวิตกกังวลเป็นอาการทั่วไปที่ทุกคนมีได้ แต่หากรู้สึกกังวลมากเกินไปจนรบกวนการทำงาน การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีอาการซึมเศร้าและหงุดหงิดง่าย นอนหลับยาก คิดมากและควบคุมตัวเองไม่ได้ รวมถึงมีอาการอื่นๆ คือ ใจสั่น เหงื่อออก ไม่มีสมาธิ ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย


consult doctor

การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไป


 • การทำจิตบำบัด เป็นการเข้ารับการบำบัดจากจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัด ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่หมกมุ่นอยู่กับความเครียด คลายความวิตกกังวล สามารถเข้าใจและจัดการกับสภาะที่เกิดขึ้นได้

  วิธีการหนึ่งที่มักใช้กับผู้ป่วยคือการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy หรือ CBT) เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดที่ส่งผลอารมณ์และพฤติกรรมได้

 • การใช้ยา เนื่องจากโรควิตกกังวลทั่วไปมีความสัมพันธ์กับสารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุล การใช้ยารักษาโรควิตกกังวลสามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ของโรคได้ และยังสามารถให้ยาร่วมกับการทำจิตบำบัดได้อีกด้วย

การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไป

ยารักษาโรควิตกกังวลทั่วไป


ยาที่แพทย์จะสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป มีหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ โดยทั่วไป ยาที่ใช้ ได้แก่


 • กลุ่มยาแก้ซึมเศร้า ได้แก่ ยากลุ่ม SSRI เช่น Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine, Citalopram, Sertraline โดยมิได้หวังผลเพื่อรักษาอาการซึมเศร้า แต่ยากลุ่มนี้สามารถใช้รักษาอาการวิตกกังวลได้เช่นกัน

 • ยากลุ่ม Benzodiazepine (BZD) เป็นยาช่วยลดความวิตกกังวลในผู้ป่วย มักจะใช้ในโรควิตกกังวลทั่วไป หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนร่วมด้วย เช่น Lorazepam, Clonazepam, Alprazolam

chat with our pharmacist free

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป


Do


 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น เล่นโยคะ
 • ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียด
 • หาเพื่อนที่ไว้ใจในการพูดคุย แชร์เรื่องราวได้
 • ฝึกบำบัดต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกสมาธิ การฝึกคิดทางบวก การฝึกจินตนาการ
 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนและตรงเวลา

Don’t


 • งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและของหวาน เช่น ช็อกโกแลต เพราะเป็นตัวกระตุ้นให้อาการกำเริบได้

 • งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นได้

 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือพบเจอกับสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดหรือวิตกกังวล เช่น การไปยังสถานที่ที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล การพบเจอผู้คนที่ทำให้รู้สึกแย่ การคิดวนเวียนกับเหตุการณ์แย่ๆ

การป้องกันโรควิตกกังวลทั่วไป


 • การปรึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแต่เนิ่นๆ หากเริ่มมีความรู้สึกวิตกกังวลมากกว่าปกติ หรือผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจมา เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป

 • การดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ เช่น การรับประทานอาหารให้ที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้สภาวะอารมณ์ดีขึ้นด้วย

 • การรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกตัวเอง ทำให้สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาวะจิตใจได้อย่างทันท่วงที เรียนรู้ ยอมรับ และปล่อยวางความกังวล

 • ไม่ควรอยู่คนเดียว แต่ควรอยู่กับคนรอบข้างที่เข้าใจเราหรือเป็นคนที่เราไว้ใจ และสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้

 • เมื่อเกิดความเครียดหรือวิตกกังวล ควรหากิจกรรมทำเพื่อปลดปล่อยความเครียด

 • ถ้ารู้สึกวิตกกังวลหรืออยู่กับความเครียดมากเกินไป จนไม่สามารถหาทางออกได้ควรไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับฟังคำปรึกษาและแนวทางการบำบัดจากจิตแพทย์

การรับมือกับโรควิตกกังวล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรควิตกกังวลทั่วไป


1. โรควิตกกังวลทั่วไปรักษาที่ไหน?


การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไปสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ป่วยทั้งการเดินทางที่สะดวกต่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่าย หรือตามสิทธิประกันสุขภาพหรือประกันสังคมของผู้ป่วย หรือเป็นสถานบริการที่ไว้วางใจที่ผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นได้


2. ความแตกต่างระหว่างความกังวลและโรควิตกกังวลทั่วไปคืออะไร?


ทุกคนสามารถมีความกังวลได้ เช่น กังวลเกี่ยวกับการเริ่มทำงานใหม่ กังวลเกี่ยวกับสุขภาพ กังวลเรื่องการเงิน แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปคนเหล่านี้จะไม่รู้สึกวิตกกังวลอีก แต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลทั่วไปจะรู้สึกวิตกกังวลอย่างมาก กระสับกระส่ายกับเรื่องบางอย่าง หรือรู้สึกกังวลแบบไม่มีมูลเหตุ รวมถึงคิดไปล่วงหน้าถึงสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมความวิตกกังวลนั้นได้ โดยอาการต่างๆ ของโรคจะยังคงอยู่อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป


3. โรควิตกกังวลทั่วไปรักษาหายไหม?


โรควิตกกังวลทั่วไป เป็นโรคเรื้อรังโดยจะมีอาการอย่างน้อย 6 เดือน หรืออาจมีอาการนานหลายปี แต่สามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาและบำบัดอย่างถูกต้อง


4. โรควิตกกังวลทั่วไปสามารถตรวจเลือดหรือสแกนสมองเพื่อวินิจฉัยได้ไหม?


โรควิตกกังวลทั่วไปไม่สามารถใช้วิธีตรวจเลือดหรือสแกนสมองเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นได้ แต่สามารถวินิจฉัยโดยการซักประวัติของผู้ป่วย อาการและความรู้สึกที่เกิดขึ้น หรือถามประวัติความเจ็บป่วยหรือการประสบเหตุการณ์ร้ายแรงทั้งทางกายและจิตใจ




✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


พญ. บุฑบท พฤกษาพนาชาติ

พญ. บุฑบท พฤกษาพนาชาติ (จิตแพทย์)
โรงพยาบาลนครพิงค์
พบ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa




แหล่งข้อมูล


ผู้เขียน
Raksa Content Team

โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder: GAD)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • โรควิตกกังวลทั่วไปคือ อาการทางจิตใจที่มีความกังวลมากกว่าปกติในเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ขาดมีสมาธิ กระสับกระส่าย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

 • การเกิดโรควิตกกังวลทั่วไป เกิดได้จากหลายปัจจัยได้แก่ พันธุกรรม สภาพแวดล้อม หรือการเผชิญเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถก้าวผ่านหรือจัดการกับความวิตกกังวลได้

 • โรควิตกกังวลทั่วไปสามารถรักษาได้ด้วยกระบวนการบำบัดทางจิตกับจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และอยู่ด้วยกันได้อย่างเข้าใจผ่านมุมมองที่เปลี่ยนไป รวมทั้งยังใช้ยาในการรักษาร่วมด้วย



Table of Contents
โรควิตกกังวลทั่วไปคืออะไร?
กลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety Disorders) มีกี่ชนิด?
สาเหตุของโรควิตกกังวลทั่วไป
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรควิตกกังวลทั่วไป
อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไป
ยารักษาโรควิตกกังวลทั่วไป
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป
การป้องกันโรควิตกกังวลทั่วไป
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรควิตกกังวลทั่วไป


โรควิตกกังวลทั่วไปคืออะไร?


โรควิตกกังวลทั่วไป หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Generalized Anxiety Disorder พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน เป็นโรคเรื้อรังทางจิตเวชที่เกิดขึ้นนานเกิน 6 เดือน โดยโรควิตกกังวลทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการกังวลแบบระบุสาเหตุไม่ได้ มีอาการตึงเครียดและกังวลเกินกว่าเหตุในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาการต่างๆ ของโรคจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย


โรควิตกกังวลคืออะไร

กลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety Disorders) มีกี่ชนิด?


กลุ่มโรควิตกกังวลที่พบได้บ่อยมี 5 ชนิด



สาเหตุของโรควิตกกังวลทั่วไป


โรควิตกกังวลทั่วไปเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้


 • การทำงานผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรม
 • สารสื่อประสาทในสมองทั้งเซโรโทนิน (Serotonin) และนอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) ไม่สมดุล
 • พันธุกรรม คือ คนที่มีบิดาหรือมารดาเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้เพิ่มถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไป

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรควิตกกังวลทั่วไป


 • มีอาการป่วยทางจิตด้วยโรคอื่นๆ ทั้งโรคแพนิค โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • เคยประสบเหตุการณ์ที่ทำให้วิตกกังวลจนเกิดเป็นความเครียดสะสม
 • มีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการติดสารเสพติด
 • มีอาการป่วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง รวมถึงเคยได้รับบาดเจ็บ
 • นิสัยส่วนตัวที่เป็นคนขี้อาย คิดลบ มองโลกในแง่ร้ายมีแนวโน้มเป็นโรควิตกกังวลทั่วไปมากกว่าคนอื่นๆ
 • เพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรควิตกกังวลทั่วไปมากกว่าเพศชายประมาณสองเท่า

อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป


อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป (GAD) ผู้ป่วยมักจะคิดมากหรือคาดคะเนถึงเหตุการณ์ร้ายๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ทำให้ยิ่งเกิดความวิตกกังวลมากขึ้น โดยผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอาการเหล่านี้ได้หรือรู้สึกควบคุมได้ยาก โดยอาการต่างๆ จะดำเนินอยู่อย่างน้อย 6 เดือน และอาจมีอาการต่างๆ ดังนี้


 • อารมณ์หงุดหงิดง่าย
 • คลื่นไส้ ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน
 • มีอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย
 • เหงื่อออกมากผิดปกติ
 • ความตึงเครียดที่เกิดขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อตึงหรือปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วย
 • นอนหลับยาก หรือนอนไม่หลับ
 • รู้สึกกระสับกระส่าย หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย
 • ขาดสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ หรือมีอาการใจลอย
 • ไม่กล้าตัดสินใจหรือกลัวตัดสินใจผิดพลาด

อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


อาการวิตกกังวลเป็นอาการทั่วไปที่ทุกคนมีได้ แต่หากรู้สึกกังวลมากเกินไปจนรบกวนการทำงาน การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีอาการซึมเศร้าและหงุดหงิดง่าย นอนหลับยาก คิดมากและควบคุมตัวเองไม่ได้ รวมถึงมีอาการอื่นๆ คือ ใจสั่น เหงื่อออก ไม่มีสมาธิ ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย


consult doctor

การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไป


 • การทำจิตบำบัด เป็นการเข้ารับการบำบัดจากจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัด ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่หมกมุ่นอยู่กับความเครียด คลายความวิตกกังวล สามารถเข้าใจและจัดการกับสภาะที่เกิดขึ้นได้

  วิธีการหนึ่งที่มักใช้กับผู้ป่วยคือการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy หรือ CBT) เป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดที่ส่งผลอารมณ์และพฤติกรรมได้

 • การใช้ยา เนื่องจากโรควิตกกังวลทั่วไปมีความสัมพันธ์กับสารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุล การใช้ยารักษาโรควิตกกังวลสามารถช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ของโรคได้ และยังสามารถให้ยาร่วมกับการทำจิตบำบัดได้อีกด้วย

การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไป

ยารักษาโรควิตกกังวลทั่วไป


ยาที่แพทย์จะสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป มีหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ โดยทั่วไป ยาที่ใช้ ได้แก่


 • กลุ่มยาแก้ซึมเศร้า ได้แก่ ยากลุ่ม SSRI เช่น Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine, Citalopram, Sertraline โดยมิได้หวังผลเพื่อรักษาอาการซึมเศร้า แต่ยากลุ่มนี้สามารถใช้รักษาอาการวิตกกังวลได้เช่นกัน

 • ยากลุ่ม Benzodiazepine (BZD) เป็นยาช่วยลดความวิตกกังวลในผู้ป่วย มักจะใช้ในโรควิตกกังวลทั่วไป หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนร่วมด้วย เช่น Lorazepam, Clonazepam, Alprazolam

chat with our pharmacist free

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป


Do


 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น เล่นโยคะ
 • ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียด
 • หาเพื่อนที่ไว้ใจในการพูดคุย แชร์เรื่องราวได้
 • ฝึกบำบัดต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกสมาธิ การฝึกคิดทางบวก การฝึกจินตนาการ
 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนและตรงเวลา

Don’t


 • งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและของหวาน เช่น ช็อกโกแลต เพราะเป็นตัวกระตุ้นให้อาการกำเริบได้

 • งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นได้

 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือพบเจอกับสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดหรือวิตกกังวล เช่น การไปยังสถานที่ที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล การพบเจอผู้คนที่ทำให้รู้สึกแย่ การคิดวนเวียนกับเหตุการณ์แย่ๆ

การป้องกันโรควิตกกังวลทั่วไป


 • การปรึกษาจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแต่เนิ่นๆ หากเริ่มมีความรู้สึกวิตกกังวลมากกว่าปกติ หรือผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจมา เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นโรควิตกกังวลทั่วไป

 • การดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ เช่น การรับประทานอาหารให้ที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้สภาวะอารมณ์ดีขึ้นด้วย

 • การรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกตัวเอง ทำให้สามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาวะจิตใจได้อย่างทันท่วงที เรียนรู้ ยอมรับ และปล่อยวางความกังวล

 • ไม่ควรอยู่คนเดียว แต่ควรอยู่กับคนรอบข้างที่เข้าใจเราหรือเป็นคนที่เราไว้ใจ และสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้

 • เมื่อเกิดความเครียดหรือวิตกกังวล ควรหากิจกรรมทำเพื่อปลดปล่อยความเครียด

 • ถ้ารู้สึกวิตกกังวลหรืออยู่กับความเครียดมากเกินไป จนไม่สามารถหาทางออกได้ควรไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับฟังคำปรึกษาและแนวทางการบำบัดจากจิตแพทย์

การรับมือกับโรควิตกกังวล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรควิตกกังวลทั่วไป


1. โรควิตกกังวลทั่วไปรักษาที่ไหน?


การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไปสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ป่วยทั้งการเดินทางที่สะดวกต่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่าย หรือตามสิทธิประกันสุขภาพหรือประกันสังคมของผู้ป่วย หรือเป็นสถานบริการที่ไว้วางใจที่ผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นได้


2. ความแตกต่างระหว่างความกังวลและโรควิตกกังวลทั่วไปคืออะไร?


ทุกคนสามารถมีความกังวลได้ เช่น กังวลเกี่ยวกับการเริ่มทำงานใหม่ กังวลเกี่ยวกับสุขภาพ กังวลเรื่องการเงิน แต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปคนเหล่านี้จะไม่รู้สึกวิตกกังวลอีก แต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลทั่วไปจะรู้สึกวิตกกังวลอย่างมาก กระสับกระส่ายกับเรื่องบางอย่าง หรือรู้สึกกังวลแบบไม่มีมูลเหตุ รวมถึงคิดไปล่วงหน้าถึงสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมความวิตกกังวลนั้นได้ โดยอาการต่างๆ ของโรคจะยังคงอยู่อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป


3. โรควิตกกังวลทั่วไปรักษาหายไหม?


โรควิตกกังวลทั่วไป เป็นโรคเรื้อรังโดยจะมีอาการอย่างน้อย 6 เดือน หรืออาจมีอาการนานหลายปี แต่สามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาและบำบัดอย่างถูกต้อง


4. โรควิตกกังวลทั่วไปสามารถตรวจเลือดหรือสแกนสมองเพื่อวินิจฉัยได้ไหม?


โรควิตกกังวลทั่วไปไม่สามารถใช้วิธีตรวจเลือดหรือสแกนสมองเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นได้ แต่สามารถวินิจฉัยโดยการซักประวัติของผู้ป่วย อาการและความรู้สึกที่เกิดขึ้น หรือถามประวัติความเจ็บป่วยหรือการประสบเหตุการณ์ร้ายแรงทั้งทางกายและจิตใจ




✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


พญ. บุฑบท พฤกษาพนาชาติ

พญ. บุฑบท พฤกษาพนาชาติ (จิตแพทย์)
โรงพยาบาลนครพิงค์
พบ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa




แหล่งข้อมูล