MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

ยาถ่ายพยาธิ (Anthelmintic Drugs)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ยาถ่ายพยาธิ คือยาที่ออกฤทธิ์ทำลายตัวพยาธิที่อาศัยอยู่ในร่างกายให้อ่อนแอลง และถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ

 • การกินยาถ่ายพยาธิ ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะยาแต่ละประเภทใช้รักษาพยาธิต่างชนิดกัน และยังมีวิธีการใช้ ขนาด และระยะเวลา ที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย

 • การป้องกันพยาธิที่ดี คือการหมั่นดูแลสุขอนามัย และปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่ไม่สะอาด มีแมลงตอม รับประทานผักและผลไม้ที่ไม่ล้าง หรือดื่มน้ำจากแหล่งที่ไม่สะอาดTable of Contents
ยาถ่ายพยาธิคืออะไร?
มาทำความเข้าใจก่อนว่า..พยาธิมีกี่ชนิด 
ตัวยาถ่ายพยาธิแต่ละสูตรใช้ในการถ่ายพยาธิชนิดใด?
ตัวอย่างชื่อทางการค้าของยาถ่ายพยาธิ  
เมื่อไหร่ถึงควรกินยาถ่ายพยาธิ 
รูปแบบของยาถ่ายพยาธิ  
ยาถ่ายพยาธิราคาเท่าไหร่?
วิธีใช้ยาถ่ายพยาธิ และปริมาณที่เหมาะสม
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยาถ่ายพยาธิ  
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับยาถ่ายพยาธิ  
ใช้ยาถ่ายพยาธิเกินขนาดควรทำอย่างไร?
การเก็บรักษายาถ่ายพยาธิ  
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยาถ่ายพยาธิ
  


ยาถ่ายพยาธิคืออะไร?  


ยาถ่ายพยาธิ (Anthelmintic Drugs) คือยาที่ช่วยทำลายและขับหนอนพยาธิที่อยู่ในทางเดินอาหาร เช่น พยาธิใบไม้ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด ให้ออกมาพร้อมกับการขับถ่ายอุจจาระ ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัย สะดวกในการใช้งานและได้ผลดี


แต่ข้อควรระวังคือต้องทานให้ถูกกับชนิดของพยาธิ ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะได้ผลดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าการรับประทานยาถ่ายพยาธิจะช่วยรักษาโรคพยาธิได้ แต่หากไม่ระมัดระวังรักษาความสะอาดและดูแลสุขอนามัยก็มีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก


มาทำความเข้าใจก่อนว่า..พยาธิมีกี่ชนิด 


พยาธิแต่ละชนิด

พยาธิสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ


 • พยาธิตัวกลม (Roundworms, Nematodes) ลักษณะรูปทรงกลมยาวเหมือนไส้เดือน แต่ไม่มีปล้อง มีปากอยู่ส่วนปลาย ทางเดินอาหารตามยาวของลำตัว พบตั้งแต่ขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความยาว 1 เมตร มีทั้งที่อาศัยอยู่ในและนอกลำไส้ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวจี๊ด
 • พยาธิตัวตืด (Tapeworms) จะมีลักษณะแบนยาว เป็นปล้อง มีความยาวตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ไปจนถึง 30 เมตร สามารถอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ถึง 30 ปี มักเกาะอยู่ในลำไส้ เช่น พยาธิตืดหมูที่มักพบในเนื้อหมูดิบ และพยาธิตืดวัวที่มักพบในเนื้อวัวดิบ
 • พยาธิใบไม้ (Flukes) จะมีรูปทรงรีและแบนเหมือนใบไม้ ไม่มีปล้อง พบตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดยาว 2-3 นิ้ว มักเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบ สามารถแบ่งได้ตามตำแหน่งที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ เช่น พยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ปอด พยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ในลำไส้

ตัวยาถ่ายพยาธิแต่ละสูตรใช้ในการถ่ายพยาธิชนิดใด? 


ยาถ่ายพยาธิแบบเม็ดรับประทาน

 • ปิเปอร์ราซีน (Piperazine) จะทำให้พยาธิอ่อนแรงและไม่สามารถเกาะอยู่ในระบบทางเดินอาหารได้ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน และพยาธิเส้นด้าย
 • พลาซิควอนเทล (Praziquantel) จะทำให้พยาธิอ่อนแรงเช่นเดียวกัน ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้ในตับ
 • ไพแรนเทล พาโมเอต (Pyrantel pamoate) จะทำให้กล้ามเนื้อของพยาธิหดเกร็งจนไม่สามารถเคลื่อนไหวไปยังส่วนต่างๆ ได้ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย และพยาธิปากขอ
 • อัลเบนดาโซล (Albendazole) สามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ครอบคลุมหลายชนิด ทั้งพยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้
 • มีเบนดาโซล (Mebendazole) จะเข้าไปทำลายพยาธิ ให้หยุดเคลื่อนไหวและตายลงในที่สุด ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลม และพยาธิตัวตืด
 • นิโคลซาไมด์ (Niclosamide) ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวตืด แต่ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้เพราะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงสูง
 • ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ เช่น พยาธิสตรองจิลอยด์หรืออีกชื่อคือพยาธิเส้นด้าย เป็นพยาธิตัวกลมในลำไส้เล็ก

ตัวอย่างชื่อทางการค้าของยาถ่ายพยาธิ  


 • กลุ่มปิเปอร์ราซีน (Piperazine) ได้แก่ แอนตีพาร์ (Antepar) เวอร์เมกซ์ (Vermex)
 • กลุ่มพลาซิควอนเทล (Praziquantel) ได้แก่ บิลทริไซด์ (Biltricide) พราควานเทล (Praquantel) พอนเทล (Pontel) พราไซต์ (Prazite)
 • กลุ่มไพแรนเทล พาโมเอต (Pyrantel pamoate) ได้แก่ คอมแบนทริน (Combantrin) ไพราแพม (Pyrapam)
 • กลุ่มอัลเบนดาโซล (Albendazole) ได้แก่ อัลเบน (Alben) อัลซอล (Alzol) ซีเบน (Zeben) เซนเทล (Zentel) ฟาเบนดาโซล (Pharbendazole)
 • กลุ่มมีเบนดาโซล (Mebendazole) ได้แก่ ฟูกาคาร์ (Fugacar) เบนดา (Benda) มีเบน (Meben)
 • กลุ่มนิโคลซาไมด์ (Niclosamide) ได้แก่ โยมีซาน (Yomesan) เวิร์มไมด์ (Vermmide) ทาพาไซด์ (Tapacide)
 • กลุ่มไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) ได้แก่ Ivermectina (ไอเวอร์เมคตินา)

เมื่อไหร่ถึงควรกินยาถ่ายพยาธิ 


ยาถ่ายพยาธิควรรับประทานเมื่อมีการตรวจวินิจฉัยชนิดของพยาธิแล้ว หากพบว่าร่างกายมีอาการที่ผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลงแม้พฤติกรรมการกินปกติ ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย อาเจียน คันทวารหนักหรือผิวหนังโดยรอบ มีผื่นคันหรือรอยบวมแดงตามผิวหนัง มีอาการซีดคล้ายภาวะโลหิตจาง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาด้วยการรับประทานยาถ่ายพยาธิให้ตรงตามชนิดของพยาธิ ทั้งนี้ความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับชนิด จำนวน และตำแหน่งที่พยาธิอาศัยอยู่ด้วย


รูปแบบของยาถ่ายพยาธิ  


 • ยาเม็ด มีทั้งแบบที่ผสมยาระบาย และไม่ผสมยาระบาย
 • ยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension) ควรเขย่าขวดก่อนรับประทานทุกครั้ง มักใช้สำหรับเด็ก

ยาถ่ายพยาธิราคาเท่าไหร่? 


ยาถ่ายพยาธิ ราคาเม็ดละ 10-50 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทและยี่ห้อของยา


buy drug online on raksa app

วิธีใช้ยาถ่ายพยาธิ และปริมาณที่เหมาะสม 


รับประทานยาถ่ายพยาธิเมื่อมีอาการหรือเสี่ยง

ยาถ่ายพยาธิใช้รับประทาน แต่ขนาด ปริมาณ และระยะเวลา ขึ้นอยู่กับชนิดของพยาธิ จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่ต่างออกไป เช่น เมื่อรับประทานยาถ่ายพยาธิตัวตืดไปแล้วมักจะมีอาการคลื่นไส้ หลังจากนั้น 2 ชั่วโมงจะต้องรับประทานยาถ่ายหรือยาระบายตาม เพื่อป้องกันไม่ให้พยาธิและไข่พยาธิย้อนขึ้นมาและอาจเสี่ยงเข้าปอด


ในขณะที่ยากลุ่มพลาซิควอนเทล จะคำนวณปริมาณในการรับประทานจากน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ส่วนยากลุ่มมีเบนดาโซล หากใช้รักษาพยาธิเส้นด้าย ให้รับประทานเพียง 1 เม็ด แต่หากใช้รักษาพยาธิแส้ม้า อาจต้องรับประทานวันละ 2 ครั้งต่อเนื่อง 3 วัน


การรับประทานยาถ่ายพยาธิ จะต้องรับประทานตามที่แพทย์หรือเภสัชกรกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งปริมาณต่อครั้งและระยะเวลาที่ต้องรับประทาน ไม่เช่นนั้นอาการก็จะไม่ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นได้อีก หลังจากใช้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารควบคู่ไปด้วย


ข้อควรระวังในการใช้ยาถ่ายพยาธิ  


 • ผู้ที่สามารถใช้ยาถ่ายพยาธิได้ 

ผู้ที่มีอาการบ่งชี้หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถรับประทานยาถ่ายพยาธิได้ เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อย แต่หากได้รับการตรวจหาชนิดของพยาธิก่อน จะช่วยให้สามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง


 • ผู้ที่ไม่ควรใช้ยาถ่ายพยาธิ  
  • ผู้ที่มีอาการแพ้ยาถ่ายพยาธิ ห้ามใช้เด็ดขาด หรือไม่ควรรับประทานเองต้องปรึกษาเภสัชกรก่อน

  • หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก ไม่ควรรับประทานยาถ่ายพยาธิ แต่หากสงสัยว่ามีพยาธิหรือมีอาการรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์โดยตรง ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เพราะยาบางชนิดห้ามใช้ขณะตั้งครรภ์ เช่น ยากลุ่มปิเปอร์ราซีน ยากลุ่มไพแรนเทล พาโมเอต และยากลุ่มพลาซิควอนเทล

  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต โรคลมชัก ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะโลหิตจาง

  • ยาถ่ายพยาธิบางตัวควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบประสาท

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยาถ่ายพยาธิ


วิงเวียนศีรษะเป็นผลข้างเคียงจากยาถ่ายพยาธิ

ยาถ่ายพยาธิอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงได้เล็กน้อย เช่น


 • ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดมวนท้อง ท้องเสีย
 • ง่วงซึม
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
 • เบื่ออาหาร

หากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงให้รีบไปพบแพทย์ และนอกจากนี้หากรับประทานยาถ่ายพยาธิเกินขนาดในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก และหมดสติได้


consult doctor

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับยาถ่ายพยาธิ  


ยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดมีข้อควรระวังที่ต่างกัน และตัวยาที่ไม่ควรใช้ระหว่างทำการรักษาโรคพยาธิ เช่น


 • ยากลุ่ม Barbiturates อย่างยา Phenobarbital, Butalbital
 • ยากลุ่ม Benzodiazepines อย่างยา Clonazepam, Lorazepam
 • ยากันชัก อย่าง Valproic acid, Carbamazepine, Phenytoin,
 • ยาต้านการการอักเสบ อย่ายา Dexamethasone

ใช้ยาถ่ายพยาธิเกินขนาดควรทำอย่างไร? 


เบื้องต้นให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีความผิดปกติคล้ายผลข้างเคียงจากยาและอาการแย่ลง ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีโดยนำยาที่รับประทานไปด้วย


การเก็บรักษายาถ่ายพยาธิ  


ควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิม และหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนความชื้น แสงแดด หรืออยู่ในอุณหภูมิที่สูงจนเกินไป ที่สำคัญควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยาถ่ายพยาธิ  


1. ทำไมเราจึงไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเอง? 


เพราะยาถ่ายพยาธิแต่ละประเภทใช้สำหรับการถ่ายพยาธิต่างชนิดกัน อีกทั้งปริมาณและระยะเวลาที่ใช้ยังต้องสัมพันธ์กับจำนวนพยาธิหรืออาการของโรค ดังนั้นหากใช้ยาผิดประเภทหรือรับประทานยาในจำนวนที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่หายแล้วยังอาจเกิดอันตรายหรือมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาได้


2. เราควรกินยาถ่ายพยาธิทุกๆ ปีจริงหรือ? 


หากไม่มีอาการใดๆ และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ เช่น ชอบรับประทานของสุกๆ ดิบๆ เป็นประจำ ไม่ล้างผักผลไม้ก่อนรับประทาน ดื่มน้ำจากแหล่งที่ไม่สะอาด ก็ไม่มีความจำเป็นต้องกินยาถ่ายพยาธิทุกปี เพียงแค่ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยก็จะช่วยป้องกันพยาธิได้


3. ยาถ่ายพยาธิควรกินก่อนหรือหลังอาหาร? 


ยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดมีวิธีการรับประทานที่ต่างกัน เช่น ยากลุ่มอัลเบนดาโซลและพลาซิควอนเทล ควรรับประทานพร้อมอาหาร ส่วนยากลุ่มมีเบนดาโซล ควรรับประทานตอนท้องว่าง และเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืนเพราะตัวยาละลายยาก


4. พยาธิที่ขับถ่ายออกมาหลังกินยาถ่ายพยาธิจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่? 


พยาธิจะไม่มีชีวิตแล้ว เพราะยาถ่ายพยาธิจะออกฤทธิ์ทำให้พยาธิไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ อ่อนแรง หยุดเคลื่อนไหว และตายในที่สุด ก่อนจะถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ


5. ยาถ่ายพยาธิตัวตืดต้องกินต่อเนื่องกี่วัน? 


ยาถ่ายพยาธิตัวตืด สามารถรับประทานยากลุ่มนิโคลซาไมด์ ปริมาณ 2 กรัม 1 วัน ร่วมกับการรับประทานยาระบาย หรือยากลุ่มอัลเบนดาโซล ปริมาณ 400 มิลลิกรัม ติดต่อกัน 3 วัน อย่างไรก็ตามการรักษาพยาธิตัวตืดต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะหากมีอาการคลื่นไส้ อาจทำให้พยาธิย้อนกลับขึ้นไปและเข้าไปยังปอดหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


ทีมเภสัชกรของ Raksa
ปรึกษาเภสัชกรผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


ผู้เขียน
Raksa Content Team

ยาถ่ายพยาธิ (Anthelmintic Drugs)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ยาถ่ายพยาธิ คือยาที่ออกฤทธิ์ทำลายตัวพยาธิที่อาศัยอยู่ในร่างกายให้อ่อนแอลง และถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ

 • การกินยาถ่ายพยาธิ ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะยาแต่ละประเภทใช้รักษาพยาธิต่างชนิดกัน และยังมีวิธีการใช้ ขนาด และระยะเวลา ที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย

 • การป้องกันพยาธิที่ดี คือการหมั่นดูแลสุขอนามัย และปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่ไม่สะอาด มีแมลงตอม รับประทานผักและผลไม้ที่ไม่ล้าง หรือดื่มน้ำจากแหล่งที่ไม่สะอาดTable of Contents
ยาถ่ายพยาธิคืออะไร?
มาทำความเข้าใจก่อนว่า..พยาธิมีกี่ชนิด 
ตัวยาถ่ายพยาธิแต่ละสูตรใช้ในการถ่ายพยาธิชนิดใด?
ตัวอย่างชื่อทางการค้าของยาถ่ายพยาธิ  
เมื่อไหร่ถึงควรกินยาถ่ายพยาธิ 
รูปแบบของยาถ่ายพยาธิ  
ยาถ่ายพยาธิราคาเท่าไหร่?
วิธีใช้ยาถ่ายพยาธิ และปริมาณที่เหมาะสม
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยาถ่ายพยาธิ  
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับยาถ่ายพยาธิ  
ใช้ยาถ่ายพยาธิเกินขนาดควรทำอย่างไร?
การเก็บรักษายาถ่ายพยาธิ  
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยาถ่ายพยาธิ
  


ยาถ่ายพยาธิคืออะไร?  


ยาถ่ายพยาธิ (Anthelmintic Drugs) คือยาที่ช่วยทำลายและขับหนอนพยาธิที่อยู่ในทางเดินอาหาร เช่น พยาธิใบไม้ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด ให้ออกมาพร้อมกับการขับถ่ายอุจจาระ ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัย สะดวกในการใช้งานและได้ผลดี


แต่ข้อควรระวังคือต้องทานให้ถูกกับชนิดของพยาธิ ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะได้ผลดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าการรับประทานยาถ่ายพยาธิจะช่วยรักษาโรคพยาธิได้ แต่หากไม่ระมัดระวังรักษาความสะอาดและดูแลสุขอนามัยก็มีโอกาสกลับมาเป็นได้อีก


มาทำความเข้าใจก่อนว่า..พยาธิมีกี่ชนิด 


พยาธิแต่ละชนิด

พยาธิสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ


 • พยาธิตัวกลม (Roundworms, Nematodes) ลักษณะรูปทรงกลมยาวเหมือนไส้เดือน แต่ไม่มีปล้อง มีปากอยู่ส่วนปลาย ทางเดินอาหารตามยาวของลำตัว พบตั้งแต่ขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความยาว 1 เมตร มีทั้งที่อาศัยอยู่ในและนอกลำไส้ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวจี๊ด
 • พยาธิตัวตืด (Tapeworms) จะมีลักษณะแบนยาว เป็นปล้อง มีความยาวตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ไปจนถึง 30 เมตร สามารถอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ถึง 30 ปี มักเกาะอยู่ในลำไส้ เช่น พยาธิตืดหมูที่มักพบในเนื้อหมูดิบ และพยาธิตืดวัวที่มักพบในเนื้อวัวดิบ
 • พยาธิใบไม้ (Flukes) จะมีรูปทรงรีและแบนเหมือนใบไม้ ไม่มีปล้อง พบตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดยาว 2-3 นิ้ว มักเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบ สามารถแบ่งได้ตามตำแหน่งที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ เช่น พยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ปอด พยาธิใบไม้เลือด พยาธิใบไม้ในลำไส้

ตัวยาถ่ายพยาธิแต่ละสูตรใช้ในการถ่ายพยาธิชนิดใด? 


ยาถ่ายพยาธิแบบเม็ดรับประทาน

 • ปิเปอร์ราซีน (Piperazine) จะทำให้พยาธิอ่อนแรงและไม่สามารถเกาะอยู่ในระบบทางเดินอาหารได้ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน และพยาธิเส้นด้าย
 • พลาซิควอนเทล (Praziquantel) จะทำให้พยาธิอ่อนแรงเช่นเดียวกัน ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้ในตับ
 • ไพแรนเทล พาโมเอต (Pyrantel pamoate) จะทำให้กล้ามเนื้อของพยาธิหดเกร็งจนไม่สามารถเคลื่อนไหวไปยังส่วนต่างๆ ได้ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย และพยาธิปากขอ
 • อัลเบนดาโซล (Albendazole) สามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ครอบคลุมหลายชนิด ทั้งพยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้
 • มีเบนดาโซล (Mebendazole) จะเข้าไปทำลายพยาธิ ให้หยุดเคลื่อนไหวและตายลงในที่สุด ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลม และพยาธิตัวตืด
 • นิโคลซาไมด์ (Niclosamide) ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวตืด แต่ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้เพราะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงสูง
 • ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ เช่น พยาธิสตรองจิลอยด์หรืออีกชื่อคือพยาธิเส้นด้าย เป็นพยาธิตัวกลมในลำไส้เล็ก

ตัวอย่างชื่อทางการค้าของยาถ่ายพยาธิ  


 • กลุ่มปิเปอร์ราซีน (Piperazine) ได้แก่ แอนตีพาร์ (Antepar) เวอร์เมกซ์ (Vermex)
 • กลุ่มพลาซิควอนเทล (Praziquantel) ได้แก่ บิลทริไซด์ (Biltricide) พราควานเทล (Praquantel) พอนเทล (Pontel) พราไซต์ (Prazite)
 • กลุ่มไพแรนเทล พาโมเอต (Pyrantel pamoate) ได้แก่ คอมแบนทริน (Combantrin) ไพราแพม (Pyrapam)
 • กลุ่มอัลเบนดาโซล (Albendazole) ได้แก่ อัลเบน (Alben) อัลซอล (Alzol) ซีเบน (Zeben) เซนเทล (Zentel) ฟาเบนดาโซล (Pharbendazole)
 • กลุ่มมีเบนดาโซล (Mebendazole) ได้แก่ ฟูกาคาร์ (Fugacar) เบนดา (Benda) มีเบน (Meben)
 • กลุ่มนิโคลซาไมด์ (Niclosamide) ได้แก่ โยมีซาน (Yomesan) เวิร์มไมด์ (Vermmide) ทาพาไซด์ (Tapacide)
 • กลุ่มไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) ได้แก่ Ivermectina (ไอเวอร์เมคตินา)

เมื่อไหร่ถึงควรกินยาถ่ายพยาธิ 


ยาถ่ายพยาธิควรรับประทานเมื่อมีการตรวจวินิจฉัยชนิดของพยาธิแล้ว หากพบว่าร่างกายมีอาการที่ผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลงแม้พฤติกรรมการกินปกติ ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย อาเจียน คันทวารหนักหรือผิวหนังโดยรอบ มีผื่นคันหรือรอยบวมแดงตามผิวหนัง มีอาการซีดคล้ายภาวะโลหิตจาง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาด้วยการรับประทานยาถ่ายพยาธิให้ตรงตามชนิดของพยาธิ ทั้งนี้ความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับชนิด จำนวน และตำแหน่งที่พยาธิอาศัยอยู่ด้วย


รูปแบบของยาถ่ายพยาธิ  


 • ยาเม็ด มีทั้งแบบที่ผสมยาระบาย และไม่ผสมยาระบาย
 • ยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension) ควรเขย่าขวดก่อนรับประทานทุกครั้ง มักใช้สำหรับเด็ก

ยาถ่ายพยาธิราคาเท่าไหร่? 


ยาถ่ายพยาธิ ราคาเม็ดละ 10-50 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทและยี่ห้อของยา


buy drug online on raksa app

วิธีใช้ยาถ่ายพยาธิ และปริมาณที่เหมาะสม 


รับประทานยาถ่ายพยาธิเมื่อมีอาการหรือเสี่ยง

ยาถ่ายพยาธิใช้รับประทาน แต่ขนาด ปริมาณ และระยะเวลา ขึ้นอยู่กับชนิดของพยาธิ จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่ต่างออกไป เช่น เมื่อรับประทานยาถ่ายพยาธิตัวตืดไปแล้วมักจะมีอาการคลื่นไส้ หลังจากนั้น 2 ชั่วโมงจะต้องรับประทานยาถ่ายหรือยาระบายตาม เพื่อป้องกันไม่ให้พยาธิและไข่พยาธิย้อนขึ้นมาและอาจเสี่ยงเข้าปอด


ในขณะที่ยากลุ่มพลาซิควอนเทล จะคำนวณปริมาณในการรับประทานจากน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ส่วนยากลุ่มมีเบนดาโซล หากใช้รักษาพยาธิเส้นด้าย ให้รับประทานเพียง 1 เม็ด แต่หากใช้รักษาพยาธิแส้ม้า อาจต้องรับประทานวันละ 2 ครั้งต่อเนื่อง 3 วัน


การรับประทานยาถ่ายพยาธิ จะต้องรับประทานตามที่แพทย์หรือเภสัชกรกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งปริมาณต่อครั้งและระยะเวลาที่ต้องรับประทาน ไม่เช่นนั้นอาการก็จะไม่ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นได้อีก หลังจากใช้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารควบคู่ไปด้วย


ข้อควรระวังในการใช้ยาถ่ายพยาธิ  


 • ผู้ที่สามารถใช้ยาถ่ายพยาธิได้ 

ผู้ที่มีอาการบ่งชี้หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถรับประทานยาถ่ายพยาธิได้ เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อย แต่หากได้รับการตรวจหาชนิดของพยาธิก่อน จะช่วยให้สามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง


 • ผู้ที่ไม่ควรใช้ยาถ่ายพยาธิ  
  • ผู้ที่มีอาการแพ้ยาถ่ายพยาธิ ห้ามใช้เด็ดขาด หรือไม่ควรรับประทานเองต้องปรึกษาเภสัชกรก่อน

  • หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก ไม่ควรรับประทานยาถ่ายพยาธิ แต่หากสงสัยว่ามีพยาธิหรือมีอาการรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์โดยตรง ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เพราะยาบางชนิดห้ามใช้ขณะตั้งครรภ์ เช่น ยากลุ่มปิเปอร์ราซีน ยากลุ่มไพแรนเทล พาโมเอต และยากลุ่มพลาซิควอนเทล

  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต โรคลมชัก ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะโลหิตจาง

  • ยาถ่ายพยาธิบางตัวควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบประสาท

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยาถ่ายพยาธิ


วิงเวียนศีรษะเป็นผลข้างเคียงจากยาถ่ายพยาธิ

ยาถ่ายพยาธิอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงได้เล็กน้อย เช่น


 • ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดมวนท้อง ท้องเสีย
 • ง่วงซึม
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
 • เบื่ออาหาร

หากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงให้รีบไปพบแพทย์ และนอกจากนี้หากรับประทานยาถ่ายพยาธิเกินขนาดในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก และหมดสติได้


consult doctor

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับยาถ่ายพยาธิ  


ยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดมีข้อควรระวังที่ต่างกัน และตัวยาที่ไม่ควรใช้ระหว่างทำการรักษาโรคพยาธิ เช่น


 • ยากลุ่ม Barbiturates อย่างยา Phenobarbital, Butalbital
 • ยากลุ่ม Benzodiazepines อย่างยา Clonazepam, Lorazepam
 • ยากันชัก อย่าง Valproic acid, Carbamazepine, Phenytoin,
 • ยาต้านการการอักเสบ อย่ายา Dexamethasone

ใช้ยาถ่ายพยาธิเกินขนาดควรทำอย่างไร? 


เบื้องต้นให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีความผิดปกติคล้ายผลข้างเคียงจากยาและอาการแย่ลง ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีโดยนำยาที่รับประทานไปด้วย


การเก็บรักษายาถ่ายพยาธิ  


ควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิม และหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนความชื้น แสงแดด หรืออยู่ในอุณหภูมิที่สูงจนเกินไป ที่สำคัญควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยาถ่ายพยาธิ  


1. ทำไมเราจึงไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเอง? 


เพราะยาถ่ายพยาธิแต่ละประเภทใช้สำหรับการถ่ายพยาธิต่างชนิดกัน อีกทั้งปริมาณและระยะเวลาที่ใช้ยังต้องสัมพันธ์กับจำนวนพยาธิหรืออาการของโรค ดังนั้นหากใช้ยาผิดประเภทหรือรับประทานยาในจำนวนที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะไม่หายแล้วยังอาจเกิดอันตรายหรือมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาได้


2. เราควรกินยาถ่ายพยาธิทุกๆ ปีจริงหรือ? 


หากไม่มีอาการใดๆ และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ เช่น ชอบรับประทานของสุกๆ ดิบๆ เป็นประจำ ไม่ล้างผักผลไม้ก่อนรับประทาน ดื่มน้ำจากแหล่งที่ไม่สะอาด ก็ไม่มีความจำเป็นต้องกินยาถ่ายพยาธิทุกปี เพียงแค่ดูแลความสะอาดและสุขอนามัยก็จะช่วยป้องกันพยาธิได้


3. ยาถ่ายพยาธิควรกินก่อนหรือหลังอาหาร? 


ยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดมีวิธีการรับประทานที่ต่างกัน เช่น ยากลุ่มอัลเบนดาโซลและพลาซิควอนเทล ควรรับประทานพร้อมอาหาร ส่วนยากลุ่มมีเบนดาโซล ควรรับประทานตอนท้องว่าง และเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืนเพราะตัวยาละลายยาก


4. พยาธิที่ขับถ่ายออกมาหลังกินยาถ่ายพยาธิจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่? 


พยาธิจะไม่มีชีวิตแล้ว เพราะยาถ่ายพยาธิจะออกฤทธิ์ทำให้พยาธิไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ อ่อนแรง หยุดเคลื่อนไหว และตายในที่สุด ก่อนจะถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ


5. ยาถ่ายพยาธิตัวตืดต้องกินต่อเนื่องกี่วัน? 


ยาถ่ายพยาธิตัวตืด สามารถรับประทานยากลุ่มนิโคลซาไมด์ ปริมาณ 2 กรัม 1 วัน ร่วมกับการรับประทานยาระบาย หรือยากลุ่มอัลเบนดาโซล ปริมาณ 400 มิลลิกรัม ติดต่อกัน 3 วัน อย่างไรก็ตามการรักษาพยาธิตัวตืดต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะหากมีอาการคลื่นไส้ อาจทำให้พยาธิย้อนกลับขึ้นไปและเข้าไปยังปอดหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


ทีมเภสัชกรของ Raksa
ปรึกษาเภสัชกรผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล