MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin)

บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ยา Axoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน) เป็นยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ดังนั้นการเป็นไข้หวัด ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาอะม็อกซี่ 

 • ยาอะม็อกซีซิลลินสามารถลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดได้ หากต้องทานคู่กันควรใช้วิธีคุมกำเนิดแบบอื่นร่วมด้วย 

 • การใช้ยาอะม็อกซีซิลลีนเกินขนาด อาจทำให้เกิดอาการจุกเสียด แน่นท้อง ท้องเสีย หรืออาจรุนแรงถึงขั้นประสาทหลอนหรือมีอาการชัก จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้ง Table of Contents
Amoxicillin คือยาอะไร?
ชื่อทางการค้าของ Amoxicillin
การออกฤทธิ์ของยา Amoxicillin
รูปแบบของยา Amoxicillin
ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการทานยา Amoxicillin
ข้อควรระวังในการใช้ยา Amoxicillin
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amoxicillin
ตัวยาที่ไม่ควรทานคู่กับ Amoxicillin
ข้อปฏิบัติเมื่อใช้ยา Amoxicillin เกินขนาด
ข้อควรปฏิบัติหากลืมทานยา Amoxicillin
การเก็บรักษายา Amoxicillin
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amoxicillin


Amoxicillin คือยาอะไร?


Amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน) หรือ Amoxy (อะม็อกซี่) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หรือที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ (Antibiotic) จัดอยู่ในกลุ่มยาเพนนิซิลลิน ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด ทั้งบริเวณผิวหนัง หู จมูก ตา คอ ระบบหายใจ จนไปถึงระบบขับถ่าย เช่น โรคปอดติดเชื้อ หลอดลมอักเสบ โรคบาดทะยัก โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ทอนซิลอักเสบ แผลบริเวณผิวหนังบางจุด ฯลฯ ไม่สามารถใช้กับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส อย่างไข้หวัดหรือโรคหัดได้ 


ชื่อทางการค้าของยา Amoxicillin


 • อะม็อกซิคลาฟ (Amoksiklav) 
 • อะม็อกซี (Amoxy) 
 • จีพีโอ ม็อกซ์ (GPO Mox) 
 • คูแรม (Curam) 
 • ไดม็อกซิน (Dymoxin) 

การออกฤทธิ์ของยา Amoxicillin


ตัวยาอะม็อกซีซิลลีนจะออกฤทธิ์โดยการเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เชื้อตายและลดจำนวนลง แต่ยาจะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยทานยาในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ปริมาณยาในเลือดเพียงพอ และทานต่อเนื่องตามที่เภสัชกรแนะนำ 


รูปแบบของยา Amoxicillin


 • แบบแคปซูล หรือเป็นเม็ดยา เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ 
 • แบบน้ำเชื่อม ซึ่งจะมาในรูปแบบผง ต้องละลายน้ำก่อนรับประทาน เหมาะสำหรับเด็ก 
 • แบบฉีด เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ยาทานแล้วไม่ได้ผล หรือเชื้อดื้อยา 

วิธีใช้ยา Amoxicillin และปริมาณที่เหมาะสม


 • ผู้ใหญ่ : ครั้งละ 250 – 500 มิลลิกรัม ทานทุก 6 ชั่วโมง หรือวันละ 4 ครั้ง (เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน) 5 วันต่อเนื่อง สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้  
 • เด็ก : ครั้งละ 30 – 50 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 3 – 4 ครั้ง 

ยา amoxicillin

ข้อควรระวังในการใช้ยา Amoxicillin


 • ไม่ควรใช้ยากับคนที่มีประวัติการแพ้ยาอะม็อกซีซิลลินหรือยาในกลุ่มเพนนิซิลลินอื่นๆ  
 • ผู้ที่มีโรคหอบหืด และไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ยาหรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา 
 • ห้ามใช้ยาอะม็อกซี่ของตัวเองร่วมกับผู้อื่นแม้จะมีอาการป่วยด้วยโรคเดียวกัน เพราะระดับความรุนแรงหรือจำนวนเชื้อแบคทีเรียไม่เท่ากัน 
 • ควรทานยาให้ครบโดสตามที่เภสัชกรแจ้งไว้ เพื่อไม่ให้เชื้อดื้อยา 
 • ผู้ที่ต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนใช้ยาอะม็อกซี่โดยเฉพาะ ได้แก่ 

  1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetes) เพราะยาอะม็อกซี่จะทำให้ผลตรวจน้ำตาลในเลือดไม่ถูกต้อง

  2. ผู้ป่วยโรคไต (Kidney Disease) เพราะยาอะม็อกซี่ต้องใช้เวลาในการขับยาออกจากร่างกายนานกว่าปกติ

  3. ผู้ป่วยโรคจูบ (Kissing Disease) หรือ โรคโมโนนิวคลิโอซิส (Infectious Mononucleosis) เพราะการทานยาอะม็อกซี่สามารถทำให้เกิดผื่นมากยิ่งขึ้น

  4. สำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนตั้งครรภ์ การทานอะม็อกซี่ค่อนข้างปลอดภัย แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

buy drugs online via Raksa App

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amoxicillin


ยาอะม็อกซี่มีผลข้างเคียงน้อยมาก ในบางรายทานแล้วอาจรู้สึกจุกเสียด แน่นท้อง หรือท้องเสีย แต่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา สามารถทานต่อได้จนครบโดส ในรายที่ท้องเสียรุนแรง ให้ปรึกษาแพทย์และห้ามทานยาแก้ท้องเสียที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ 


ยาที่ไม่ควรใช้คู่กับยา Amoxicillin


ยาที่ไม่ควรทานคู่กับยา Amoxicillin เนื่องจากจะทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงจากการทาน Amoxicillin ได้แก่


 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงสูง : Antimicrobial และวัคซีนไทฟอยด์  
 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงปานกลาง : Methotrexate และ Penicillin 
 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงต่ำ : Penicillin, Probenecid และ Oral Contraceptive 

ใช้ยา Amoxicillin เกินขนาดควรทำอย่างไร?


การทานยา Amoxicillin เกินขนาด อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง หรือท้องเสียได้ ควรรีบพบแพทย์ และหากทานในปริมาณมากจนเกิดพิษต่อร่างกาย จะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย ประสาทหลอน หรือเกิดอาการชักได้ รวมถึงอาจมีอาการติดเชื้อยีสต์ในช่องคลอด 


ลืมกินยา Amoxicillin ควรทำอย่างไร?


หากนึกขึ้นได้ว่าลืมทาน สามารถทานโดสนั้นได้ทันที ยกเว้นว่านึกขึ้นได้ตอนที่ใกล้จะต้องทานโดสต่อไป หากเป็นกรณีนี้ให้เว้นโดสนั้นไปเลย และทานยาโดสถัดไป ห้ามทาน 2 โดสพร้อมกันเพื่อทดแทนเด็ดขาด  


การเก็บรักษายา Amoxicillin


 • เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ห้ามโดนแสงแดดและความชื้น 
 • เก็บให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง 
 • ยา Amoxicillin สำหรับเด็กที่ละลายน้ำแล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เพื่อชะลอความเสื่อมประสิทธิภาพของยา 
 • หากยาหมดอายุแล้วห้ามทิ้งลงชักโครกหรือท่อระบายน้ำ  
 • ยาแต่ละยี่ห้ออาจมีวิธีการเก็บรักษาแตกต่างกัน สามารถสอบถามเภสัชกรก่อนได้ 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amoxicillin


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amoxicillin

1. กินยาอะม็อกซีซิลลินแต่ไม่ดีขึ้น เปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นได้หรือไม่?


ในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ หากแพทย์มีการตรวจเชื้อและพบว่าไม่สามารถใช้อะม็อกซีซิลลินในการรักษา สามารถเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นได้ และไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเอง เพราะเราไม่รู้ว่าโรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ หากเป็นโรคเกิดจากไวรัสแต่ทานยาอะม็อกซีซิลลิน ทำให้อาการไม่ดีขึ้น และเชื้ออาจดื้อยาได้ การรักษาให้หายก็ยากขึ้น 


2. ทำไมต้องทานยา Amoxicillin ให้หมดตามคำแนะนำของเภสัชกร?


เนื่องจากเภสัชกรได้คำนวณปริมาณตัวยาและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อไว้ให้แล้ว ผู้ป่วยบางคนเมื่อมีอาการดีขึ้นก็หยุดทานยาเอง ทำให้ได้รับยาไม่ครบโดส ซึ่งเชื้อแบคทีเรียอาจหลงเหลืออยู่ในร่างกายเพียงแค่ไม่แสดงอาการ เมื่อร่างกายอ่อนแอลงก็สามารถกลับไปเป็นโรคนั้นได้อีก นอกจากนี้ยังส่งผลให้เชื้อดื้อยา และยังส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนำเชื้ออื่นๆ ดื้อยาตามไปด้วย การรักษาโรคในครั้งต่อไปจึงต้องใช้ยาที่แรงขึ้น 


3. ถ้าแพ้ยา Amoxicillin สามารถทานยาตัวไหนแทนได้บ้าง? 


ผู้ที่แพ้ Amoxicillin ไม่ควรใช้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน อย่าง Penicillins (เพนนิซิลลิน) Cephalosporins (เซฟาโลสปอริน) หรือ Carbapenems (คาร์บาเพเนม) แต่สามารถทานยาปฏิชีวนะกลุ่มอื่นแทนได้ ไม่ว่าจะเป็น Clarithromycin (คลาริโทรมัยซิน) Doxycycline (ด็อกซีไซคลิน) Erythromycin (อิริโทรมัยซิน) 


4. สามารถกินยาคุมกำเนิดควบคู่กับ Amoxicillin ได้หรือไม่?


ทานได้ แต่การทานยา Amoxicillin พร้อมกับการทานยาคุมกำเนิด อาจทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลง ดังนั้นหากจำเป็นต้องทานยา Amoxicillin ควรหาวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นแทน 


5. Amoxy รักษาสิวได้จริงหรือไม่?


ใช้ได้ แต่ควรใช้ร่วมกับยารักษาสิวชนิดอื่นด้วย และควรให้แพทย์วินิจฉัยปริมาณของตัวยา รวมถึงระยะเวลาในการรักษา ต้องไม่น้อยกว่า 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 – 6 เดือน ถ้าเกินจากนี้และยังไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 


chat with our pharmacist free✅ ตรวจสอบข้อมูลโดยแพทย์หญิงจิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ (GP)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


ผู้เขียน
Raksa Content Team

อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin)

บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ยา Axoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน) เป็นยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ดังนั้นการเป็นไข้หวัด ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสจึงไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาอะม็อกซี่ 

 • ยาอะม็อกซีซิลลินสามารถลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดได้ หากต้องทานคู่กันควรใช้วิธีคุมกำเนิดแบบอื่นร่วมด้วย 

 • การใช้ยาอะม็อกซีซิลลีนเกินขนาด อาจทำให้เกิดอาการจุกเสียด แน่นท้อง ท้องเสีย หรืออาจรุนแรงถึงขั้นประสาทหลอนหรือมีอาการชัก จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้ง Table of Contents
Amoxicillin คือยาอะไร?
ชื่อทางการค้าของ Amoxicillin
การออกฤทธิ์ของยา Amoxicillin
รูปแบบของยา Amoxicillin
ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการทานยา Amoxicillin
ข้อควรระวังในการใช้ยา Amoxicillin
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amoxicillin
ตัวยาที่ไม่ควรทานคู่กับ Amoxicillin
ข้อปฏิบัติเมื่อใช้ยา Amoxicillin เกินขนาด
ข้อควรปฏิบัติหากลืมทานยา Amoxicillin
การเก็บรักษายา Amoxicillin
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amoxicillin


Amoxicillin คือยาอะไร?


Amoxicillin (อะม็อกซีซิลลิน) หรือ Amoxy (อะม็อกซี่) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หรือที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ (Antibiotic) จัดอยู่ในกลุ่มยาเพนนิซิลลิน ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด ทั้งบริเวณผิวหนัง หู จมูก ตา คอ ระบบหายใจ จนไปถึงระบบขับถ่าย เช่น โรคปอดติดเชื้อ หลอดลมอักเสบ โรคบาดทะยัก โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ทอนซิลอักเสบ แผลบริเวณผิวหนังบางจุด ฯลฯ ไม่สามารถใช้กับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส อย่างไข้หวัดหรือโรคหัดได้ 


ชื่อทางการค้าของยา Amoxicillin


 • อะม็อกซิคลาฟ (Amoksiklav) 
 • อะม็อกซี (Amoxy) 
 • จีพีโอ ม็อกซ์ (GPO Mox) 
 • คูแรม (Curam) 
 • ไดม็อกซิน (Dymoxin) 

การออกฤทธิ์ของยา Amoxicillin


ตัวยาอะม็อกซีซิลลีนจะออกฤทธิ์โดยการเข้าไปทำลายผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เชื้อตายและลดจำนวนลง แต่ยาจะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยทานยาในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ปริมาณยาในเลือดเพียงพอ และทานต่อเนื่องตามที่เภสัชกรแนะนำ 


รูปแบบของยา Amoxicillin


 • แบบแคปซูล หรือเป็นเม็ดยา เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ 
 • แบบน้ำเชื่อม ซึ่งจะมาในรูปแบบผง ต้องละลายน้ำก่อนรับประทาน เหมาะสำหรับเด็ก 
 • แบบฉีด เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ยาทานแล้วไม่ได้ผล หรือเชื้อดื้อยา 

วิธีใช้ยา Amoxicillin และปริมาณที่เหมาะสม


 • ผู้ใหญ่ : ครั้งละ 250 – 500 มิลลิกรัม ทานทุก 6 ชั่วโมง หรือวันละ 4 ครั้ง (เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน) 5 วันต่อเนื่อง สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้  
 • เด็ก : ครั้งละ 30 – 50 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 3 – 4 ครั้ง 

ยา amoxicillin

ข้อควรระวังในการใช้ยา Amoxicillin


 • ไม่ควรใช้ยากับคนที่มีประวัติการแพ้ยาอะม็อกซีซิลลินหรือยาในกลุ่มเพนนิซิลลินอื่นๆ  
 • ผู้ที่มีโรคหอบหืด และไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ยาหรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา 
 • ห้ามใช้ยาอะม็อกซี่ของตัวเองร่วมกับผู้อื่นแม้จะมีอาการป่วยด้วยโรคเดียวกัน เพราะระดับความรุนแรงหรือจำนวนเชื้อแบคทีเรียไม่เท่ากัน 
 • ควรทานยาให้ครบโดสตามที่เภสัชกรแจ้งไว้ เพื่อไม่ให้เชื้อดื้อยา 
 • ผู้ที่ต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนใช้ยาอะม็อกซี่โดยเฉพาะ ได้แก่ 

  1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetes) เพราะยาอะม็อกซี่จะทำให้ผลตรวจน้ำตาลในเลือดไม่ถูกต้อง

  2. ผู้ป่วยโรคไต (Kidney Disease) เพราะยาอะม็อกซี่ต้องใช้เวลาในการขับยาออกจากร่างกายนานกว่าปกติ

  3. ผู้ป่วยโรคจูบ (Kissing Disease) หรือ โรคโมโนนิวคลิโอซิส (Infectious Mononucleosis) เพราะการทานยาอะม็อกซี่สามารถทำให้เกิดผื่นมากยิ่งขึ้น

  4. สำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนตั้งครรภ์ การทานอะม็อกซี่ค่อนข้างปลอดภัย แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

buy drugs online via Raksa App

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amoxicillin


ยาอะม็อกซี่มีผลข้างเคียงน้อยมาก ในบางรายทานแล้วอาจรู้สึกจุกเสียด แน่นท้อง หรือท้องเสีย แต่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา สามารถทานต่อได้จนครบโดส ในรายที่ท้องเสียรุนแรง ให้ปรึกษาแพทย์และห้ามทานยาแก้ท้องเสียที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ 


ยาที่ไม่ควรใช้คู่กับยา Amoxicillin


ยาที่ไม่ควรทานคู่กับยา Amoxicillin เนื่องจากจะทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงจากการทาน Amoxicillin ได้แก่


 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงสูง : Antimicrobial และวัคซีนไทฟอยด์  
 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงปานกลาง : Methotrexate และ Penicillin 
 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงต่ำ : Penicillin, Probenecid และ Oral Contraceptive 

ใช้ยา Amoxicillin เกินขนาดควรทำอย่างไร?


การทานยา Amoxicillin เกินขนาด อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง หรือท้องเสียได้ ควรรีบพบแพทย์ และหากทานในปริมาณมากจนเกิดพิษต่อร่างกาย จะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย ประสาทหลอน หรือเกิดอาการชักได้ รวมถึงอาจมีอาการติดเชื้อยีสต์ในช่องคลอด 


ลืมกินยา Amoxicillin ควรทำอย่างไร?


หากนึกขึ้นได้ว่าลืมทาน สามารถทานโดสนั้นได้ทันที ยกเว้นว่านึกขึ้นได้ตอนที่ใกล้จะต้องทานโดสต่อไป หากเป็นกรณีนี้ให้เว้นโดสนั้นไปเลย และทานยาโดสถัดไป ห้ามทาน 2 โดสพร้อมกันเพื่อทดแทนเด็ดขาด  


การเก็บรักษายา Amoxicillin


 • เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ห้ามโดนแสงแดดและความชื้น 
 • เก็บให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง 
 • ยา Amoxicillin สำหรับเด็กที่ละลายน้ำแล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เพื่อชะลอความเสื่อมประสิทธิภาพของยา 
 • หากยาหมดอายุแล้วห้ามทิ้งลงชักโครกหรือท่อระบายน้ำ  
 • ยาแต่ละยี่ห้ออาจมีวิธีการเก็บรักษาแตกต่างกัน สามารถสอบถามเภสัชกรก่อนได้ 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amoxicillin


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amoxicillin

1. กินยาอะม็อกซีซิลลินแต่ไม่ดีขึ้น เปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นได้หรือไม่?


ในกรณีที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ หากแพทย์มีการตรวจเชื้อและพบว่าไม่สามารถใช้อะม็อกซีซิลลินในการรักษา สามารถเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นได้ และไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเอง เพราะเราไม่รู้ว่าโรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ หากเป็นโรคเกิดจากไวรัสแต่ทานยาอะม็อกซีซิลลิน ทำให้อาการไม่ดีขึ้น และเชื้ออาจดื้อยาได้ การรักษาให้หายก็ยากขึ้น 


2. ทำไมต้องทานยา Amoxicillin ให้หมดตามคำแนะนำของเภสัชกร?


เนื่องจากเภสัชกรได้คำนวณปริมาณตัวยาและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อไว้ให้แล้ว ผู้ป่วยบางคนเมื่อมีอาการดีขึ้นก็หยุดทานยาเอง ทำให้ได้รับยาไม่ครบโดส ซึ่งเชื้อแบคทีเรียอาจหลงเหลืออยู่ในร่างกายเพียงแค่ไม่แสดงอาการ เมื่อร่างกายอ่อนแอลงก็สามารถกลับไปเป็นโรคนั้นได้อีก นอกจากนี้ยังส่งผลให้เชื้อดื้อยา และยังส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนำเชื้ออื่นๆ ดื้อยาตามไปด้วย การรักษาโรคในครั้งต่อไปจึงต้องใช้ยาที่แรงขึ้น 


3. ถ้าแพ้ยา Amoxicillin สามารถทานยาตัวไหนแทนได้บ้าง? 


ผู้ที่แพ้ Amoxicillin ไม่ควรใช้ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน อย่าง Penicillins (เพนนิซิลลิน) Cephalosporins (เซฟาโลสปอริน) หรือ Carbapenems (คาร์บาเพเนม) แต่สามารถทานยาปฏิชีวนะกลุ่มอื่นแทนได้ ไม่ว่าจะเป็น Clarithromycin (คลาริโทรมัยซิน) Doxycycline (ด็อกซีไซคลิน) Erythromycin (อิริโทรมัยซิน) 


4. สามารถกินยาคุมกำเนิดควบคู่กับ Amoxicillin ได้หรือไม่?


ทานได้ แต่การทานยา Amoxicillin พร้อมกับการทานยาคุมกำเนิด อาจทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลง ดังนั้นหากจำเป็นต้องทานยา Amoxicillin ควรหาวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นแทน 


5. Amoxy รักษาสิวได้จริงหรือไม่?


ใช้ได้ แต่ควรใช้ร่วมกับยารักษาสิวชนิดอื่นด้วย และควรให้แพทย์วินิจฉัยปริมาณของตัวยา รวมถึงระยะเวลาในการรักษา ต้องไม่น้อยกว่า 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 – 6 เดือน ถ้าเกินจากนี้และยังไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 


chat with our pharmacist free✅ ตรวจสอบข้อมูลโดยแพทย์หญิงจิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ (GP)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล