MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

แอมโลดิปีน (Amlodipine)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ยา Amlodipine คือ ยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) ที่ช่วยคลายหลอดเลือด ลดการแน่นหน้าอก ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวายและปัญหาเกี่ยวกับไต

 • ยา Amlodipine เป็นยาที่มีผลข้างเคียงหลายระดับ หลักการใช้ยาควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ ห้ามซื้อยามารับประทานเอง

 • ยา Amlodipine มีขนาด 2.5 มิลลิกรัม 5 มิลลิกรัม และ 10 มิลลิกรัม ซึ่งการใช้ยาขึ้นอยู่กับอายุ อาการเจ็บป่วย ประวัติการเจ็บป่วย ซึ่งควรอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์เท่านั้นTable of Contents
Amlodipine คืออะไร?
ชื่อทางการค้าของยา Amlodipine
การออกฤทธิ์ของยา Amlodipine
รูปแบบของยา Amlodipine
ยา Amlodipine ราคาเท่าไหร่?
วิธีใช้ยา Amlodipine และปริมาณที่เหมาะสม
ข้อควรระวังในการใช้ยา Amlodipine
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amlodipine
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Amlodipine
ใช้ยา Amlodipine เกินขนาดควรทำอย่างไร?
ลืมกินยา Amlodipine ควรทำอย่างไร?
การเก็บรักษายา Amlodipine
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amlodipine


Amlodipine คือยาอะไร?


Amlodipine (แอมโลดิปีน) คือ ยาที่มีส่วนช่วยคลายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น จัดอยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) ที่ใช้ในการรักษาอาการโรคความดันโลหิตสูง ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย ปัญหาเกี่ยวกับไต อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหลอดเลือดแดงตีบ


ชื่อทางการค้าของยา Amlodipine


ชื่อทางการค้าของ Amlodipine คือ Norvasc


ยา norvasc amlopidine

การออกฤทธิ์ของยา Amlodipine


ยา Amlodipine อยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) ที่มีบทบาทในการยับยั้งไม่ให้แคลเซียมเข้าไปในเนื้อเยื้อและในหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงจึงคลายตัวทำให้เลือดไหลเวียนสะดวก ความดันโลหิตจึงลดต่ำลงและช่วยลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถบรรเทาอาการแน่นอกในผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดแดงตีบ การกินยา Amlodipine จะมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์เต็มที่ประมาณ 2 สัปดาห์ หากมีการปรับยาควรรอหลังครบ 2 สัปดาห์


รูปแบบของยา Amlodipine


ยา Amlodipine เป็นยาชนิดเม็ดสำหรับรับประทาน ขนาด 2.5, 5 และ 10 มิลลิกรัม ซึ่งการใช้ยาจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่สามารถซื้อมารับประทานเองได้


ยา Amlodipine ราคาเท่าไหร่?


ยา Amlodipine มีขายในปริมาณ 5 มิลลิกรัมและ 10 มิลลิกรัม ราคากลางของยา Amlodipine ตามกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา (National Drug Information) ได้กำหนดราคายา Amlodipine 5 มิลลิกรัม 1 เม็ด ราคา 0.9 บาท/หน่วย ยา Amlodipine 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด ราคา 1.13 บาท/หน่วย ทั้งนี้ราคาขายตามร้านขายยาและโรงพยาบาลจะมีราคาที่แตกต่างออกไป เช่น ยา Amlodipine 5 มิลลิกรัม 1 เม็ด ราคา 9 บาท/หน่วย ยา Amlodipine 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด ราคา 12 บาท/หน่วย


วิธีใช้ยา Amlodipine และปริมาณที่เหมาะสม


การใช้ยา Amlodipine ตามปริมาณต่างๆ ขึ้นอยู่กับ อายุ ลักษณะอาการของโรค ความรุนแรงของโรค โรคข้างเคียง ซึ่งมีหลักการในการใช้ยาดังนี้


1. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง


 • ผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) : ใช้ยาขนาด 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง ถ้าหากหลัง 7-14 วัน ความดันโลหิตยังไม่ลดลงแพทย์จะปรับขนาดยาให้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน

 • เด็ก (อายุ 6-17 ปี) : ใช้ยาขนาด 2.5-5 มิลลิกรัม วันละครั้ง สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่สามารถใช้ยาชนิดนี้ได้

 • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : ใช้ยาขนาด 2.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัมทุก 7-14 วัน แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน

2. ผู้ที่มีอาการแน่นอกเรื้อรัง


 • ผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) : ใช้ยาขนาด 5-10 มิลลิกรัม วันละครั้ง

 • เด็ก (อายุ 6-17 ปี) : ยังไม่อนุญาตให้ใช้ในเด็ก

 • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : ใช้ยาขนาด 2.5-10 มิลลิกรัม วันละครั้ง

3. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ


ในผู้ป่วยที่ตับมีปัญหาควรใช้ยาขนาด 2.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง เนื่องจากตับของผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ทำให้หลังจากกินยา Amlodipine จะมียาตกค้างอยู่ในร่างกายนานกว่าปกติ อาจทำให้เกิดผลค้างเคียงที่รุนแรงต่อร่างกาย


buy drug online on raksa app

ข้อควรระวังในการใช้ยา Amlodipine


 • ผู้ที่มีอาการแพ้ยา Amlodipine หรือยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์อื่นๆ เช่น Nisoldipine, Nifedipine ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนทุกครั้ง

 • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการทานยา Amlodipine เพราะจะทำให้อาการวิงเวียนศีรษะรุนแรงขึ้น

 • หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา Amlodipine ทุกครั้ง

 • ผู้ที่สามารถใช้ยาได้
  • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
  • ผู้ที่มีอาการแน่นอกเรื้อรัง

 • ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ : เนื่องจากตับมีหน้าที่ขับสารพิษและยาต่างๆ หากตับผู้ป่วยมีปัญหาจะส่งผลให้ยา Amlodipine ตกค้างในร่างกาย ฉะนั้นแพทย์จึงต้องจ่ายยาให้ในปริมาณที่ลดลง

  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ : ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ เพราะยา Amlodipine จะส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำ เจ็บหน้าอก หรือหัวใจวายได้

  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

ยา amlopidine

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amlodipine


ผลข้างเคียงทั่วไป


อาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่รุนแรงและจะหายไปเองในไม่กี่วัน แต่หากอาการรุนแรงขึ้นให้ไปพบแพทย์


 • เกิดอาการบวมที่ขาหรือข้อเท้า
 • รู้สึกร้อนๆ ที่ใบหน้า
 • เหนื่อยล้า หรือง่วงซึม
 • ปวดท้อง
 • ท้องร่วง
 • คลื่นไส้
 • วิงเวียนศีรษะ
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติ
 • ผมร่วง

อาการข้างเคียงรุนแรงหลังการใช้ยา


ถ้ามีอาการรุนแรงเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ เพื่อจะได้เข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที


 • ความดันโลหิตต่ำ ผู้ป่วยมักจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ มึนหัว เป็นลม
 • มีอาการเจ็บหน้าอกซึ่งจะทำให้เกิดหัวใจวายไว้
 • หายใจถี่ หรือหายใจตื้น
 • เหนื่อยง่าย
 • เหงื่อออก
 • คลื่นไส้
 • มึนหัวรุนแรง

consult doctor

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Amlodipine


การใช้ยา Amlodipine ร่วมกับยาชนิดอื่น อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาร่วมกับยาอื่นส่งผลให้อาการของผู้ป่วยรุนแรงขึ้น เช่น


ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงมาก


 • Dantrolene เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อ

ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงปานกลาง


 • Diltiazem เป็นยาช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว
 • Idelalisib เป็นยารักษาโรคมะเร็ง
 • Ivacaftor เป็นยารักษาโรคปอดเรื้อรัง
 • Nefazodone เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า
 • Simvastatin เป็นยาลดไขมันในเลือด

ใช้ยา Amlodipine เกินขนาดควรทำอย่างไร?


หากผู้ป่วยกินยา Amlodipine เกินขนาด ควรสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายตัวเอง หากมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันที ทางที่ดีผู้ป่วยไม่ควรกินยา Amlodipine เกินขนาดที่แพทย์กำหนด


ลืมกินยา Amlodipine ควรทำอย่างไร?


หากผู้ป่วยลืมกินยาหลังจากเวลาปกติไม่เกิน 12 ชั่วโมง ผู้ป่วยควรรีบกินยาทันที หากลืมกินยาเกิน 12 ชั่วโมงแล้วผู้ป่วยควรข้ามการกินยาในครั้งนั้นๆ ไปเลย เมื่อถึงครั้งถัดไปก็กินยาตามเวลาปกติและปริมาณเท่าเดิม ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 โดส เพราะจะเกินปริมาณที่แพทย์กำหนดและอาจส่งผลข้างเคียงรุนแรง


การเก็บรักษายา Amlodipine


การเก็บรักษายา Amlodipine จะต้องเก็บรักษาให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการเสื่อมของสรรพคุณยาและความเข้าใจผิดในการใช้ยา มีวิธีการเก็บรักษาดังนี้


 • เก็บในภาชนะปิดสนิทและควรมีรายละเอียดการใช้ยากำกับไว้ในภาชนะ เพื่อลดความสับสนในการใช้ยา
 • เก็บยาในบริเวณที่แห้งสนิท ห้ามให้ยาสัมผัสความชื้นและแสงแดด
 • เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

chat with our pharmacist free

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amlodipine


1. ยา Amlodipine เป็นยาอันตรายหรือไม่?


ยา Amlodipine ถือเป็นยาอันตรายและต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้น เป็นยาที่ช่วยเรื่องความดันโลหิตและอาการแน่นหน้าอก มีผลข้างเคียงหลายระดับตั้งแต่ระดับปกติจนถึงระดับรุนแรง อาจส่งผลให้เกิดหัวใจวายได้


2. Amlodipine กินแล้วปวดหัว ปกติหรือไม่ ควรทำอย่างไร?


อาการปวดหัวหลังจากกินยา Amlodipine เป็นอาการผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป ถือเป็นอาการที่ไม่รุนแรงสามารถหายไปได้เองในไม่กี่วัน แต่ถ้าหากมีอาการปวดหัวรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ทันที


3. Amlodipine ซื้อกินเองได้ไหม?


การใช้ยา Amlodipine ไม่สามารถซื้อเองได้ ต้องแพทย์และเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้หลังจากวินิจฉัยโรคและอาการแล้ว เนื่องจากปริมาณและระยะเวลาในการทานแตกต่างกันไปตามโรค ความรุนแรงของอาการ และอายุของผู้ป่วย


4. Amlodipine 5 mg ซื้อที่ไหน?


การรับยา Amlodipine จะต้องได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ซึ่งสามารถซื้อยาได้ตามโรงพยาบาลและร้านขายยา


5. Amlodipine กินแล้วผมร่วง ปกติหรือไม่?


ยา Amlodipine ทำให้เกิดผลข้างเคียงคือ ผมหลุดร่วงได้ ซึ่งเป็นอาการปกติที่พบ ผู้ป่วยบางคนจึงหายาลดผมขาดหลุดร่วงมากินร่วมด้วย แต่การใช้ยาอื่นควรมีการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปฏิกิริยาและผลข้างเคียงของยาตามอาการผู้ป่วยแต่ละคน
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์

พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ (GP)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


ผู้เขียน
Raksa Content Team

แอมโลดิปีน (Amlodipine)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ยา Amlodipine คือ ยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) ที่ช่วยคลายหลอดเลือด ลดการแน่นหน้าอก ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวายและปัญหาเกี่ยวกับไต

 • ยา Amlodipine เป็นยาที่มีผลข้างเคียงหลายระดับ หลักการใช้ยาควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ ห้ามซื้อยามารับประทานเอง

 • ยา Amlodipine มีขนาด 2.5 มิลลิกรัม 5 มิลลิกรัม และ 10 มิลลิกรัม ซึ่งการใช้ยาขึ้นอยู่กับอายุ อาการเจ็บป่วย ประวัติการเจ็บป่วย ซึ่งควรอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์เท่านั้นTable of Contents
Amlodipine คืออะไร?
ชื่อทางการค้าของยา Amlodipine
การออกฤทธิ์ของยา Amlodipine
รูปแบบของยา Amlodipine
ยา Amlodipine ราคาเท่าไหร่?
วิธีใช้ยา Amlodipine และปริมาณที่เหมาะสม
ข้อควรระวังในการใช้ยา Amlodipine
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amlodipine
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Amlodipine
ใช้ยา Amlodipine เกินขนาดควรทำอย่างไร?
ลืมกินยา Amlodipine ควรทำอย่างไร?
การเก็บรักษายา Amlodipine
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amlodipine


Amlodipine คือยาอะไร?


Amlodipine (แอมโลดิปีน) คือ ยาที่มีส่วนช่วยคลายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น จัดอยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) ที่ใช้ในการรักษาอาการโรคความดันโลหิตสูง ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย ปัญหาเกี่ยวกับไต อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหลอดเลือดแดงตีบ


ชื่อทางการค้าของยา Amlodipine


ชื่อทางการค้าของ Amlodipine คือ Norvasc


ยา norvasc amlopidine

การออกฤทธิ์ของยา Amlodipine


ยา Amlodipine อยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Calcium Channel Blocker) ที่มีบทบาทในการยับยั้งไม่ให้แคลเซียมเข้าไปในเนื้อเยื้อและในหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงจึงคลายตัวทำให้เลือดไหลเวียนสะดวก ความดันโลหิตจึงลดต่ำลงและช่วยลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถบรรเทาอาการแน่นอกในผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดแดงตีบ การกินยา Amlodipine จะมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์เต็มที่ประมาณ 2 สัปดาห์ หากมีการปรับยาควรรอหลังครบ 2 สัปดาห์


รูปแบบของยา Amlodipine


ยา Amlodipine เป็นยาชนิดเม็ดสำหรับรับประทาน ขนาด 2.5, 5 และ 10 มิลลิกรัม ซึ่งการใช้ยาจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่สามารถซื้อมารับประทานเองได้


ยา Amlodipine ราคาเท่าไหร่?


ยา Amlodipine มีขายในปริมาณ 5 มิลลิกรัมและ 10 มิลลิกรัม ราคากลางของยา Amlodipine ตามกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา (National Drug Information) ได้กำหนดราคายา Amlodipine 5 มิลลิกรัม 1 เม็ด ราคา 0.9 บาท/หน่วย ยา Amlodipine 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด ราคา 1.13 บาท/หน่วย ทั้งนี้ราคาขายตามร้านขายยาและโรงพยาบาลจะมีราคาที่แตกต่างออกไป เช่น ยา Amlodipine 5 มิลลิกรัม 1 เม็ด ราคา 9 บาท/หน่วย ยา Amlodipine 10 มิลลิกรัม 1 เม็ด ราคา 12 บาท/หน่วย


วิธีใช้ยา Amlodipine และปริมาณที่เหมาะสม


การใช้ยา Amlodipine ตามปริมาณต่างๆ ขึ้นอยู่กับ อายุ ลักษณะอาการของโรค ความรุนแรงของโรค โรคข้างเคียง ซึ่งมีหลักการในการใช้ยาดังนี้


1. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง


 • ผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) : ใช้ยาขนาด 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง ถ้าหากหลัง 7-14 วัน ความดันโลหิตยังไม่ลดลงแพทย์จะปรับขนาดยาให้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน

 • เด็ก (อายุ 6-17 ปี) : ใช้ยาขนาด 2.5-5 มิลลิกรัม วันละครั้ง สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่สามารถใช้ยาชนิดนี้ได้

 • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : ใช้ยาขนาด 2.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัมทุก 7-14 วัน แต่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน

2. ผู้ที่มีอาการแน่นอกเรื้อรัง


 • ผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) : ใช้ยาขนาด 5-10 มิลลิกรัม วันละครั้ง

 • เด็ก (อายุ 6-17 ปี) : ยังไม่อนุญาตให้ใช้ในเด็ก

 • ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) : ใช้ยาขนาด 2.5-10 มิลลิกรัม วันละครั้ง

3. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ


ในผู้ป่วยที่ตับมีปัญหาควรใช้ยาขนาด 2.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง เนื่องจากตับของผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ทำให้หลังจากกินยา Amlodipine จะมียาตกค้างอยู่ในร่างกายนานกว่าปกติ อาจทำให้เกิดผลค้างเคียงที่รุนแรงต่อร่างกาย


buy drug online on raksa app

ข้อควรระวังในการใช้ยา Amlodipine


 • ผู้ที่มีอาการแพ้ยา Amlodipine หรือยาในกลุ่มแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์อื่นๆ เช่น Nisoldipine, Nifedipine ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนทุกครั้ง

 • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการทานยา Amlodipine เพราะจะทำให้อาการวิงเวียนศีรษะรุนแรงขึ้น

 • หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา Amlodipine ทุกครั้ง

 • ผู้ที่สามารถใช้ยาได้
  • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
  • ผู้ที่มีอาการแน่นอกเรื้อรัง

 • ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ : เนื่องจากตับมีหน้าที่ขับสารพิษและยาต่างๆ หากตับผู้ป่วยมีปัญหาจะส่งผลให้ยา Amlodipine ตกค้างในร่างกาย ฉะนั้นแพทย์จึงต้องจ่ายยาให้ในปริมาณที่ลดลง

  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ : ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ เพราะยา Amlodipine จะส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำ เจ็บหน้าอก หรือหัวใจวายได้

  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

ยา amlopidine

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amlodipine


ผลข้างเคียงทั่วไป


อาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่รุนแรงและจะหายไปเองในไม่กี่วัน แต่หากอาการรุนแรงขึ้นให้ไปพบแพทย์


 • เกิดอาการบวมที่ขาหรือข้อเท้า
 • รู้สึกร้อนๆ ที่ใบหน้า
 • เหนื่อยล้า หรือง่วงซึม
 • ปวดท้อง
 • ท้องร่วง
 • คลื่นไส้
 • วิงเวียนศีรษะ
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติ
 • ผมร่วง

อาการข้างเคียงรุนแรงหลังการใช้ยา


ถ้ามีอาการรุนแรงเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ เพื่อจะได้เข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที


 • ความดันโลหิตต่ำ ผู้ป่วยมักจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ มึนหัว เป็นลม
 • มีอาการเจ็บหน้าอกซึ่งจะทำให้เกิดหัวใจวายไว้
 • หายใจถี่ หรือหายใจตื้น
 • เหนื่อยง่าย
 • เหงื่อออก
 • คลื่นไส้
 • มึนหัวรุนแรง

consult doctor

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Amlodipine


การใช้ยา Amlodipine ร่วมกับยาชนิดอื่น อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาร่วมกับยาอื่นส่งผลให้อาการของผู้ป่วยรุนแรงขึ้น เช่น


ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงมาก


 • Dantrolene เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อ

ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงปานกลาง


 • Diltiazem เป็นยาช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว
 • Idelalisib เป็นยารักษาโรคมะเร็ง
 • Ivacaftor เป็นยารักษาโรคปอดเรื้อรัง
 • Nefazodone เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า
 • Simvastatin เป็นยาลดไขมันในเลือด

ใช้ยา Amlodipine เกินขนาดควรทำอย่างไร?


หากผู้ป่วยกินยา Amlodipine เกินขนาด ควรสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายตัวเอง หากมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันที ทางที่ดีผู้ป่วยไม่ควรกินยา Amlodipine เกินขนาดที่แพทย์กำหนด


ลืมกินยา Amlodipine ควรทำอย่างไร?


หากผู้ป่วยลืมกินยาหลังจากเวลาปกติไม่เกิน 12 ชั่วโมง ผู้ป่วยควรรีบกินยาทันที หากลืมกินยาเกิน 12 ชั่วโมงแล้วผู้ป่วยควรข้ามการกินยาในครั้งนั้นๆ ไปเลย เมื่อถึงครั้งถัดไปก็กินยาตามเวลาปกติและปริมาณเท่าเดิม ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 โดส เพราะจะเกินปริมาณที่แพทย์กำหนดและอาจส่งผลข้างเคียงรุนแรง


การเก็บรักษายา Amlodipine


การเก็บรักษายา Amlodipine จะต้องเก็บรักษาให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการเสื่อมของสรรพคุณยาและความเข้าใจผิดในการใช้ยา มีวิธีการเก็บรักษาดังนี้


 • เก็บในภาชนะปิดสนิทและควรมีรายละเอียดการใช้ยากำกับไว้ในภาชนะ เพื่อลดความสับสนในการใช้ยา
 • เก็บยาในบริเวณที่แห้งสนิท ห้ามให้ยาสัมผัสความชื้นและแสงแดด
 • เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

chat with our pharmacist free

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amlodipine


1. ยา Amlodipine เป็นยาอันตรายหรือไม่?


ยา Amlodipine ถือเป็นยาอันตรายและต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้น เป็นยาที่ช่วยเรื่องความดันโลหิตและอาการแน่นหน้าอก มีผลข้างเคียงหลายระดับตั้งแต่ระดับปกติจนถึงระดับรุนแรง อาจส่งผลให้เกิดหัวใจวายได้


2. Amlodipine กินแล้วปวดหัว ปกติหรือไม่ ควรทำอย่างไร?


อาการปวดหัวหลังจากกินยา Amlodipine เป็นอาการผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป ถือเป็นอาการที่ไม่รุนแรงสามารถหายไปได้เองในไม่กี่วัน แต่ถ้าหากมีอาการปวดหัวรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ทันที


3. Amlodipine ซื้อกินเองได้ไหม?


การใช้ยา Amlodipine ไม่สามารถซื้อเองได้ ต้องแพทย์และเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้หลังจากวินิจฉัยโรคและอาการแล้ว เนื่องจากปริมาณและระยะเวลาในการทานแตกต่างกันไปตามโรค ความรุนแรงของอาการ และอายุของผู้ป่วย


4. Amlodipine 5 mg ซื้อที่ไหน?


การรับยา Amlodipine จะต้องได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ซึ่งสามารถซื้อยาได้ตามโรงพยาบาลและร้านขายยา


5. Amlodipine กินแล้วผมร่วง ปกติหรือไม่?


ยา Amlodipine ทำให้เกิดผลข้างเคียงคือ ผมหลุดร่วงได้ ซึ่งเป็นอาการปกติที่พบ ผู้ป่วยบางคนจึงหายาลดผมขาดหลุดร่วงมากินร่วมด้วย แต่การใช้ยาอื่นควรมีการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปฏิกิริยาและผลข้างเคียงของยาตามอาการผู้ป่วยแต่ละคน
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดย


พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์

พญ. จิรภัทร สุริยะชัยสวัสดิ์ (GP)
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล