MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

อะมิทริปไทลีน (Amitriptyline)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ยา Amitriptyline เป็นยาในกลุ่ม Tricyclic Antidepressant หลักๆ จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เนื่องจากตัวยาออกฤทธิ์ที่สารสื่อประสาท Noradrenaline และสาร Serotonin เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย และยังใช้รักษาอาการไมเกรน ปวดปลายประสาทจากงูสวัด และโรคลำไส้ไวต่อสิ่งเร้าได้อีกด้วย

 • ยา Amitriptyline เป็นยาที่มีขนาดตั้งแต่ 10, 25, 50 มก. ซึ่งการใช้ยาในแต่ละคนจะแตกต่างกัน ต้องให้แพทย์สั่งยาเท่านั้นเพราะอาจมีผลข้างเคียงคือ ปากแห้ง ท้องผูก ง่วงซึม ปัสสาวะลำบาก น้ำหนักขึ้น สมรรถภาพทางเพศลดลง

 • การใช้ยาในเด็กเล็กและวัยรุ่นเพื่อรักษาโรคซึมเศร้า อาจมีผลข้างเคียงรุนแรงTable of Contents
Amitriptyline คือยาอะไร?
ชื่อทางการค้าของยา Amitriptyline
การออกฤทธิ์ของยา Amitriptyline
รูปแบบของยา Amitriptyline
ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยา Amitriptyline
ข้อควรระวังในการใช้ยา Amitriptyline
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amitriptyline
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Amitriptyline
ใช้ยา Amitriptyline เกินขนาดควรทำอย่างไร?
ลืมกินยา Amitriptyline ต้องทำอย่างไร?
การเก็บรักษายา Amitriptyline
วิธีหยุดยา Amitriptyline
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amitriptyline


Amitriptyline คือยาอะไร?


ยา Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน) ถูกจัดอยู่ในประเภทยาโรคซึมเศร้า โดย Amitriptyline กลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic Antidepressant) มักใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าทั้งในเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มโรคปลายประสาทอักเสบ (โรคงูสวัด) หรืออาการปวดไมเกรน การทำงานหลักๆ ของตัวยาคือการเข้าไปช่วยปรับสมดุลของสารเคมีทางสมองทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นและบรรเทาอาการปวดได้ เนื่องจากเป็นยาที่ถูกนำไปใช้งานหลายด้าน ทำให้ยา Amitriptyline มีข้อบ่งชี้การใช้และปริมาณของยาหลากหลายตามอาการและโรค ดังนั้นควรใช้ยาโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น


ชื่อทางการค้าของยา Amitriptyline


 • ทริปตานอล (Tryptanol)
 • ทริปตา (Tripta)
 • ทริปไทลีน (Triptyline)

การออกฤทธิ์ของยา Amitriptyline


รูปแบบยา Amitriptyline

Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน) จะออกฤทธิ์ด้วยการช่วยปรับสมดุลของสารเคมีทางสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โดยทำให้อาการด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วยดีมากขึ้น หากมีความวิตกกังวลก็จะช่วยให้คลายอาการวิตกกังวลและนอนหลับง่าย


โดยการทำงานของยาอะมิทริปไทลีนจะทำงานเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทที่มีหน้าที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย มีชื่อว่าสาร Noradrenaline และสาร Serotonin เนื่องจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะขาดสมดุลของสารสื่อประสาทดังกล่าว ทำให้มีอารมณ์เศร้า (Depression) ซึ่งยา Amitriptyline จะช่วยนำสารสื่อประสาททั้ง 2 ตัวนี้เข้าเซลล์ประสาท ทำให้ผู้ป่วยกลับมารู้สึกผ่อนคลายขึ้นและช่วยลดอาการซึมเศร้าได้


รูปแบบของยา Amitriptyline


สำหรับยา Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน) มีทั้งรูปแบบที่เป็นยาน้ำและยาเม็ด โดยขนาดของยาจะอยู่ที่ 10 มิลลิกรัม 25 มิลลิกรัม และ 50 มิลลิกรัม ซึ่งการนำไปใช้จะแตกต่างกันตามอายุผู้ป่วย อาการความรุนแรงของโรค


ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยา Amitriptyline


ยา Amitriptyline ใช้รักษาผู้ที่มีอาการซึมเศร้า

ปริมาณยา Amitriptyline ที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละคน ควรกินยาภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น และหากมีการแพ้ยาหรือโรคประจำตัวชนิดใดควรแจ้งให้ทราบ เพราะอาจจะส่งผลต่อโรคเหล่านั้นได้ รวมถึงไม่ควรใช้ยาเกินขนาดเพราะมีผลข้างเคียง ควรทานภายใต้ปริมาณที่แพทย์กำหนดเท่านั้น และควรทานติดกันอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดยาเอง เพื่อให้การรักษาได้ผลที่สุดหากต้องการหยุดยาควรติดต่อแพทย์ข้อควรระวังในการใช้ยา Amitriptyline


 • ผู้ที่ใช้ยา Amitriptyline เป็นเวลานานไม่ควรหยุดยาทันทีเพราะจะเกิดผลข้างเคียงที่เรียกว่าการถอนยาได้ เช่น คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อค่อยๆ ลดปริมาณยาลง

 • ควรติดตามอาการหลังใช้ยาอย่างใกล้ชิด

 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะทานยา Amitriptyline เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น

 • ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา Amitriptyline หรือควรปรึษแพทย์ก่อนทุกครั้ง
  • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ เพราะการทานยา Amitriptyline อาจส่งผลให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจวาย
  • ผู้ป่วยที่มีอาการหรือเคยมีประวัติชัก (Zeisure) เพราะการทานยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการชัก
  • ผู้ป่วยโรคต้อหิน เนื่องจากยาอาจเพิ่มความดันลูกตาให้สูงขึ้น
  • หญิงตั้งครรภ์ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนรับการใช้ยา รวมถึงคุณแม่ที่กำลังอยู่ในช่วงให้น้ำนมลูกเพราะตัวยาอาจจะเจือปนผ่านน้ำนมไปสู่เด็ก
  • ผู้สูงอายุควรระวังการใช้ยา Amitriptyline เนื่องจากไตทำงานได้น้อยลงจึงใช้เวลานานในการขับยาออกจากร่างกาย
  • ผู้ที่แพ้ยาในตระกูล Tricyclic Compounds
  • ผู้ที่จะต้องมีการผ่าตัดควรแจ้งแพทย์ให้ทราบเพื่อหยุดการใช้ยา หรือแจ้งให้ทราบก่อนจะต้องรับยา

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amitriptyline


แน่นหน้าอกเป็นผลข้างเคียงหนึ่งของยา Amitriptyline

 • ปากแห้ง อาการท้องผูกหรือท้องเสีย มีอาการปวดท้อง รวมถึงคลื่นไส้
 • ชาหรือรู้สึกแปลบที่แขนหรือขา
 • มีอาการบวมที่หน้าและลิ้น
 • ง่วงซึม มีอาการอ่อนเพลียได้ง่าย
 • มีเหงื่อออกง่าย แน่นหน้าอก คัน
 • ความดันลูกตาอาจเพิ่มขึ้น
 • อยากอาหารมากขึ้น น้ำหนักเพิ่ม
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง

กลุ่มอาการที่หากมีควรไปพบแพทย์ทันที: เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก หายใจลำบาก


chat with our pharmacist free

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Amitriptyline


 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงมาก เช่น Dronedarone, Indapamide, Tranylcypromine
 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงปานกลาง เช่น Benzphetamine, Albuterol, Toremifene
 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงต่ำ เช่น Haloperidol, Indinavir, Sorafenib

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างยาที่อาจส่งผลข้างเคียงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงหากกินคู่กับ Amitriptyline ดังนั้นจึงไม่ควรซื้อยากินเอง เว้นแต่มีใบสั่งยาจากแพทย์


ใช้ยา Amitriptyline เกินขนาดควรทำอย่างไร?


อาการของการได้ยาเกินขนาดอาจจะเริ่มจากการหายใจสั้นขึ้น ง่วงซึมมากกว่าปกติ หัวใจเต้นเร็วจนผิดจังหวะ มีอาการหนักจนทำให้หมดสติ มีภาพหลอน ควรรีบเรียกรถพยาบาลหรือนำส่งแพทย์ทันที ติดต่อสายด่วน 1669


ลืมกินยา Amitriptyline ต้องทำอย่างไร?


ให้กินทันทีที่นึกขึ้นได้หรือรอไปกินอีกมื้ออาหารหากนึกขึ้นได้ใกล้เวลา แต่ไม่ควรใช้วิธีการกินเพิ่มเป็น 2 เท่า


การเก็บรักษายา Amitriptyline


เก็บไว้ในที่แห้งในกล่องหรือซองป้องกันความชื้น ในอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส และในที่ที่ไม่โดนแดด


วิธีหยุดยา Amitriptyline


ผู้ที่ทานยา Amitriptyline เป็นเวลานานไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่มีแพทย์ควบคุม เพราะหากหยุดทันทีจะทำให้เกิดอาการถอนยา เช่น คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ปวดหัว หรืออาจทำให้อาการซึมเศร้ากำเริบอีกครั้ง ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งหากต้องการหยุดยา


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amitriptyline


1. Amitriptyline กับ Lorazepam ต่างกันอย่างไร?


Amitriptyline อยู่ในประเภท Tricyclic Antidepressant เป็นกลุ่มยาต้านเศร้า เป็นยาที่ใช้แล้วมีการออกฤทธิ์ในระยะยาวแต่ Lorazepam เป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepines ออกฤทธิ์แบบระยะสั้น ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวล ผลข้างเคียงจะทำให้นอนไม่หลับ วิงเวียน ตาพร่ามัว มีผลข้างเคียงที่ต่างกัน


2. Amitriptyline กับ Fluoxetine ต่างกันอย่างไร?


ยาทั้ง 2 ชนิดเป็นยารักษาโรคซึมเศร้า แต่กลไกในการออกฤทธิ์แตกต่างกัน Amitriptyline อยู่ในประเภท Tricyclic Antidepressant ส่วน Fluoxetine อยู่ในกลุ่ม Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) สามารถใช้รักษาโรคซึมเเศร้าได้ ขึ้นอยู่กับอาการและดุลยพินิจของแพทย์


3. Amitriptyline ทำให้น้ำหนักขึ้นจริงหรือไม่?


Amitriptyline มีผลข้างเคียงต่อความอยากอาหาร อาจทำให้รู้สึกหิวบ่อยขึ้น และนำไปสู่น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ต่อไป ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วย ไม่ควรหยุดยาเอง


4. ยา Amitriptyline ใช้บรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนได้หรือไม่?


สามารถใช้รักษาอาการปวดไมเกรนได้ เนื่องจากตัวยา Amitriptyline มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด โดยจะให้ยาในขนาดต่ำ


5. ยา Amitriptyline ซื้อได้ที่ไหน?


ผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจโรคที่โรงพยาบาล และได้รับใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น


6. ยา Amitriptyline ใช้รักษาอาการปลายประสาทอักเสบได้หรือไม่?


สามารถใช้รักษาอาการปลายประสาทอักเสบได้ โดยเฉพาะอาการปลายประสาทอักเสบจากโรคงูสวัด โดยเริ่มยาในขนาดต่ำและปรับยาตามความเหมาะสม
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดยพญ. บุฑบท พฤกษาพนาชาติ (จิตแพทย์)
โรงพยาบาลนครพิงค์
พบ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


 • Amitriptyline HCL. (n.d.). https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8611/amitriptyline-oral/details
 • amitriptyline (Rx). (n.d.). https://reference.medscape.com/drug/levate-amitriptyline-342936#0
 • Sanjai Sinha. (2020). Amitriptyline. https://www.drugs.com/amitriptyline.html
 • University of Illinois-Chicago. (2017) .Amitriptyline, oral tablet. https://www.medicalnewstoday.com/articles/amitriptyline-oral-tablet
 • สำนักอนามัยกรุงเทพ. (n.d.). Amitriptyline tablet 10 mg. http://www.pharmbma.com/drug-list/a/198-amitriptyline-tablet-10-mg#:~:text=หากลืมกินยา ให้,ต้องรอเวลานานกว่า
ผู้เขียน
Raksa Content Team

อะมิทริปไทลีน (Amitriptyline)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • ยา Amitriptyline เป็นยาในกลุ่ม Tricyclic Antidepressant หลักๆ จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เนื่องจากตัวยาออกฤทธิ์ที่สารสื่อประสาท Noradrenaline และสาร Serotonin เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย และยังใช้รักษาอาการไมเกรน ปวดปลายประสาทจากงูสวัด และโรคลำไส้ไวต่อสิ่งเร้าได้อีกด้วย

 • ยา Amitriptyline เป็นยาที่มีขนาดตั้งแต่ 10, 25, 50 มก. ซึ่งการใช้ยาในแต่ละคนจะแตกต่างกัน ต้องให้แพทย์สั่งยาเท่านั้นเพราะอาจมีผลข้างเคียงคือ ปากแห้ง ท้องผูก ง่วงซึม ปัสสาวะลำบาก น้ำหนักขึ้น สมรรถภาพทางเพศลดลง

 • การใช้ยาในเด็กเล็กและวัยรุ่นเพื่อรักษาโรคซึมเศร้า อาจมีผลข้างเคียงรุนแรงTable of Contents
Amitriptyline คือยาอะไร?
ชื่อทางการค้าของยา Amitriptyline
การออกฤทธิ์ของยา Amitriptyline
รูปแบบของยา Amitriptyline
ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยา Amitriptyline
ข้อควรระวังในการใช้ยา Amitriptyline
ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amitriptyline
ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Amitriptyline
ใช้ยา Amitriptyline เกินขนาดควรทำอย่างไร?
ลืมกินยา Amitriptyline ต้องทำอย่างไร?
การเก็บรักษายา Amitriptyline
วิธีหยุดยา Amitriptyline
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amitriptyline


Amitriptyline คือยาอะไร?


ยา Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน) ถูกจัดอยู่ในประเภทยาโรคซึมเศร้า โดย Amitriptyline กลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic Antidepressant) มักใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าทั้งในเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ รวมถึงกลุ่มโรคปลายประสาทอักเสบ (โรคงูสวัด) หรืออาการปวดไมเกรน การทำงานหลักๆ ของตัวยาคือการเข้าไปช่วยปรับสมดุลของสารเคมีทางสมองทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นและบรรเทาอาการปวดได้ เนื่องจากเป็นยาที่ถูกนำไปใช้งานหลายด้าน ทำให้ยา Amitriptyline มีข้อบ่งชี้การใช้และปริมาณของยาหลากหลายตามอาการและโรค ดังนั้นควรใช้ยาโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น


ชื่อทางการค้าของยา Amitriptyline


 • ทริปตานอล (Tryptanol)
 • ทริปตา (Tripta)
 • ทริปไทลีน (Triptyline)

การออกฤทธิ์ของยา Amitriptyline


รูปแบบยา Amitriptyline

Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน) จะออกฤทธิ์ด้วยการช่วยปรับสมดุลของสารเคมีทางสมองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โดยทำให้อาการด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ป่วยดีมากขึ้น หากมีความวิตกกังวลก็จะช่วยให้คลายอาการวิตกกังวลและนอนหลับง่าย


โดยการทำงานของยาอะมิทริปไทลีนจะทำงานเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทที่มีหน้าที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย มีชื่อว่าสาร Noradrenaline และสาร Serotonin เนื่องจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะขาดสมดุลของสารสื่อประสาทดังกล่าว ทำให้มีอารมณ์เศร้า (Depression) ซึ่งยา Amitriptyline จะช่วยนำสารสื่อประสาททั้ง 2 ตัวนี้เข้าเซลล์ประสาท ทำให้ผู้ป่วยกลับมารู้สึกผ่อนคลายขึ้นและช่วยลดอาการซึมเศร้าได้


รูปแบบของยา Amitriptyline


สำหรับยา Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน) มีทั้งรูปแบบที่เป็นยาน้ำและยาเม็ด โดยขนาดของยาจะอยู่ที่ 10 มิลลิกรัม 25 มิลลิกรัม และ 50 มิลลิกรัม ซึ่งการนำไปใช้จะแตกต่างกันตามอายุผู้ป่วย อาการความรุนแรงของโรค


ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยา Amitriptyline


ยา Amitriptyline ใช้รักษาผู้ที่มีอาการซึมเศร้า

ปริมาณยา Amitriptyline ที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละคน ควรกินยาภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น และหากมีการแพ้ยาหรือโรคประจำตัวชนิดใดควรแจ้งให้ทราบ เพราะอาจจะส่งผลต่อโรคเหล่านั้นได้ รวมถึงไม่ควรใช้ยาเกินขนาดเพราะมีผลข้างเคียง ควรทานภายใต้ปริมาณที่แพทย์กำหนดเท่านั้น และควรทานติดกันอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดยาเอง เพื่อให้การรักษาได้ผลที่สุดหากต้องการหยุดยาควรติดต่อแพทย์ข้อควรระวังในการใช้ยา Amitriptyline


 • ผู้ที่ใช้ยา Amitriptyline เป็นเวลานานไม่ควรหยุดยาทันทีเพราะจะเกิดผลข้างเคียงที่เรียกว่าการถอนยาได้ เช่น คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อค่อยๆ ลดปริมาณยาลง

 • ควรติดตามอาการหลังใช้ยาอย่างใกล้ชิด

 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะทานยา Amitriptyline เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น

 • ผู้ที่ไม่ควรใช้ยา Amitriptyline หรือควรปรึษแพทย์ก่อนทุกครั้ง
  • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ เพราะการทานยา Amitriptyline อาจส่งผลให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจวาย
  • ผู้ป่วยที่มีอาการหรือเคยมีประวัติชัก (Zeisure) เพราะการทานยานี้จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการชัก
  • ผู้ป่วยโรคต้อหิน เนื่องจากยาอาจเพิ่มความดันลูกตาให้สูงขึ้น
  • หญิงตั้งครรภ์ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนรับการใช้ยา รวมถึงคุณแม่ที่กำลังอยู่ในช่วงให้น้ำนมลูกเพราะตัวยาอาจจะเจือปนผ่านน้ำนมไปสู่เด็ก
  • ผู้สูงอายุควรระวังการใช้ยา Amitriptyline เนื่องจากไตทำงานได้น้อยลงจึงใช้เวลานานในการขับยาออกจากร่างกาย
  • ผู้ที่แพ้ยาในตระกูล Tricyclic Compounds
  • ผู้ที่จะต้องมีการผ่าตัดควรแจ้งแพทย์ให้ทราบเพื่อหยุดการใช้ยา หรือแจ้งให้ทราบก่อนจะต้องรับยา

ผลข้างเคียงและอาการแพ้ยา Amitriptyline


แน่นหน้าอกเป็นผลข้างเคียงหนึ่งของยา Amitriptyline

 • ปากแห้ง อาการท้องผูกหรือท้องเสีย มีอาการปวดท้อง รวมถึงคลื่นไส้
 • ชาหรือรู้สึกแปลบที่แขนหรือขา
 • มีอาการบวมที่หน้าและลิ้น
 • ง่วงซึม มีอาการอ่อนเพลียได้ง่าย
 • มีเหงื่อออกง่าย แน่นหน้าอก คัน
 • ความดันลูกตาอาจเพิ่มขึ้น
 • อยากอาหารมากขึ้น น้ำหนักเพิ่ม
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง

กลุ่มอาการที่หากมีควรไปพบแพทย์ทันที: เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก หายใจลำบาก


chat with our pharmacist free

ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ Amitriptyline


 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรงมาก เช่น Dronedarone, Indapamide, Tranylcypromine
 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงปานกลาง เช่น Benzphetamine, Albuterol, Toremifene
 • ยาที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงต่ำ เช่น Haloperidol, Indinavir, Sorafenib

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างยาที่อาจส่งผลข้างเคียงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงหากกินคู่กับ Amitriptyline ดังนั้นจึงไม่ควรซื้อยากินเอง เว้นแต่มีใบสั่งยาจากแพทย์


ใช้ยา Amitriptyline เกินขนาดควรทำอย่างไร?


อาการของการได้ยาเกินขนาดอาจจะเริ่มจากการหายใจสั้นขึ้น ง่วงซึมมากกว่าปกติ หัวใจเต้นเร็วจนผิดจังหวะ มีอาการหนักจนทำให้หมดสติ มีภาพหลอน ควรรีบเรียกรถพยาบาลหรือนำส่งแพทย์ทันที ติดต่อสายด่วน 1669


ลืมกินยา Amitriptyline ต้องทำอย่างไร?


ให้กินทันทีที่นึกขึ้นได้หรือรอไปกินอีกมื้ออาหารหากนึกขึ้นได้ใกล้เวลา แต่ไม่ควรใช้วิธีการกินเพิ่มเป็น 2 เท่า


การเก็บรักษายา Amitriptyline


เก็บไว้ในที่แห้งในกล่องหรือซองป้องกันความชื้น ในอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส และในที่ที่ไม่โดนแดด


วิธีหยุดยา Amitriptyline


ผู้ที่ทานยา Amitriptyline เป็นเวลานานไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่มีแพทย์ควบคุม เพราะหากหยุดทันทีจะทำให้เกิดอาการถอนยา เช่น คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ปวดหัว หรืออาจทำให้อาการซึมเศร้ากำเริบอีกครั้ง ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งหากต้องการหยุดยา


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Amitriptyline


1. Amitriptyline กับ Lorazepam ต่างกันอย่างไร?


Amitriptyline อยู่ในประเภท Tricyclic Antidepressant เป็นกลุ่มยาต้านเศร้า เป็นยาที่ใช้แล้วมีการออกฤทธิ์ในระยะยาวแต่ Lorazepam เป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepines ออกฤทธิ์แบบระยะสั้น ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวล ผลข้างเคียงจะทำให้นอนไม่หลับ วิงเวียน ตาพร่ามัว มีผลข้างเคียงที่ต่างกัน


2. Amitriptyline กับ Fluoxetine ต่างกันอย่างไร?


ยาทั้ง 2 ชนิดเป็นยารักษาโรคซึมเศร้า แต่กลไกในการออกฤทธิ์แตกต่างกัน Amitriptyline อยู่ในประเภท Tricyclic Antidepressant ส่วน Fluoxetine อยู่ในกลุ่ม Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) สามารถใช้รักษาโรคซึมเเศร้าได้ ขึ้นอยู่กับอาการและดุลยพินิจของแพทย์


3. Amitriptyline ทำให้น้ำหนักขึ้นจริงหรือไม่?


Amitriptyline มีผลข้างเคียงต่อความอยากอาหาร อาจทำให้รู้สึกหิวบ่อยขึ้น และนำไปสู่น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ต่อไป ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วย ไม่ควรหยุดยาเอง


4. ยา Amitriptyline ใช้บรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนได้หรือไม่?


สามารถใช้รักษาอาการปวดไมเกรนได้ เนื่องจากตัวยา Amitriptyline มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวด โดยจะให้ยาในขนาดต่ำ


5. ยา Amitriptyline ซื้อได้ที่ไหน?


ผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจโรคที่โรงพยาบาล และได้รับใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น


6. ยา Amitriptyline ใช้รักษาอาการปลายประสาทอักเสบได้หรือไม่?


สามารถใช้รักษาอาการปลายประสาทอักเสบได้ โดยเฉพาะอาการปลายประสาทอักเสบจากโรคงูสวัด โดยเริ่มยาในขนาดต่ำและปรับยาตามความเหมาะสม
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดยพญ. บุฑบท พฤกษาพนาชาติ (จิตแพทย์)
โรงพยาบาลนครพิงค์
พบ. เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


 • Amitriptyline HCL. (n.d.). https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8611/amitriptyline-oral/details
 • amitriptyline (Rx). (n.d.). https://reference.medscape.com/drug/levate-amitriptyline-342936#0
 • Sanjai Sinha. (2020). Amitriptyline. https://www.drugs.com/amitriptyline.html
 • University of Illinois-Chicago. (2017) .Amitriptyline, oral tablet. https://www.medicalnewstoday.com/articles/amitriptyline-oral-tablet
 • สำนักอนามัยกรุงเทพ. (n.d.). Amitriptyline tablet 10 mg. http://www.pharmbma.com/drug-list/a/198-amitriptyline-tablet-10-mg#:~:text=หากลืมกินยา ให้,ต้องรอเวลานานกว่า