MOBILE

ผู้เขียน
Raksa Content Team

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • โรคอัลไซเมอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอายุที่มากขึ้นเท่านั้น แต่สามารถเกิดกับคนวัยทำงานได้ และไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาจเป็นกรรมพันธุ์ การประสบอุบัติเหตุทางสมอง การอักเสบของสมอง หรือเพราะใช้ชีวิตหละหลวมไม่พยายามพัฒนาสมอง ก็ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

 • อาการของอัลไซเมอร์จะแบ่งเป็น 3 ระยะ เริ่มจากจำเหตุการณ์ไม่ได้ ขี้ลืม พูดซ้ำเรื่องเดิม พฤติกรรมเปลี่ยนไป จนระยะสุดท้ายคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้แต่การขับถ่าย ไม่พูด ไม่เคลื่อนไหว และอาจอยู่ต่อได้ประมาณ 10 ปี

 • สามารถยืดเวลาหรือลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทำกิจกรรมที่ได้ฝึกพัฒนาความคิดและการพบปะผู้คนเพื่อพูดคุยเป็นการฝึกสมองไปด้วย รวมถึงการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมอง การพักผ่อนให้เพียงพอและไม่เครียดTable of Contents
อัลไซเมอร์คืออะไร?
สมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์ต่างกันอย่างไร?
อัลไซเมอร์มีกี่ระยะ
สาเหตุของอัลไซเมอร์
อาการของอัลไซเมอร์
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาอัลไซเมอร์
ยารักษาอัลไซเมอร์
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคอัลไซเมอร์
วิธีดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
การป้องกันโรคอัลไซเมอร์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์


อัลไซเมอร์คืออะไร?


โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) จัดเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยในการทำงานของสมอง และแม้ว่าจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่ความจริงแล้วโรคอัลไซเมอร์กลับไม่ได้เป็นโรคที่มาจากความเสื่อมตามวัยหรือตามธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าโรคอัลไซเมอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผู้ป่วยแก่ตัวลง แต่เป็นเพราะมาจากสาเหตุอื่นๆ ด้วย โดยมีวัยหรือสังขารที่โรยราเป็นปัจจัยกระตุ้น จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่มีวัยกว่า 100 ปีบางคนก็ยังมีความจำดีเยี่ยม และไม่ได้มีอาการของโรคอัลไซเมอร์เลย


แต่รู้ไหมว่าการใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจสุขภาพ ก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและยังไม่ถึงวัยที่จะเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ สามารถเป็นคนหลงๆ ลืมๆ ได้ไม่แพ้ผู้สูงอายุเช่นกัน ดังนั้นมาทำความรู้จักโรคอัลไซเมอร์กันดีกว่า ทั้งในแง่การรู้เพื่อป้องกันตนเอง และรู้เพื่อเข้าใจผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ให้มากขึ้น


สมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์ต่างกันอย่างไร?


โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) กับโรคสมองเสื่อม (Dementia Syndrome) อาจดูคล้ายกันจนทำให้คนมักสับสน แต่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ Dementia เป็นคำรวมๆ ที่บรรยายถึงกลุ่มอาการเกี่ยวกับความจำ การใช้ชีวิตประจำวัน และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ในขณะที่ Alzheimer’s disease คือ โรคที่มีผลทำให้ความจำ ความคิดและภาษาหรือ การสื่อสารแย่ลง


อัลไซเมอร์มีกี่ระยะสามารถแบ่งระยะของโรคอัลไซเมอร์ได้เป็น 5 ระยะ คือ


 • Preclinical Alzheimer’s disease มักจะไม่มีอาการใดๆ แต่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจภาพทางรังสีวินิจฉัยสมองชนิดพิเศษ หรือการตรวจทางพันธุกรรม

 • Mild cognitive impairment (MCI) due to Alzheimer’s disease ระดับนี้จะสูญเสียความจำและความคิดระดับอ่อนๆ แต่ยังไม่มีผลต่อความสามารถในการทำงานหรือปฏิสัมพันธ์ ผู้ป่วยอาจลืมสิ่งของ บทสนทนา เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือนัดหมายที่ปกติจะจำได้

 • Mild dementia due to Alzheimer’s disease เป็นระยะที่เห็นชัดเจนว่าผู้ป่วยมีปัญหาจากอาการความจำเสื่อม เช่น ลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น มีปัญหาในการจัดการงานที่เคยทำเป็นประจำอยู่แล้ว ต่อมาไม่สามารถทำได้ หรือมีพฤติกรรม บุคลิกเปลี่ยนแปลงไป จนกระทั้งลืมตำแหน่งสิ่งของที่เคยวางไว้เป็นประจำ ไปจนกระทั้งลืมทางกลับบ้าน

 • Moderate dementia due to Alzheimer’s disease มีอาการลืมมากขึ้นจนมีผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน เริ่มสับสน ต้องการความช่วยเหลือเพราะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างได้ เช่น อาบน้ำ ขับถ่าย ใส่เสื้อผ้า

 • Severe dementia due to Alzheimer’s disease ระยะสุดท้ายของโรค กล่าวคือ ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารพูดคุยได้ ไม่สามารถกินข้าว ขับถ่ายเองไม่ได้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็ง ไม่สามารถเดิน หรือเคลื่อนไหวได้เอง ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวหรือช่วยเดิน

สาเหตุของอัลไซเมอร์


สาเหตุของอัลไซเมอร์เกิดจากปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้


การเกิดภาวะสมองเสื่อม


โดยเฉพาะในผู้สูงวัยเมื่อถึงวัย 65 ปีขึ้นไป มักจะเกิดภาวะสมองเสื่อมไปตามวัย และมักเป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดที่รักษาไม่ได้ ก็จะเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์มากถึง 60-80 %


อายุที่เพิ่มขึ้น


ยิ่งอายุมากความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ทวีมากขึ้น ดังนี้


 • อายุ 65 ปี พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ประมาณ 5 %
 • อายุ 75 ปี พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ประมาณ 15 %
 • อายุ 85 ปี พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ถึง 40 %

การได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ


พบว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หลายรายก็มีประวัติว่าเคยได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะมาก่อน ดังนั้นปัจจัยนี้จึงจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน


การอักเสบของสมอง


ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อาจเกิดจากการอักเสบของสมอง เนื่องจากพบโปรตีนอย่างอะไมลอยด์สะสมในสมองของผู้ป่วยมากกว่าปกติ เมื่อโปรตีนนี้สลายจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระที่ส่งผลต่อการอักเสบ


อาการของอัลไซเมอร์


ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

อาการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์


ผู้ป่วยจะพอรู้สึกตัวว่าความจำแย่หรือความจำเสื่อมลง และยังมีอาการสับสน หลงทิศทาง ชอบพูดวนไปวนมาซ้ำซาก นอกจากนี้ยังส่งผลให้อารมณ์เปลี่ยนไป จากที่เป็นคนหัวเราะเก่งก็อาจกลายเป็นคนเครียดง่าย ขี้หงุดหงิด หรือซึมเศร้า แต่ในระยะแรกนี้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะยังทำกิจวัตรประจำวันเองได้


อาการอัลไซเมอร์ระยะกลาง


เมื่อระยะเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ระยะกลางความจำจะแย่ลงไปอีก จะจำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ เช่น จำไม่ได้ว่ากินข้าวหรือยัง จำบ้านตัวเองไม่ได้และพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จะมีนิสัยฉุนเฉียวมาก เริ่มทำบางอย่างในชีวิตประจำวันไม่ได้แล้ว ความคิดก็ผิดเพี้ยนจนไม่อยู่กับโลกความเป็นจริง


อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย


ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เข้าขั้นระยะสุดท้ายจะแทบไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเลยจนดูคล้ายผู้ป่วยติดเตียง เพราะแทบไม่เคลื่อนไหว ไม่พูดคุย เรื่องการพึ่งพาตนเองหรือทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันไม่ได้เลย จำเป็นต้องมีคนดูแลทำให้ทุกอย่างแม้แต่การช่วยขับถ่าย


นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายคือภูมิคุ้มกันต่ำลง จนทำให้เกิดโรคได้ร้อยแปด และเมื่อเป็นแล้วก็จะหายยาก ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อคุณหมอได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยอาจมีอยู่ได้ต่อไม่เกิน 10 ปี


อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


หากพบว่าญาติหรือผู้สูงอายุในการดูแลมีอาการขี้หลงขี้ลืม ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์ ให้พาไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย โดยแพทย์จะมีการซักถาม ทดสอบความคิด หรือใช้การเอกซเรย์สมอง เพื่อแยกโรคอัลไซเมอร์ออกจากโรคสมองอื่นๆ


consult doctor

การรักษาอัลไซเมอร์


คุณหมอจะรักษาอาการอัลไซเมอร์โดยการช่วยยืดอายุการดำเนินโรค เน้นประคองให้อาการไม่แย่ลง และวิธีการรักษาหลักๆ ก็คือ


 • การใช้ยา เพื่อเป็นการควบคุมอาการเสื่อมของสมอง แต่ทั้งนี้ก็จะไม่ช่วยให้ความจำดีขึ้นมากนัก โดยยาที่ใช้จะออกฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ที่คอยทำลายสารสื่อประสาท แต่หากผู้ป่วยมีอาการทางจิตเวช ก็อาจจะต้องให้ยารักษาโรคจิตเวชร่วมกับยารักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วย

 • การดูแลสุขภาพตนเอง เป็นวิธีรักษาโดยไม่ใช้ยา ซึ่งคุณหมอมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ดูแลสุขภาพตนเองอย่างง่ายๆ แต่ก็เป็นวิธีช่วยประคองการเสื่อมของสมองได้ เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การพักผ่อนให้เพียงพอ การร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุข และดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะน้ำคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เลือดไม่ข้นเกินไป จนเป็นเหตุให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่ด้วย

ยารักษาอัลไซเมอร์


ผู้ป่วยต้องทานยาสม่ำเสมอ

ยาอัลไซเมอร์ Aricept


ยารักษาอาการอัลไซเมอร์ที่มีชื่อทางการค้าว่า “Aricept” จัดเป็นยารักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์โดยตรง ซึ่งยานี้จะไปยับยั้งเอนไซม์ Acetylcholinesterase ส่งผลให้ระบบประสาททำงานดีขึ้น และเนื่องจากยานี้มีส่วนผสมสำคัญคือตัวยา “Donepezil” อันเป็นตัวยาเพียงชนิดเดียวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถรักษาอาการอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงขั้นรุนแรง จึงทำให้เป็นยาที่นิยมใช้เพื่อรักษาอาการอัลไซเมอร์


ยาอัลไซเมอร์ ผลข้างเคียง


สำหรับผลข้างเคียงของยาต่างๆ ที่ใช้รักษาอาการอัลไซเมอร์ก็แตกต่างกันไป เช่น


 • ผลข้างเคียงของตัวยา Donepezil (ชื่อทางการค้า : Aricept) คือ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเสีย และอาการที่พบได้แต่ก็น้อยมากคือ รู้สึกร้อนวูบวาบ มีรอยช้ำที่ผิวหนัง ตัวบวม และหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • ผลข้างเคียงของตัวยา Memantine (ชื่อทางการค้า : Namenda) คือ ทำให้ปวดศีรษะ รู้สึกมึนงง เกิดภาวะสับสน และท้องผูก

 • ผลข้างเคียงของตัวยา Tacrine (ชื่อทางการค้า : Cognex) คือ ทำให้รู้สึกคลื่นไส้ อยากอาเจียน และอาจส่งผลให้ตับอักเสบได้

buy drug online on raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคอัลไซเมอร์


Do


 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรเชื่อฟังผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด เพราะผู้ดูแลคือผู้ที่พร้อมจะช่วยผู้ป่วยในทุกเรื่อง

 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรพยายามทบทวนอยู่เสมอว่า เมื่อวานตนทำอะไรไปบ้าง เช่น ตอนเช้ากินข้าวกับอะไร ตอนเที่ยงไปไหนมาบ้าง ไปเจอกับใครมา หรือตอนเย็นทำกิจกรรมอะไร ซึ่งการหมั่นทบทวนเป็นประจำก็จะช่วยฝึกความจำช่วงสั้นๆ ได้ และหากทำทุกวันก็จะช่วยให้อาการหลงลืมไม่แย่ลงเร็ว

 • ในขณะที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังพอเข้าใจและรับรู้ได้ ผู้ป่วยควรบอกตนเองเสมอว่าอาการอัลไซเมอร์ย่อมจะเกิดขึ้น และอาการนั้นจะค่อยๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นความวิตกกังวลจึงไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่การทำความเข้าใจและยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ ย่อมจะทำให้ผู้ป่วยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

 • การมีตารางกิจวัตรประจำวัน และทำตามอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตนทำได้ และเมื่อทำสิ่งนั้นซ้ำๆ เดิมๆ ก็จะช่วยให้เกิดการจดจำมากขึ้น

 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรแทนตัวด้วยชื่อตนเองทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ลืมว่าตนเองชื่ออะไร นอกจากนี้ก็ควรเรียกคนในบ้าน โดยการเรียก “สถานะ” ของเขา เช่น พี่ น้อง ลูก หลาน เพื่อให้ผู้ป่วยไม่หลงลืมว่าตนมีความสัมพันธ์กับผู้นั้นอย่างไร

 • การเล่าอดีตของผู้ป่วยให้ลูกหลานฟังบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นความจำ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

Don’t


 • แม้ยารักษาอาการอัลไซเมอร์จะไม่ช่วยให้ผู้ป่วยหายขาด แต่การที่ผู้ดูแลคอยใส่ใจ ให้ผู้ป่วยกินยาตรงเวลา รวมทั้งตัวผู้ป่วยเองก็กินยาอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้อาการอัลไซเมอร์ทรงตัวและไม่แย่ลงเร็ว

 • ความปลอดภัยของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผู้ป่วยไม่ควรออกจากบ้านตามลำพัง ควรไปกับผู้ดูแลและควรมีเอกสารหรือบัตรที่แสดงตัวตนของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ติดตัวไว้เสมอ ในกรณีที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์พลัดหลงกับผู้ดูแล ก็จะสามารถใช้เอกสารนี้ตามตัวผู้ดูแลให้มารับได้ ซึ่งในเอกสารนี้ควรมีข้อมูลของผู้ป่วย ทั้งชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด อายุ รูปถ่าย ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแล

 • การที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ย่อมจะทำให้ผู้ป่วยไม่สบายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยได้ ดังนั้นหากผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังสามารถดูแลตนเองได้ ก็ควรหมั่นทำความสะอาดบ้าน จัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ อย่าให้มีสิ่งของกีดขวางทางเดิน และระหว่างที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้จัดเก็บของก็จะรู้สึกว่าตนมีคุณค่า และยังสามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้

 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรฝึกสมองด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้นความจำ แต่การพยายามกดดันตนเองมากเกินไป มีแต่จะทำให้เกิดความเครียด ดังนั้นค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ในแต่ละวันแล้วทำให้สำเร็จ จากนั้นจึงค่อยเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำต่อไป

 • หากผู้ป่วยอยู่ในระยะที่อาการยังไม่รุนแรง เมื่อผู้ป่วยไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ดูแลอธิบาย ผู้ป่วยไม่ควรถอดใจหรือแสดงอาการไม่พอใจ ควรขอให้ผู้ดูแลพูดช้าๆ อีกครั้ง และพยายามตั้งใจฟังให้มากขึ้น

วิธีดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์


พยาบาลดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์ย่อมไม่เหมือนคนเดิมที่เคยรู้จักอีกต่อไป ดังนั้นหากจะต้องดูแลผู้ป่วยก็ควรใจเย็น พยายามเข้าใจผู้ป่วยให้มากๆ และหากผู้ป่วยยังพอช่วยเหลือตัวเองได้ การกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ทำกิจวัตรประจำเอง ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์ ทั้งยังช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลได้ด้วย ซึ่งวิธีดูแลผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์ที่อยากแนะนำ เช่น


 • เมื่อจะให้ผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์ทำกิจกรรมใด ก็ควรบอกลำดับวิธีการเป็นขั้นตอนอย่างช้าๆ แต่ควรเลือกกิจกรรมที่ปลอดภัยกับผู้ป่วย ไม่ทำแล้วเสี่ยงอันตราย เช่น การปรุงอาหารด้วยความร้อน การใช้ของมีคม การอยู่ใกล้แหล่งน้ำต่างๆ

 • หากเริ่มไม่พอใจผู้ป่วย ควรเก็บอาการ อย่าแสดงออก ยิ่งผู้ดูแลมีท่าทีไม่ดี จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยเกรี้ยวกราดและไม่เชื่อฟัง

 • การหาเกมหรือภาพถ่ายเก่าๆ ในอดีตมากระตุ้นผู้ป่วย จะช่วยให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวย และช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้

 • วิธีรับมือกับความดื้อของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ดีที่สุดคือ อย่าพยายามใช้เหตุผลมากนัก “ตามน้ำ” ไป หากทำแล้วผู้ป่วยสบายใจก็ปล่อยให้ทำไป ซึ่งจะช่วยให้ในแต่ละวันของผู้ป่วยมีความสุขมากขึ้น

 • กรณีที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว โดยเฉพาะโรคยอดฮิตของผู้สูงวัย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ผู้ดูแลยิ่งต้องประคับประคองอาการของโรคเหล่านั้นให้ดี เพื่อไม่ให้โรคเหล่านั้นเป็นสาเหตุกระตุ้นให้อาการอัลไซเมอร์แย่ลง

การป้องกันโรคอัลไซเมอร์


หากิจกรรมทำลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์

อาการอัลไซเมอร์สามารถป้องกันได้ด้วยเทคนิคการดูแลตนเองง่ายๆ เช่น


 • สรรหาเกมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาความจำ หรือฝึกใช้สมอง เมื่อสมองได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์มากขึ้น

 • การเข้าสังคมคือกุญแจสำคัญของการป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ เพราะเมื่อได้อยู่กับผู้คนมากๆ ต้องทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

 • ควรหันมาออกกำลังกายแบบ “คาร์ดิโอ” (cardio) บ้าง เพราะเป็นวิธีออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วแรง เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ จึงช่วยกระตุ้นสมองให้แจ่มใส

 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ตื่นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสและยิ่งถ้าไม่เครียดง่ายด้วย ก็จะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์


1. อัลไซเมอร์รักษาได้ไหม?


เป็นที่น่าเสียดายว่าโรคอัลไซเมอร์ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากเซลล์สมองถูกทำลายจึงไม่สามารถกลับมาดีดังเดิม หรือไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้ แต่การที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ได้รับความรักจากคนในครอบครัวก็จะช่วยให้เขามีความสุข และแม้ผู้ป่วยอาจจะเป็น “ภาระทางกาย” แต่ก็ไม่ได้เป็น”ภาระทางใจ” สำหรับคนที่รักเขาเลย


2. คนอายุน้อยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่?


อัลไซเมอร์สามารถเกิดขึ้นกับเด็กที่อายุยังน้อยได้ เนื่องจากสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก ดังนั้นผู้ที่มีพ่อแม่เป็นอัลไซเมอร์แบบที่เกิดก่อนวัยอันควร (เป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนอายุ 65 ปี) ลูกๆ ก็มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้ และพบว่ามีความเสี่ยงมากถึง 50 %


3. นอนน้อยทำให้เป็นอัลไซเมอร์จริงหรือไม่?


เมื่อเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทำให้สมองเสื่อมเร็ว เซลล์สมองต้องใช้งานหนัก และทำให้เกิดการผลิตสาร “เทา” (Tau) และสาร “เบตาอมีลอยด์” (Beta Amyloid) ออกมามากเกินไป ซึ่งสารนี้พบในเลือดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระดับสูง จึงมีความเป็นไปได้ว่า การอดนอนอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้


4. ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ยอมกินข้าว ควรรับมืออย่างไร?


ผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ไม่ต่างจากเด็ก หากผู้ป่วยไม่ยอมกินข้าว การ “ล่อหลอก” ด้วยของชอบเล็กๆ น้อยๆ ก็จะช่วยให้การกินข้าวเป็นเรื่องง่าย เช่น ถ้าผู้ป่วยชอบกินลูกอม ผู้ดูแลก็ควรบอกว่ากินข้าวให้หมดจานก่อนแล้วจะให้ลูกอมเป็นรางวัล 1 เม็ด และก็ต้องให้ตามสัญญาด้วย เพื่อให้ครั้งหน้าผู้ป่วยจะพยายามกินข้าวให้มากขึ้น


5. ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ยอมนอน ควรรับมืออย่างไร?


ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มักหลับยาก แต่หากยังไม่ถึงขั้นที่คุณหมอต้องให้ยานอนหลับ ผู้ดูแลควรให้ผู้ป่วยงีบตอนกลางวันน้อยลง เพื่อตอนกลางคืนจะได้นอนนานขึ้น และควรชวนกันออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ออกแรง เมื่อเหนื่อยเล็กน้อยก็จะทำให้นอนได้นานขึ้น
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดยนพ. ชีวิน ขาวประภา (แพทย์ประสาทศัลยศาสตร์)
โรงพยาบาลสกลนคร
ประสาทศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


 • 8 วิธี…หลีกหนีโรคสมองเสื่อม.(2020).https://www.paolohospital.com/th-TH/center/Article/Details/โรคสมอง-อัลไซเมอร์/วิธีหลีกหนีโรคสมองเสื่อม
 • Alzheimer’s stages: How the disease progresses.(2021).https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alzheimers-disease/in-depth/alzheimers-stages/art-20048448
 • Healthline Editorial Team.(2020).Alzheimer’s disease.https://www.healthline.com/health/alzheimers-disease/difference-dementia-alzheimers
 • พญ. รุ่งทิพย์ ชัยธีรกิจ.(n.d.).ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ มีอาการแบบไหน รักษาได้หรือไม่.https://www.nakornthon.com/article/detail/โรคสมองเสื่อมรู้ทันป้องกันได้
 • โรคอัลไซเมอร์ Alzheimer.(n.d.).http://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=589
 • อัลไซเมอร์.(n.d.).https://www.bumrungrad.com/th/conditions/alzheimer 
 • อัลไซเมอร์ก่อนวัยอันควร คืออะไร?.(2020).https://chivacare.com/early-onset-alzheimers-disease-th/
 • อ.สมทรง จุไรทัศนีย์.(n.d.).การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์.http://www.azthai.org/เกี่ยวกับสมองเสื่อม/6-เทคนิคการดูแล-1044-การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์  
ผู้เขียน
Raksa Content Team

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)

✅ บทความนี้ได้รับการตรวจสอบแล้ว


KEY POINTS:


 • โรคอัลไซเมอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอายุที่มากขึ้นเท่านั้น แต่สามารถเกิดกับคนวัยทำงานได้ และไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาจเป็นกรรมพันธุ์ การประสบอุบัติเหตุทางสมอง การอักเสบของสมอง หรือเพราะใช้ชีวิตหละหลวมไม่พยายามพัฒนาสมอง ก็ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

 • อาการของอัลไซเมอร์จะแบ่งเป็น 3 ระยะ เริ่มจากจำเหตุการณ์ไม่ได้ ขี้ลืม พูดซ้ำเรื่องเดิม พฤติกรรมเปลี่ยนไป จนระยะสุดท้ายคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้แต่การขับถ่าย ไม่พูด ไม่เคลื่อนไหว และอาจอยู่ต่อได้ประมาณ 10 ปี

 • สามารถยืดเวลาหรือลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทำกิจกรรมที่ได้ฝึกพัฒนาความคิดและการพบปะผู้คนเพื่อพูดคุยเป็นการฝึกสมองไปด้วย รวมถึงการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมอง การพักผ่อนให้เพียงพอและไม่เครียดTable of Contents
อัลไซเมอร์คืออะไร?
สมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์ต่างกันอย่างไร?
อัลไซเมอร์มีกี่ระยะ
สาเหตุของอัลไซเมอร์
อาการของอัลไซเมอร์
อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์
การรักษาอัลไซเมอร์
ยารักษาอัลไซเมอร์
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคอัลไซเมอร์
วิธีดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
การป้องกันโรคอัลไซเมอร์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์


อัลไซเมอร์คืออะไร?


โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) จัดเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยในการทำงานของสมอง และแม้ว่าจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่ความจริงแล้วโรคอัลไซเมอร์กลับไม่ได้เป็นโรคที่มาจากความเสื่อมตามวัยหรือตามธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าโรคอัลไซเมอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผู้ป่วยแก่ตัวลง แต่เป็นเพราะมาจากสาเหตุอื่นๆ ด้วย โดยมีวัยหรือสังขารที่โรยราเป็นปัจจัยกระตุ้น จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่มีวัยกว่า 100 ปีบางคนก็ยังมีความจำดีเยี่ยม และไม่ได้มีอาการของโรคอัลไซเมอร์เลย


แต่รู้ไหมว่าการใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจสุขภาพ ก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและยังไม่ถึงวัยที่จะเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ สามารถเป็นคนหลงๆ ลืมๆ ได้ไม่แพ้ผู้สูงอายุเช่นกัน ดังนั้นมาทำความรู้จักโรคอัลไซเมอร์กันดีกว่า ทั้งในแง่การรู้เพื่อป้องกันตนเอง และรู้เพื่อเข้าใจผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ให้มากขึ้น


สมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์ต่างกันอย่างไร?


โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) กับโรคสมองเสื่อม (Dementia Syndrome) อาจดูคล้ายกันจนทำให้คนมักสับสน แต่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ Dementia เป็นคำรวมๆ ที่บรรยายถึงกลุ่มอาการเกี่ยวกับความจำ การใช้ชีวิตประจำวัน และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ในขณะที่ Alzheimer’s disease คือ โรคที่มีผลทำให้ความจำ ความคิดและภาษาหรือ การสื่อสารแย่ลง


อัลไซเมอร์มีกี่ระยะสามารถแบ่งระยะของโรคอัลไซเมอร์ได้เป็น 5 ระยะ คือ


 • Preclinical Alzheimer’s disease มักจะไม่มีอาการใดๆ แต่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจภาพทางรังสีวินิจฉัยสมองชนิดพิเศษ หรือการตรวจทางพันธุกรรม

 • Mild cognitive impairment (MCI) due to Alzheimer’s disease ระดับนี้จะสูญเสียความจำและความคิดระดับอ่อนๆ แต่ยังไม่มีผลต่อความสามารถในการทำงานหรือปฏิสัมพันธ์ ผู้ป่วยอาจลืมสิ่งของ บทสนทนา เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือนัดหมายที่ปกติจะจำได้

 • Mild dementia due to Alzheimer’s disease เป็นระยะที่เห็นชัดเจนว่าผู้ป่วยมีปัญหาจากอาการความจำเสื่อม เช่น ลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น มีปัญหาในการจัดการงานที่เคยทำเป็นประจำอยู่แล้ว ต่อมาไม่สามารถทำได้ หรือมีพฤติกรรม บุคลิกเปลี่ยนแปลงไป จนกระทั้งลืมตำแหน่งสิ่งของที่เคยวางไว้เป็นประจำ ไปจนกระทั้งลืมทางกลับบ้าน

 • Moderate dementia due to Alzheimer’s disease มีอาการลืมมากขึ้นจนมีผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน เริ่มสับสน ต้องการความช่วยเหลือเพราะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างได้ เช่น อาบน้ำ ขับถ่าย ใส่เสื้อผ้า

 • Severe dementia due to Alzheimer’s disease ระยะสุดท้ายของโรค กล่าวคือ ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารพูดคุยได้ ไม่สามารถกินข้าว ขับถ่ายเองไม่ได้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็ง ไม่สามารถเดิน หรือเคลื่อนไหวได้เอง ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวหรือช่วยเดิน

สาเหตุของอัลไซเมอร์


สาเหตุของอัลไซเมอร์เกิดจากปัจจัยหลัก ๆ ดังนี้


การเกิดภาวะสมองเสื่อม


โดยเฉพาะในผู้สูงวัยเมื่อถึงวัย 65 ปีขึ้นไป มักจะเกิดภาวะสมองเสื่อมไปตามวัย และมักเป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดที่รักษาไม่ได้ ก็จะเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์มากถึง 60-80 %


อายุที่เพิ่มขึ้น


ยิ่งอายุมากความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ทวีมากขึ้น ดังนี้


 • อายุ 65 ปี พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ประมาณ 5 %
 • อายุ 75 ปี พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ประมาณ 15 %
 • อายุ 85 ปี พบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ถึง 40 %

การได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ


พบว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หลายรายก็มีประวัติว่าเคยได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะมาก่อน ดังนั้นปัจจัยนี้จึงจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน


การอักเสบของสมอง


ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อาจเกิดจากการอักเสบของสมอง เนื่องจากพบโปรตีนอย่างอะไมลอยด์สะสมในสมองของผู้ป่วยมากกว่าปกติ เมื่อโปรตีนนี้สลายจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระที่ส่งผลต่อการอักเสบ


อาการของอัลไซเมอร์


ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

อาการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์


ผู้ป่วยจะพอรู้สึกตัวว่าความจำแย่หรือความจำเสื่อมลง และยังมีอาการสับสน หลงทิศทาง ชอบพูดวนไปวนมาซ้ำซาก นอกจากนี้ยังส่งผลให้อารมณ์เปลี่ยนไป จากที่เป็นคนหัวเราะเก่งก็อาจกลายเป็นคนเครียดง่าย ขี้หงุดหงิด หรือซึมเศร้า แต่ในระยะแรกนี้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะยังทำกิจวัตรประจำวันเองได้


อาการอัลไซเมอร์ระยะกลาง


เมื่อระยะเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ระยะกลางความจำจะแย่ลงไปอีก จะจำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ เช่น จำไม่ได้ว่ากินข้าวหรือยัง จำบ้านตัวเองไม่ได้และพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จะมีนิสัยฉุนเฉียวมาก เริ่มทำบางอย่างในชีวิตประจำวันไม่ได้แล้ว ความคิดก็ผิดเพี้ยนจนไม่อยู่กับโลกความเป็นจริง


อาการอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย


ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่เข้าขั้นระยะสุดท้ายจะแทบไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกเลยจนดูคล้ายผู้ป่วยติดเตียง เพราะแทบไม่เคลื่อนไหว ไม่พูดคุย เรื่องการพึ่งพาตนเองหรือทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันไม่ได้เลย จำเป็นต้องมีคนดูแลทำให้ทุกอย่างแม้แต่การช่วยขับถ่าย


นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายคือภูมิคุ้มกันต่ำลง จนทำให้เกิดโรคได้ร้อยแปด และเมื่อเป็นแล้วก็จะหายยาก ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อคุณหมอได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยอาจมีอยู่ได้ต่อไม่เกิน 10 ปี


อาการที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องไปพบแพทย์


หากพบว่าญาติหรือผู้สูงอายุในการดูแลมีอาการขี้หลงขี้ลืม ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์ ให้พาไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย โดยแพทย์จะมีการซักถาม ทดสอบความคิด หรือใช้การเอกซเรย์สมอง เพื่อแยกโรคอัลไซเมอร์ออกจากโรคสมองอื่นๆ


consult doctor

การรักษาอัลไซเมอร์


คุณหมอจะรักษาอาการอัลไซเมอร์โดยการช่วยยืดอายุการดำเนินโรค เน้นประคองให้อาการไม่แย่ลง และวิธีการรักษาหลักๆ ก็คือ


 • การใช้ยา เพื่อเป็นการควบคุมอาการเสื่อมของสมอง แต่ทั้งนี้ก็จะไม่ช่วยให้ความจำดีขึ้นมากนัก โดยยาที่ใช้จะออกฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ที่คอยทำลายสารสื่อประสาท แต่หากผู้ป่วยมีอาการทางจิตเวช ก็อาจจะต้องให้ยารักษาโรคจิตเวชร่วมกับยารักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วย

 • การดูแลสุขภาพตนเอง เป็นวิธีรักษาโดยไม่ใช้ยา ซึ่งคุณหมอมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ดูแลสุขภาพตนเองอย่างง่ายๆ แต่ก็เป็นวิธีช่วยประคองการเสื่อมของสมองได้ เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การพักผ่อนให้เพียงพอ การร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุข และดื่มน้ำให้เพียงพอ เพราะน้ำคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เลือดไม่ข้นเกินไป จนเป็นเหตุให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่ด้วย

ยารักษาอัลไซเมอร์


ผู้ป่วยต้องทานยาสม่ำเสมอ

ยาอัลไซเมอร์ Aricept


ยารักษาอาการอัลไซเมอร์ที่มีชื่อทางการค้าว่า “Aricept” จัดเป็นยารักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์โดยตรง ซึ่งยานี้จะไปยับยั้งเอนไซม์ Acetylcholinesterase ส่งผลให้ระบบประสาททำงานดีขึ้น และเนื่องจากยานี้มีส่วนผสมสำคัญคือตัวยา “Donepezil” อันเป็นตัวยาเพียงชนิดเดียวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถรักษาอาการอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงขั้นรุนแรง จึงทำให้เป็นยาที่นิยมใช้เพื่อรักษาอาการอัลไซเมอร์


ยาอัลไซเมอร์ ผลข้างเคียง


สำหรับผลข้างเคียงของยาต่างๆ ที่ใช้รักษาอาการอัลไซเมอร์ก็แตกต่างกันไป เช่น


 • ผลข้างเคียงของตัวยา Donepezil (ชื่อทางการค้า : Aricept) คือ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเสีย และอาการที่พบได้แต่ก็น้อยมากคือ รู้สึกร้อนวูบวาบ มีรอยช้ำที่ผิวหนัง ตัวบวม และหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • ผลข้างเคียงของตัวยา Memantine (ชื่อทางการค้า : Namenda) คือ ทำให้ปวดศีรษะ รู้สึกมึนงง เกิดภาวะสับสน และท้องผูก

 • ผลข้างเคียงของตัวยา Tacrine (ชื่อทางการค้า : Cognex) คือ ทำให้รู้สึกคลื่นไส้ อยากอาเจียน และอาจส่งผลให้ตับอักเสบได้

buy drug online on raksa app

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคอัลไซเมอร์


Do


 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรเชื่อฟังผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด เพราะผู้ดูแลคือผู้ที่พร้อมจะช่วยผู้ป่วยในทุกเรื่อง

 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรพยายามทบทวนอยู่เสมอว่า เมื่อวานตนทำอะไรไปบ้าง เช่น ตอนเช้ากินข้าวกับอะไร ตอนเที่ยงไปไหนมาบ้าง ไปเจอกับใครมา หรือตอนเย็นทำกิจกรรมอะไร ซึ่งการหมั่นทบทวนเป็นประจำก็จะช่วยฝึกความจำช่วงสั้นๆ ได้ และหากทำทุกวันก็จะช่วยให้อาการหลงลืมไม่แย่ลงเร็ว

 • ในขณะที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังพอเข้าใจและรับรู้ได้ ผู้ป่วยควรบอกตนเองเสมอว่าอาการอัลไซเมอร์ย่อมจะเกิดขึ้น และอาการนั้นจะค่อยๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นความวิตกกังวลจึงไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่การทำความเข้าใจและยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ ย่อมจะทำให้ผู้ป่วยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

 • การมีตารางกิจวัตรประจำวัน และทำตามอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตนทำได้ และเมื่อทำสิ่งนั้นซ้ำๆ เดิมๆ ก็จะช่วยให้เกิดการจดจำมากขึ้น

 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรแทนตัวด้วยชื่อตนเองทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ลืมว่าตนเองชื่ออะไร นอกจากนี้ก็ควรเรียกคนในบ้าน โดยการเรียก “สถานะ” ของเขา เช่น พี่ น้อง ลูก หลาน เพื่อให้ผู้ป่วยไม่หลงลืมว่าตนมีความสัมพันธ์กับผู้นั้นอย่างไร

 • การเล่าอดีตของผู้ป่วยให้ลูกหลานฟังบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นความจำ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

Don’t


 • แม้ยารักษาอาการอัลไซเมอร์จะไม่ช่วยให้ผู้ป่วยหายขาด แต่การที่ผู้ดูแลคอยใส่ใจ ให้ผู้ป่วยกินยาตรงเวลา รวมทั้งตัวผู้ป่วยเองก็กินยาอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้อาการอัลไซเมอร์ทรงตัวและไม่แย่ลงเร็ว

 • ความปลอดภัยของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผู้ป่วยไม่ควรออกจากบ้านตามลำพัง ควรไปกับผู้ดูแลและควรมีเอกสารหรือบัตรที่แสดงตัวตนของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ติดตัวไว้เสมอ ในกรณีที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์พลัดหลงกับผู้ดูแล ก็จะสามารถใช้เอกสารนี้ตามตัวผู้ดูแลให้มารับได้ ซึ่งในเอกสารนี้ควรมีข้อมูลของผู้ป่วย ทั้งชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด อายุ รูปถ่าย ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ดูแล

 • การที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ย่อมจะทำให้ผู้ป่วยไม่สบายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยได้ ดังนั้นหากผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังสามารถดูแลตนเองได้ ก็ควรหมั่นทำความสะอาดบ้าน จัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ อย่าให้มีสิ่งของกีดขวางทางเดิน และระหว่างที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้จัดเก็บของก็จะรู้สึกว่าตนมีคุณค่า และยังสามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้

 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรฝึกสมองด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้นความจำ แต่การพยายามกดดันตนเองมากเกินไป มีแต่จะทำให้เกิดความเครียด ดังนั้นค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ตั้งเป้าหมายเล็กๆ ในแต่ละวันแล้วทำให้สำเร็จ จากนั้นจึงค่อยเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำต่อไป

 • หากผู้ป่วยอยู่ในระยะที่อาการยังไม่รุนแรง เมื่อผู้ป่วยไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ดูแลอธิบาย ผู้ป่วยไม่ควรถอดใจหรือแสดงอาการไม่พอใจ ควรขอให้ผู้ดูแลพูดช้าๆ อีกครั้ง และพยายามตั้งใจฟังให้มากขึ้น

วิธีดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์


พยาบาลดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์ย่อมไม่เหมือนคนเดิมที่เคยรู้จักอีกต่อไป ดังนั้นหากจะต้องดูแลผู้ป่วยก็ควรใจเย็น พยายามเข้าใจผู้ป่วยให้มากๆ และหากผู้ป่วยยังพอช่วยเหลือตัวเองได้ การกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ทำกิจวัตรประจำเอง ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์ ทั้งยังช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลได้ด้วย ซึ่งวิธีดูแลผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์ที่อยากแนะนำ เช่น


 • เมื่อจะให้ผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์ทำกิจกรรมใด ก็ควรบอกลำดับวิธีการเป็นขั้นตอนอย่างช้าๆ แต่ควรเลือกกิจกรรมที่ปลอดภัยกับผู้ป่วย ไม่ทำแล้วเสี่ยงอันตราย เช่น การปรุงอาหารด้วยความร้อน การใช้ของมีคม การอยู่ใกล้แหล่งน้ำต่างๆ

 • หากเริ่มไม่พอใจผู้ป่วย ควรเก็บอาการ อย่าแสดงออก ยิ่งผู้ดูแลมีท่าทีไม่ดี จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยเกรี้ยวกราดและไม่เชื่อฟัง

 • การหาเกมหรือภาพถ่ายเก่าๆ ในอดีตมากระตุ้นผู้ป่วย จะช่วยให้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวย และช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้

 • วิธีรับมือกับความดื้อของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ดีที่สุดคือ อย่าพยายามใช้เหตุผลมากนัก “ตามน้ำ” ไป หากทำแล้วผู้ป่วยสบายใจก็ปล่อยให้ทำไป ซึ่งจะช่วยให้ในแต่ละวันของผู้ป่วยมีความสุขมากขึ้น

 • กรณีที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว โดยเฉพาะโรคยอดฮิตของผู้สูงวัย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ผู้ดูแลยิ่งต้องประคับประคองอาการของโรคเหล่านั้นให้ดี เพื่อไม่ให้โรคเหล่านั้นเป็นสาเหตุกระตุ้นให้อาการอัลไซเมอร์แย่ลง

การป้องกันโรคอัลไซเมอร์


หากิจกรรมทำลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์

อาการอัลไซเมอร์สามารถป้องกันได้ด้วยเทคนิคการดูแลตนเองง่ายๆ เช่น


 • สรรหาเกมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาความจำ หรือฝึกใช้สมอง เมื่อสมองได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์มากขึ้น

 • การเข้าสังคมคือกุญแจสำคัญของการป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ เพราะเมื่อได้อยู่กับผู้คนมากๆ ต้องทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

 • ควรหันมาออกกำลังกายแบบ “คาร์ดิโอ” (cardio) บ้าง เพราะเป็นวิธีออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วแรง เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ จึงช่วยกระตุ้นสมองให้แจ่มใส

 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ตื่นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสและยิ่งถ้าไม่เครียดง่ายด้วย ก็จะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์


1. อัลไซเมอร์รักษาได้ไหม?


เป็นที่น่าเสียดายว่าโรคอัลไซเมอร์ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากเซลล์สมองถูกทำลายจึงไม่สามารถกลับมาดีดังเดิม หรือไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้ แต่การที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ได้รับความรักจากคนในครอบครัวก็จะช่วยให้เขามีความสุข และแม้ผู้ป่วยอาจจะเป็น “ภาระทางกาย” แต่ก็ไม่ได้เป็น”ภาระทางใจ” สำหรับคนที่รักเขาเลย


2. คนอายุน้อยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่?


อัลไซเมอร์สามารถเกิดขึ้นกับเด็กที่อายุยังน้อยได้ เนื่องจากสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก ดังนั้นผู้ที่มีพ่อแม่เป็นอัลไซเมอร์แบบที่เกิดก่อนวัยอันควร (เป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนอายุ 65 ปี) ลูกๆ ก็มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้ และพบว่ามีความเสี่ยงมากถึง 50 %


3. นอนน้อยทำให้เป็นอัลไซเมอร์จริงหรือไม่?


เมื่อเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทำให้สมองเสื่อมเร็ว เซลล์สมองต้องใช้งานหนัก และทำให้เกิดการผลิตสาร “เทา” (Tau) และสาร “เบตาอมีลอยด์” (Beta Amyloid) ออกมามากเกินไป ซึ่งสารนี้พบในเลือดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระดับสูง จึงมีความเป็นไปได้ว่า การอดนอนอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้


4. ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ยอมกินข้าว ควรรับมืออย่างไร?


ผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็ไม่ต่างจากเด็ก หากผู้ป่วยไม่ยอมกินข้าว การ “ล่อหลอก” ด้วยของชอบเล็กๆ น้อยๆ ก็จะช่วยให้การกินข้าวเป็นเรื่องง่าย เช่น ถ้าผู้ป่วยชอบกินลูกอม ผู้ดูแลก็ควรบอกว่ากินข้าวให้หมดจานก่อนแล้วจะให้ลูกอมเป็นรางวัล 1 เม็ด และก็ต้องให้ตามสัญญาด้วย เพื่อให้ครั้งหน้าผู้ป่วยจะพยายามกินข้าวให้มากขึ้น


5. ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ยอมนอน ควรรับมืออย่างไร?


ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มักหลับยาก แต่หากยังไม่ถึงขั้นที่คุณหมอต้องให้ยานอนหลับ ผู้ดูแลควรให้ผู้ป่วยงีบตอนกลางวันน้อยลง เพื่อตอนกลางคืนจะได้นอนนานขึ้น และควรชวนกันออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ออกแรง เมื่อเหนื่อยเล็กน้อยก็จะทำให้นอนได้นานขึ้น
✅ ตรวจสอบข้อมูลโดยนพ. ชีวิน ขาวประภา (แพทย์ประสาทศัลยศาสตร์)
โรงพยาบาลสกลนคร
ประสาทศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรึกษาคุณหมอผ่านแอป Raksa
แหล่งข้อมูล


 • 8 วิธี…หลีกหนีโรคสมองเสื่อม.(2020).https://www.paolohospital.com/th-TH/center/Article/Details/โรคสมอง-อัลไซเมอร์/วิธีหลีกหนีโรคสมองเสื่อม
 • Alzheimer’s stages: How the disease progresses.(2021).https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alzheimers-disease/in-depth/alzheimers-stages/art-20048448
 • Healthline Editorial Team.(2020).Alzheimer’s disease.https://www.healthline.com/health/alzheimers-disease/difference-dementia-alzheimers
 • พญ. รุ่งทิพย์ ชัยธีรกิจ.(n.d.).ภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ มีอาการแบบไหน รักษาได้หรือไม่.https://www.nakornthon.com/article/detail/โรคสมองเสื่อมรู้ทันป้องกันได้
 • โรคอัลไซเมอร์ Alzheimer.(n.d.).http://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=589
 • อัลไซเมอร์.(n.d.).https://www.bumrungrad.com/th/conditions/alzheimer 
 • อัลไซเมอร์ก่อนวัยอันควร คืออะไร?.(2020).https://chivacare.com/early-onset-alzheimers-disease-th/
 • อ.สมทรง จุไรทัศนีย์.(n.d.).การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์.http://www.azthai.org/เกี่ยวกับสมองเสื่อม/6-เทคนิคการดูแล-1044-การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์