Untitled

ป่วยทัก รักษา

แอพรักษาช่วยอะไรคุณได้บ้าง

3 ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษา

 

เก็บประวัติการให้คำปรึกษาแบบอิเล็กทรอนิค

ค้นข้อมูลโรค-สุขภาพเขียนโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ

 
 

Doctor Raksa Co., Ltd

1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง 1903

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สำหรับคนไข้

บริษัท

แพทย์และผู้ร่วมงาน