Jaren Siew

ผู้ร่วมก่อตั้ง

ประธานกรรมการบริหาร

Piyada Donchalermpak

ผู้ร่วมก่อตั้ง

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

 
ติดต่อเรา

Doctor Raksa Co., Ltd

1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง 1903

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สำหรับคนไข้

บริษัท

แพทย์และผู้ร่วมงาน