Doctor Raksa Co., Ltd

1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง 1903

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สำหรับคนไข้

บริษัท

แพทย์และผู้ร่วมงาน

อาการที่คุณหมอบนแอพรักษาให้คำปรึกษาได้

สุขภาพทางเพศ

ภูมิแพ้

ไอ

ปวดข้อ

สุขภาพจิต

สูตินรีเวช

ไข้

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ปัญหาผิวหนัง

สุขภาพเพศชาย

ปวดศีรษะ

อาการอื่นๆ

มากกว่า 1000 ชนิด

ยาและเวชภัณฑ์

ยาและอุปกรณ์

คุมกำเนิด

ครีมบำรุงผิว

ยาที่แพทย์สั่ง

ชุดทดสอบสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพ

ยาอื่นๆ

มากกว่า 500 รายการ

Medications

ปรึกษาหมอ

กว่า 500 คน

 ทันที ตลอด 24 ชม.

ยาและเวชภัณฑ์

รับใบสั่งยาหลังการปรึกษา

และรอรับยาที่บ้านภายใน 2 ชั่วโมง

With 200,000+ patients on Raksa, there are more than 50,000 consultations done on the app.

รู้หรือไม่?

76 %

ของปัญหาสุขภาพของคนไข้บนแอพรักษา คุณหมอสามารถให้คำแนะนำในการรักษา และจ่ายยาให้คนไข้จนหายดี

ทำไมคนไข้ถึงเลือกใช้แอพรักษา?

ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง

ในการไปหาหมอ

ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการหาหมอ

ที่โรงพยาบาล 60%

ข้อมูลสุขภาพของคุณ

จะถูกเก็บเป็นความลับ

เก็บสรุปการรักษาและใบสั่งยา

ไว้กับตัวได้ตลอดเวลา

1

เลือกหมอที่ออนไลน์

2

เริ่มปรึกษาหมอได้ทันที

3

รับใบสั่งยาหลังจบการปรึกษา

4

สั่งยาและรอรับยาที่บ้านภายใน 2 ชั่วโมง

รู้สึกไม่สบาย ?

ปรึกษาคุณหมอได้เลยตอนนี้

สแกนเพื่อดาวน์โหลด